Login

Tuominen, Kari

Henkilöstön hyvinvointi pähkinässä - EFQM 3e

Tuominen, Kari - Henkilöstön hyvinvointi pähkinässä - EFQM 3e, ebook

8,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522281074
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Henkilöstöä palkitaan, henkilöstölle annetaan tunnusta ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan:

Menestyvät organisaatiot kehittävät palkkaus-menetelmiä, työ- ja tehtäväkiertoa sekä vajaa- ja ylityöllisyyttä tai muita työsuhteita koskevia käytäntöjä.

Ne tukevat sekä kannustavat osallistumiseen ja oma-aloitteellisuuteen palkitsemisen ja tunnustusten avulla. Ne edistävät terveyteen, turvallisuuteen, ympäristöön ja yhteiskuntavastuuseen liittyvän tietoisuuden kasvattamista ja niitä tukevaa toimintaa.


Menestyvät organisaatiot asettavat periaatteet ja tasot henkilöstön etuisuuksille, kuten eläkkeille, terveydenhuollolle ja lastenhoidolle.

Ne edistävät yhteiskunnallista ja kulttuuri-toimintaa organisaatiossa. Ne tarjoavat erilaisia palveluja ja käytännön järjestelyjä, kuten joustavan työajan ja työpaikkakuljetukset.

Kirja on osa kirjasta:

EFQM 3 - Henkilöstö - 2013

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, henkilöstön kehittäminen, henkilöstövoimavarat, henkilöstön tyytyväisyys, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, hyvinvointi, henkilöstön hyvinvointi, työhyvinvointi, palkitseminen, henkilöstön palkitseminen, tunnustus, tunnustuksen antaminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, henkilöstösuunnittelu, muutoksen johtaminen, mittaaminen, asiantuntijaorganisaatiot, benchmarking, yritykset, menestyminen, sähkökirjat, johtaminen

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Series
EFQM-arviointikohdat
Page amount
36 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522281074
Printed ISBN
9789522281067

Similar titles