Login

Tuomi, Jouni

Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi: Uudistettu laitos

Tuomi, Jouni - Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi: Uudistettu laitos, ebook

19,30€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789520400118

Kirja toimii metodologisena oppaana laadullisen tutkimuksen tekemiseen ja lukemiseen sekä ohjekirjana laadulliseen sisällönanalyysiin.

Teoksessa tarkastellaan sisällönanalyysin teknistä toteutusta, sen rajoitteita ja mahdollisuuksia eri perinteiden näkökulmista. Kirjassa luodaan kokonaiskuva laadullisen tutkimuksen ongelmakenttään ja vahvuuksiin. Laadullista tutkimusta tekevä yliopiston tai ammattikorkeakoulun opiskelija saa kirjasta käytännöllisiä ohjeita tutkimuksensa tekemiseen metodisesti ja sisällöllisesti johdonmukaiseksi.

Uudistettu laitos on entistä selkeämpi ja kattavampi laadullisen tutkimuksen menetelmäopas. Kirjan tekstiä on täsmennetty sisällönanalyysin ja tutkimusraportin kirjoittamisen osalta, ja siihen on lisätty mm. alaluku temaattisesta analyysistä ja sen suhteessa sisällönanalyysiin sekä mixed methods -tutkimusstrategiasta.

Keywords: kvalitatiivinen tutkimus, sisällönanalyysi, tutkimusmentelmät, metodologia, tutkimusetiikka, oppaat (teokset)

Author(s)
 
Publisher
Tammi
Publication year
2017
Language
fi
Edition
1
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789520400118

Similar titles