Login

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

RIL 270-2018 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto. eKirja

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL - RIL 270-2018 Palokatkojen suunnittelu, toteutus ja huolto. eKirja, ebook

85,85€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789517586283
DRM Restrictions

Printing10 pages with an additional page accrued every 4 days, capped at 10 pages
Copy to clipboard10 excerpts with an additional excerpt accrued every 4 days, capped at 10 excerpts

Palokatkojen tehtävänä on tiivistää osastoivien rakenteiden läpi kulkevien taloteknisten järjestelmien läpiviennit siten, että vaadittava palo-osastointikyky säilyy. Palokatkot ovat paloturvallisuuden kannalta kriittisiä kohtia, ja niiden toteutumista valvotaan viranomaisten toimesta tarkasti. Palokatkojen suunnittelussa ja toteutuksessa on vaihtelevia ja jopa epäselviä käytäntöjä, jolloin lopputuloksena voi syntyä huonosti toimivia palokatkoja. Rakennusalalla on tarve yhtenäisille ja laatua varmistaville suunnittelu- ja toteutuskäytännöille, joita tämä ohje edustaa. Ohje on tarkoitettu rakennushankkeen eri osapuolille, jotka osallistuvat palokatkojen suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessiin: tilaajat, suunnittelijat, urakoitsijat (rakennus-, LVISA-), palokatkoasentajat, tuotetoimittajat, viranomaiset sekä ylläpito- ja huoltotoimenpiteistä vastaavat tahot. RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot.

Keywords: palokatko, talotekniset läpiviennit, paloturvallisuus, osastoivat rakenteet, palokatkotuotteet, palokatkojen suunnittelu, putkiläpiviennit, palokatkoasennus, rakennustekniikka, talonrakennus, RIL

Author(s)
Publisher
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Series
RIL ohje
Page amount
135 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789517586283

Similar titles