Login

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet

ry, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL - RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, ebook

97,00€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789517585484
DRM Restrictions

Printing10 pages with an additional page accrued every 4 days, capped at 10 pages
Copy to clipboard10 excerpts with an additional excerpt accrued every 4 days, capped at 10 excerpts

Veden- ja kosteudeneristystä koskevilla ohjeilla pyritään varmistamaan, että rakennustyöt niin korjaus- kuin uudisrakennustoiminnassa suunnitellaan ja toteutetaan hyvän rakentamistavan mukaisesti siten, että rakenteita vaurioittavia ja tilojen käyttäjien terveyttä vaarantavia kosteus- ja homeongelmia ei syntyisi. Ohje perustuu uusimpaan tutkimus- ja kokemustietoon sekä voimassa oleviin ja lähitulevaisuuden viranomaismääräyksiin. Uusitun veden- ja kosteudeneristysohjeen tavoitteena on antaa asiantuntijoiden käyttöön tämän hetken tietämyksen tasolla olevat ohjeet hyvästä rakennustavasta kosteudenhallinnan, homekysymysten ja matalaenergiarakentamisen suhteen.
RILin julkaisuilla on oma kotisivu osoitteessa www.ril.fi/kirjakauppa. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista sekä mahdolliset lisäinformaatiot.

Keywords: vedeneristys, kosteudeneristys, kosteustekninen suunnittelu, kosteusvauriot

Author(s)
Publisher
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry
Publication year
2012
Language
fi
Edition
3
Series
RIL ohje
Page amount
219 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789517585484
Printed ISBN
9789517585453

Similar titles