Login

Nordenstreng, Kaarle

Sananvapaus Suomessa

Nordenstreng, Kaarle - Sananvapaus Suomessa, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789514499487

Suomi on sananvapauden mallimaa vertailtaessa kan­sainvälisesti erityisesti median vapautta. Mutta ajanmu­kainenkaan lainsäädäntö ei aina toteudu käytännössä.

Sananvapauden julkisen harjoittamisen – median vapau­den – tarina alkoi vuonna 1766, kun Ruotsin säätyvaltio­päivät antoivat tuohon aikaan maailman vapaamielisim­män painovapausasetuksen. Sen valmisteluun osallistui keskeisesti suomalainen pappissäädyn edustaja Anders Chydenius, ja sen idea on paljolti peräisin suomalaissyn­tyiseltä renessanssitutkijalta Peter Forsskålilta. Ruotsin kuningaskunnassa sananvapauden historia on jatkunut suoraviivaisesti nykypäivään saakka, mutta Suomessa tämä 250 vuoden kausi on ollut monivaiheinen ja dra­maattinenkin: autonomia tsaarin vallan alaisuudessa, itsenäistyminen kansalaissodan varjossa, sotavuodet ja niiden jälkeinen ”toinen tasavalta”.

Tämä kirja kokoaa yhteen suomalaisen sananvapauden vaiheet ja avaa niistä näköaloja median ja journalismin nykytilaan. Kirjoittajina on kymmenen alan johtavaa tutkijaa, joista useimmat olivat mukana kaksi vuosikym­mentä sitten laaditussa vastaavassa kokoomateoksessa (Sananvapaus, toim. Kaarle Nordenstreng, Helsinki: WSOY, 1996).

Teos on tarkoitettu sekä oppikirjaksi viestinnän perusopintoihin että yleiseksi tietokirjaksi. Aihe on ajankohtainen paitsi sananvapauslainsäädännön 250-vuotishistorian myös käynnissä olevan mediamurroksen vuoksi.

Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Juvenes verkkokirjakaupasta (https://verkkokauppa.juvenes.fi/kategoria/1/kirjat-ja-julkaisut)

Keywords: sananvapaus, media, journalismi, historia, lainsäädäntö, ihmisoikeudet, joukkoviestimet, joukkoviestintä, painovapaus, sensuuri, sähkökirjat, sananvapaus ysa, historia ysa, lainsäädäntö ysa, ihmisoikeudet ysa, joukkoviestimet ysa, joukkoviestintä ysa, painovapaus ysa, sensuuri ysa, Suomi

Editor
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2015
Language
fi
Edition
1
Page amount
249 pages
Categories
Upbringing, Education
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789514499487

Similar titles