Login

Tuominen, Kari

Främja hälsa och säkerhet - OHSAS 18001:2007

Tuominen, Kari - Främja hälsa och säkerhet - OHSAS 18001:2007, ebook

27,28€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789522280558
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Den här boken ger tips och råd om hur man bygger en bra grund för arbetsmiljöarbetet och beskriver på ett tydligt sätt vilka fallgropar du skall undvika.

Boken tar upp innehållet i specifikationen OHSAS 18001:2007 och innehåller en mängd klargörande exempel. För varje behandlat avsnitt presenteras en jämförelse mellan det som tänkas göra in en given situation. När vi ser en bra och en dålig prestation sida vid sida förstår vi också vad skillnaderna beror på och vi kan utveckla vårt eget arbetssätt.

Tuoteluettelo.pdf

Oppaiden etusivu.pdf

Author(s)
 
 
Publisher
Benchmarking Ltd Oy
Publication year
2008
Language
sv
Edition
1
Series
Johtamisstandardit
Page amount
117 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789522280558
Printed ISBN
9789522280541

Similar titles