Login

Hyvärinen, Matti

Tutkimushaastattelun käsikirja

Hyvärinen, Matti - Tutkimushaastattelun käsikirja, ebook

32,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789517686112

Haastattelututkimuksen työkalut yksissä kansissa

"Tutkimushaastattelun käsikirja" opastaa haastattelun tekemiseen suunnittelusta aina aineiston litterointiin asti. Kirjassa esitellään seikkaperäisesti haastattelun eri lajeja, esimerkiksi kyselyhaastattelu, yksilö- ja ryhmähaastattelu, muistitietohaastattelu ja asiantuntijahaastattelu, ja kuvataan, kuinka huomioida erilaiset kohderyhmät ja niiden vaatimukset. Teos johdattelee myös pohtimaan vuorovaikutusta haastattelutilanteessa, joka on ainutkertainen ja siksi avoin yllätyksille.

Haastattelu ei ole pelkkää kysymysten esittämistä vaan taitolaji, jota voi ja kannattaa harjoitella. Ilman haastatteluja monet elämän alueet ja ongelmat jäisivät tutkimuksen ulkopuolelle. Haastattelujen avulla on toistuvasti nostettu esiin esimerkiksi yhteiskunnallisessa keskustelussa sivuutettuja ryhmiä.

Kirjoittajina on eri tieteenalojen kokeneita tutkijoita, jotka ovat käyttäneet haastattelumenetelmää omissa tutkimuksissaan.

Keywords: tutkimushaastattelut, haastattelututkimus, haastattelut, vuorovaikutus, sosiaalinen vuorovaikutus, haastattelumenetelmät, tutkimusmenetelmät, metodologia, kvalitatiivinen tutkimus

Author(s)
Editor
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2017
Language
fi
Edition
1
Page amount
460 pages
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789517686112

Similar titles