Login

Hänninen, Vilma

Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä

Hänninen, Vilma - Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä, ebook

25,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789517685191

Mikä erottaa ihmisen muista eläimistä? Miten minuus kehittyy? Miten ajattelutapamme, tunteemme ja toimintamme muovautuvat vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa? Onko ryhmä enemmän kuin yksilöiden summa? Millaisia huomaamattomia sääntöjä ihmisten välinen vuorovaikutus noudattaa?

Sosiaalipsykologian suunnannäyttäjiä piirtää henkilökuvia sosiaalipsykologian merkittävistä tutkijoista, jotka eri aikoina ovat esittäneet vastauksia näihin kysymyksiin. Kirja sisältää 17 artikkelia, joissa suomalaiset sosiaalipsykologit kertovat kukin yhdestä itselleen tärkeästä teoreetikosta: Darwin, Freud, Mead, Vygotski, Lewin, Gibson, Bateson, Kohlberg, Hochschild, Harré, Moscovici, Gergen, Billig, Blumer, Goffman, Garfinkel, Sacks. Kuvausten kautta sosiaalipsykologian teoriat hahmottuvat elävinä ja kehittyvinä, suhteessa syntyaikansa yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja ilmapiiriin sekä ihmistieteiden yleiseen kehitykseen.

Kirjoittajat: Vilma Hänninen, Oili-Helena Ylijoki, Anssi Peräkylä, Johanna Ruusuvuori, Eero Suoninen, Pirjo Nikander, Antti Eskola, Irmeli Järventie, Jukka Partanen, Päivi Korvajärvi, Satu Kalliola, Rauni Myllyniemi, Klaus Helkama, Kari Vesala, Anna-Maija Pirttilä-Backman, Marja Ahokas, Pekka Kuusela, Marko Salonen.

Keywords: sosiologia, psykologia, sosiaalipsykologia

Author(s)
 
Editor
Publisher
Osuuskunta Vastapaino
Publication year
2001
Language
fi
Edition
1
Page amount
410 pages
Categories
Society
 
Psychology
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789517685191
Printed ISBN
951-768-086-4

Similar titles