Login

Tuominen, Kari

Oppiminen ja kehittyminen pähkinässä - EFQM 3b

Tuominen, Kari - Oppiminen ja kehittyminen pähkinässä - EFQM 3b, ebook

9,90€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522281012
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Päivitetty EFQM 2013 mukaiseksi. Täydennetty arviointitaulukolla. Saatavilla e-kirjana.

Henkilöstön tietämys ja osaaminen tunnistetaan, niitä kehitetään ja pidetään yllä:

Menestyvät organisaatiot tunnistavat henkilöstön tietämyksen ja osaamisen. Ne laativat ja hyödyntävät koulutus- ja kehittämissuunnitelmia, joilla varmistetaan nykyiset sekä tulevat kyvykkyydet.

Ne Menestyvät organisaatiot edistävät ja suunnittelevat oppimismahdollisuuksia yksilöille, ryhmille ja koko organisaatiolle. Ne tukevat henkilöstön työssä oppimista sekä kehittävät ryhmä- ja tiimitaitoja.

Ne varmistavat, että yksilö- ja ryhmätavoitteet ovat organisaation päämäärien mukaiset. Ne arvioivat ja pitävät ajan tasalla yksilö- ja ryhmäkohtaisia tavoitteita. Ne arvioivat henkilöstön suorituskykyä ja tukevat sen parantamista.

Kirja on osa kirjasta:

EFQM 3 - Henkilöstö - 2013

Lisätietoja:

Pika-arviointi.pdf

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Keywords: yrityksen johtaminen, organisaation johtaminen, strateginen johtaminen, henkilöstöjohtaminen, henkilöstön kehittäminen, henkilöstövoimavarat, henkilöstön tyytyväisyys, itsearviointi, laatupalkintomalli, efqm, euroopan laatupalkintomalli, laadunhallinta, laatujohtaminen, johtamisjärjestelmä, kehittäminen, osaaminen, kehittyminen, oppiminen, kehittämisen johtaminen, jatkuva kehittäminen, henkilöstösuunnittelu, muutoksen johtaminen, mittaaminen

Author(s)
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Series
EFQM-arviointikohdat
Page amount
36 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522281012
Printed ISBN
9789522281005

Similar titles