Login

Airaksinen, Jenni

Julkinen hallinto Suomessa

Airaksinen, Jenni - Julkinen hallinto Suomessa, ebook

69,25€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789518854084

Julkinen hallinto Suomessa piirtää kuvan valtion, aluehallinnon ja kuntahallinnon yhteiskunnallisista tehtävistä, arvoperustasta, johtamisesta, toiminnasta ja rakenteista - hallinnon ja politiikan suhdetta unohtamatta. Hallintoa tarkastellaan sen historiallisten kehitysvaiheiden ja nykytilan kautta, ja myös sen tulevaisuutta hahmotellaan.

Kirja on ensimmäinen kokonaisvaltainen suomalaista julkishallintoa käsittelevä teos, joka lähestyy hallintoa sektorirajat ylittävänä yhteiskunnallisena järjestelmänä. Se kuvaa hallinnon rakenteiden ja toiminnan mekanismit sekä erilaisten kehityssuuntauksien ja uudistusten vaikutukset niihin. Näin se mahdollistaa paitsi muutosten ymmärtämisen myös niiden hallitsemisen.

Kirja soveltuu erinomaisesti yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Sitä voidaan käyttää kurssiaineistona hallinto-, valtio-, yhteiskunta- ja sosiaalitieteiden, terveydenhuollon ja kasvatustieteiden sekä kauppatieteiden opiskelussa. Kunnissa ja valtionhallinnossa työskentelevät voivat hyödyntää kirjaa työnsä uudistamisessa ja kehittämisessä.

Keywords: julkinen hallinto, valtionhallinto, keskushallinto, aluehallinto, kunnallishallinto, tuomioistuinlaitos, hallinnonuudistus, uudistukset, kehittäminen, Suomi

Author(s)
 
 
 
 
 
 
Publisher
Tietosanoma
Publication year
2016
Language
fi
Edition
1
Page amount
368 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789518854084

Similar titles