Login

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

RIL 195-1-2018 Rakenteellinen paloturvallisuus. Yleiset perusteet ja ohjeet. eKirja

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL - RIL 195-1-2018 Rakenteellinen paloturvallisuus. Yleiset perusteet ja ohjeet. eKirja, ebook

86,30€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789517586382
DRM Restrictions

Printing10 pages with an additional page accrued every 4 days, capped at 10 pages
Copy to clipboard10 excerpts with an additional excerpt accrued every 4 days, capped at 10 excerpts

RIL 195-1-2018 Rakenteellinen paloturvallisuus – Yleiset perusteet ja ohjeet on rakenteellista paloturvallisuutta käsittelevän ohjesarjan ensimmäinen osa. Tässä osassa käsitellään yleistasoisesti rakenteellista paloturvallisuutta koskevan Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017) -asetuksen määrittelemät vaatimukset. Lisäksi ohjeessa tuodaan esiin esimerkkiratkaisuita, sekä kerrotaan taustatietoa asetuksen vaatimuksille. Myös korjausrakentamista on käsitelty yksittäisten pykälien kohdalla. Käyttötarkoituskohtaisia ratkaisuita ja korjausrakentamiskohteiden erityispiirteitä käsitellään tarkemmin käyttötarkoituskohtaisissa ohjeissa (työ- ja toimistotilat, asuinrakennukset, tuotanto- ja varastorakennukset), jotka julkaistaan vuonna 2019. Ohjeet on suunniteltu käytettäväksi yhdessä: esimerkiksi työ- ja toimistotiloja suunniteltaessa rakenteellisen paloturvallisuuden sovelluksia löytyy niin työ- ja toimistotiloja käsittelevästä ohjeesta, kuin tästä ohjeesta. Käyttötarkoituskohtaisen ohjeen tarkoituksena on syventää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Julkaisun ensisijaisia käyttäjiä ovat rakennusvalvonta- ja paloviranomaiset, vakuutusyhtiöt sekä rakennusten suunnittelijat. Julkaisu edistää eri rakenteellisesta paloturvallisuudesta vastaavien osapuolien yhteistyötä ja se on myös merkittävä apuväline alan opetuksessa. RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot.

Keywords: rakenteellinen paloturvallisuus, rakennusten paloturvallisuus, palotekninen suunnittelu, rakenteiden kantavuus, palo-osasto, palon rajoittaminen, palon kehittyminen, paloluokka, palokuorma, paloturvallisuus, palon leviäminen, suojaetäisyys, palomuuri, palotekniset laitteistot, savunpoisto, poistuminen palotilanteessa, poistumisaikalaskelma, uloskäytävät, sammutusvesi

Author(s)
Publisher
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Series
RIL ohje
Page amount
175 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789517586382

Similar titles