Login

Ringbom, Mårten

Från värdedjungeln: essäer om lycka och moral

Ringbom, Mårten - Från värdedjungeln: essäer om lycka och moral, ebook

4,45€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789515228529

Här bjuds läsaren på elva texter som tillsammans utgör en bred betraktelse över moralfilosofins problem. I förgrunden står antikens filosofer som Ringbom går i diskussion med: Vad krävs av oss för att vi ska bli lyckliga och harmoniska individer?Men diskussionen bär också fram till vår tids frågor: Kan vapenvägrare kallas samvetsfångar, är rävflickorna fegisar eller hjältar, vilket är förhållandet mellan gruppens ansvar och det individuella ansvaret när det gäller terrorism?"I våra dagar har insikten om att en stor del av de normer som kringgärdar vårt samhälle är relativa och beroende av majoritetsbeslut lett till att vi oftare än förr ställer oss kritiska till det som kan betecknas som gällande rätt. Den civila olydnaden har i demokratiska samhällen blivit en del av vår vardag. Inte minst i de fall där lagbestämmelserna förefaller att ge ett otillräckligt skydd för vår livsmiljö och de värden vi förknippar med andra varelsers livsmöjligheter i framtiden ..."

Author(s)
Publisher
Schildts & Söderströms Ab
Publication year
2011
Language
sv
Edition
1
Category
Philosophy
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789515228529

Similar titles