Login

Heikkinen, Anja

Aikuisten kasvu ja aktivointi

Heikkinen, Anja - Aikuisten kasvu ja aktivointi, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789514496875

Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat (SAKKE) -teossarjan kolmas osa Aikuisten kasvu ja aktivointi käsittelee aikuisten kasvua ja oppimista, aikuiskasvatuksen toimintatapoja ja pedagogisia ratkaisuja sekä aikuiskasvatuksen ammattilaisuutta. Aikuiskasvatuksen tutkijat ja asiantuntijat luotaavat suomalaiselle aikuiskasvatukselle suosittuja tapoja lähestyä aikuisuutta pedagogisena ja psykologisena ilmiönä - ohjauksellisesti, ongelmaperustaisen oppimisen ja kehitäävän työntutkimuksen sekä aikuisen ajattelun kehityksen pohjalta. Aikuiskasvatustoiminta on kuitenkin muotoutunut pikemminkin yhteiskunnan ja organisaatioiden käytännön haasteiden kuin aikuisten kasvun ja oppimisen teorioiden pohjalta, vaihdellen aikuisia yhteiskuntaan osallistavista pedagogiikoista henkilöstön kehittämisoppeihin ja aikuisia työllistävään ammatilliseen koulutukseen. Kirjassa luonnehditaan myös aikuisten kasvattamisen, opettamisen ja aktivoinnin hajanaista kenttää, sen uusia avauksia ja painopisteen siirtymää kasvattajista digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen. Aikuisten kasvu ja aktivointi -teos soveltuu oppikirjaksi kasvatus- ja opetusalan sekä aikuisten oppimisen, kasvun ja aktivoinnin parissa työskentelevien asiantuntijoiden koulutukseen ja täydentää muiden SAKKE-sarjan teosten rakentamaa kuvaa suomalaisesta aikuiskasvatuksesta.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Keywords: Kasvatus, Opetus

Author(s)
 
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2014
Language
fi
Edition
1
Page amount
242 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789514496875
Printed ISBN
978-951-44-9686-8

Similar titles