Login

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka 1 Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset. eKirja

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL - RIL 255-1-2014 Rakennusfysiikka 1 Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset. eKirja, ebook

138,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789517585941
DRM Restrictions

Printing10 pages with an additional page accrued every 4 days, capped at 10 pages
Copy to clipboard10 excerpts with an additional excerpt accrued every 4 days, capped at 10 excerpts

RIL 255 Rakennusfysiikan käsikirjan tavoite on esittää kootusti tuoreinta sekä kokemusperäistä että tutkimuksiin pohjautuvaa rakennusfysikaalista tietoa, jolla voidaan varmistaa rakenteiden ja rakennusten laatu myös muuttuvissa tulevaisuuden olosuhteissa. Käsikirjan ensimmäinen osa, Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset, sisältää informaatiota rakennusfysikaalisesta suunnittelusta, rakenneratkaisujen rakennusfysikaalisesta toiminnasta, rakennusten energiatehokkuudesta, rakennusmateriaalien ja -tuotteiden rakennusfysikaalisista ominaisuuksista sekä rakennusfysikaalisista mittauksista ja tutkimuksesta. Kirja toimii alan käsikirjana ja ohjeena sekä oppikirjana. Tärkeä osatavoite kirjan laadinnassa on ollut käsitteiden ja merkintöjen yhtenäistäminen. Myös rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisten ominaisuuksien keräämiseen ja taulukointiin keskitetysti sekä niiden saamiseen yhtenäiseen muotoon on panostettu. RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot.

Keywords: rakennusfysiikka, rakennusfysikaalinen suunnittelu, rakenneratkaisut, energiatehokkuus, rakennusmateriaalit, rakennusfysikaaliset mittaukset, rakennusfysikaaliset tutkimukset, energiatehokas rakentaminen, kosteustekninen suunnittelu, lämpö- ja energiatekninen suunnittelu, alapohjat, yläpohjat, ulkoseinät, välipohjat, kattorakenteet, maanvastaiset rakenteet, märkätilat, energiankulutus, katemateriaalit, vedeneristeet, ilman- ja höyrynsulut, tuulensuojat, lämpöeristeet, runkomateriaalit, sisälevyt, lattiapäällysteet, pinnoitteet, pohjusteet, tiivistystuotteet, faasimuutosmateriaalit, ominaislämpökapasiteetti, rakenteiden kenttämittaukset, rakenteiden laboratoriomittaukset, kuntotutkimukset, ilmanläpäisevyys, tasapainokosteus

Author(s)
Publisher
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Publication year
2014
Language
fi
Edition
1
Series
RIL käsikirja
Page amount
500 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789517585941

Similar titles