Login

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

RIL 241-2016 Erityismenettelyn soveltaminen - rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot. eKirja

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL - RIL 241-2016 Erityismenettelyn soveltaminen - rakennuksen turvallisuus, terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot. eKirja, ebook

83,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789517586139
DRM Restrictions

Printing10 pages with an additional page accrued every 4 days, capped at 10 pages
Copy to clipboard10 excerpts with an additional excerpt accrued every 4 days, capped at 10 excerpts

Erityismenettelyn laadunvarmistustoimenpiteiden tarkoituksena on ollut parantaa erityisesti rakennushankkeen rakenteellista turvallisuutta. Vuonna 2014 voimaan astunut maankäyttö- ja rakennuslain täydennys on laajentanut erityismenettelyn soveltamisaluetta. Erityismenettelyn toimenpiteitä voidaan edellyttää erittäin vaativissa hankkeissa, jos kohteeseen liittyy erityinen riski, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai että kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään. Toimenpiteitä voidaan käyttää myös hankkeissa, joissa ei vaadita erityismenettelyä, joko viranomaisvaatimuksesta tai omasta aloitteesta. RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot, mm. riskiarviolomakkeet.

Keywords: erityismenettely, rakennuksen turvallisuus, rakennuksen terveellisyys, rakenteellinen turvallisuus, rakennushankkeen vaativuus, rakentamisen laadunvarmistus, riskiarvio, riskianalyysi, rakennusfysikaalinen toimivuus, paloturvallisuus, paloturvallisuuden erityismenettely, asiantuntijatarkastus, kulttuurihistorialliset arvot, riskienhallinta, riskitasoluokitus, vaativa rakennushanke, laadunvarmistusselvitys, riskiarviolomake, viranomaisvalvonta, rakennustekniikka, talonrakennus, RIL, rakennusvalvonta

Author(s)
Publisher
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Publication year
2016
Language
fi
Edition
1
Series
RIL ohje
Page amount
138 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789517586139

Similar titles