Login

Tuominen, Kari

Taloudelliset resurssit pähkinässä - EFQM 4b

Tuominen, Kari - Taloudelliset resurssit pähkinässä - EFQM 4b, ebook

8,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522281111
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Organisaatio hallitsee taloudellisia resurssejaan:


Menestyvät organisaatiot käyttävät taloudellisia resurssejaan strategiansa, periaatteidensa ja suunnitelmiensa mukaisesti.

Ne kehittävät ja toteuttavat rahoitusstrategiat ja rahoitukseen liittyvät prosessit.

Ne arvioivat aineellisten ja aineettomien investointien kannattavuuden, riskit sekä taloudellisten laskelmien perusteet.

Ne kohdistavat ja hankkivat resurssinsa tehokkaan taloudellisen ohjauksen avulla.

Ne hallitsevat taloudelliset riskit.

Kirja on osa kirjasta:

EFQM 4 - Kumppanuudet ja resurssit - 2013

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, talous, talousjohtaminen, taloudelliset resurssit, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, muutoksen johtaminen, mittaaminen

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Series
EFQM-arviointikohdat
Page amount
36 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522281111
Printed ISBN
9789522281104

Similar titles