Login

Tapaninen, Ulla

Logistiikka ja liikennejärjestelmät

Tapaninen, Ulla - Logistiikka ja liikennejärjestelmät, ebook

25,75€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789516724426

Suomen liikennejärjestelmä on suurten muutosten kourissa. Maan kuljetusvolyymit eivät enää kasva, ja pian digitalisaatio ja teknologian kehittyminen mullistavat liikennettä yhtä paljon kuin aikanaan rautateiden käyttöönotto. Liikenteestä tulee yhä itsenäisempää, älykkäämpää ja paremmin kuluttajan tarpeisiin sovitettua. Samalla muutokset tarjoavat mahdollisuuksia innovaatioille ja yritystoiminnalle. Logistiikka ja liikennejärjestelmät kertoo, miten ympäristönäkökulmat, palvelullistuminen ja jakamistalous ovat vaikuttaneet liikenneajatteluun. Siinä pohditaan, millainen tulevaisuuden liikennejärjestelmän tulisi olla, jotta se vastaisi elämäntavan ja yhteiskunnan muutoksiin ja palvelisi koko Suomen kuljetustarpeita. On elintärkeää tarkastella maamme liikennejärjestelmää kokonaisuutena. Millaisia rakenteita ja kuljetusmuotoja kannattaa kehittää, ja mistä on luovuttava? Kirja on hyödyllistä luettavaa niille, jotka työssään joutuvat pohtimaan liikennejärjestelmiä ja niiden kehittymistä. Se soveltuu oppikirjaksi kaikille logistiikan, liikennesuunnittelun ja kuljetustekniikan tai -talouden opiskelijoille.

Keywords: logistiikka, liikenne, kuljetus, liikennejärjestelmät, merikuljetus, globalisaatio, tiedonkulku, ympäristövastuu, turvallisuus, materiaalitalous, tavaraliikenne, digitalisaatio, liikennesuunnittelu, tiekuljetus, rautatiekuljetus, ilmakuljetus, kaupunkiliikenne, älyliikenne, logistiikkapalvelut, liikennepolitiikka, tieliikenne, rautatieliikenne, lentoliikenne, meriliikenne, liikenneala

Author(s)
Publisher
Gaudeamus
Publication year
2018
Language
fi
Edition
1
Series
Otatieto
Page amount
172 pages
Categories
Economy
 
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789516724426
Printed ISBN
9789516723764