Login

Wiik, Kalevi

Eurooppalaisten juuret

Wiik, Kalevi - Eurooppalaisten juuret, ebook

Not available

Vuonna 2002 ilmestyneessä kirjassa pyritään ratkaisemaan eurooppalaisten väestöjen syntyä ja varhaista kehittymistä koskevat kysymykset siten, että huomioon otetaan mahdollisimmaan tasapuolisesti kolmen tieteenalan (kielentutkimuksen, arkeologian ja genetiikan/antropologian), piirissä saadut tutkimustulokset. Ilmestyessään kirja oli tarkoitettu eräänlaiseksi vastareaktioksi sille perinteiselle käsitykselle, jonka mukaan väestöjen kehittymisen ratkaisevin totuus löytyisi kielentutkimuksesta ja väestöjen kehitys olisi näkysissä parhaiten kielten sukupuista. Kirjan perusajatuksia on se, että kielenvaihto on ollut Euroopassa varsin yleinen ja että monet väestöt, jotka nykyään puhuvat eri kieliä (esimerkiksi suomalaiset ja latvialaiset), saattavat kuitenkin olla läheisiä geneettisiä sukulaisia. Toisaalta väestöt, jotka puhuvat sukulaiskieliä (esimerkiksi suomalaiset ja samojedit), saattavat olla geneettisessä mielessä erittäin kaukana toisistaan. Ilmestyttään kirja herätti ymmärrettävästi kovaa polemiikkia perinteisen historiallisen kielitieteen edustajien piirissä. Ovathan kirjan perusajatukset jyrkästi erilaiset kuin sukupuihin oppirakennelmansa perustavien perinteisten kielentutkijoiden. Kirjan ajatustapa vähensi kielentutkijoiden sanan painavuutta väestöjen juurten etsimisessä samalla enentäen varsinkin genetiikkojen (jossain määrin myös arkeologien) sanan painavuutta.

Author(s)
Publisher
Kalevi Wiik
Publication year
2002
Language
fi
Edition
1
Page amount
503 pages
Categories
Geography, Travel
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789517962506

Similar titles