Login

Enckell, Mikael

Perspektiv från andra sidan

Enckell, Mikael - Perspektiv från andra sidan, ebook

6,20€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789515229311

I essäsamlingen Perspektiv från andra sidan undersöker Mikael Enckell sitt intresse för judendomen och det judiska, ett intresse som han har burit med sig i mer än ett kvartssekel. Med "andra sidan" avser han en hållning han kallar filosemitisk och som innebär en motsats till antisemitismen. Den judiska tematiken från tidigare böcker kompletteras och fördjupas.I försöken att förstå var och hur hans positiva hållning uppstod träffar Enckell på familjemedlemmar och släktingar, men framför allt på fadern Rabbe. I texterna uppträder också personer som Orson Welles och Fritz Lang. Psykoanalysen får en framträdande roll, förbindelselänkarna till judendomen är många och djupgående.Mera allmänt blir essäsamlingen till en begrundan av vad som styr våra val av vägar i tillvaron. Vem har jag varit? Vem har jag blivit?"I sin psykoanalytiskt teoretiskt betydelsefulla skrift från 1920-talet, Jaget och detet, jämför Freud personligheten med en begravningsplats, där de grundläggande elementen och verksamma delarna utgörs av monument och minnesvårdar över en gång betydelsefulla objektrelationer. Och denna historiskt orienterade tanke hos Freud är en av de många hos honom som griper tillbaka på tankesätt, utformade under inflytande från hans judiska bakgrund. Där betonas lodlinjeperspektivet framom horisontperspektivet när det gäller att förstå det individuella livsödet - också det egna."

Author(s)
Publisher
Schildts & Söderströms Ab
Publication year
2012
Language
sv
Edition
1
Page amount
181 pages
Category
Personal history
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789515229311

Similar titles