Login

Kantasalmi, Kari

Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita

Kantasalmi, Kari - Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789514495915

Millaiseen maaperään, minkälaisille ideoille, ajatuksille ja tavoitteille suomalainen aikuiskasvatus on rakentunut? Millaisten perinteiden varaan ovat alkuvaiheen orastavat valistuksen ja sivistyksen pyrkimykset sekä myöhemmin yhä organisoidummat koulutusjärjestelmät paalutettu? Entä millaisia henkilöitä ja mitä tahoja edustivat suomalaisen aikuisväestön sivistämisestä ja kouluttautumisesta kiinnostuneet ja sitä organisoivat vaikuttajat? Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita -kirjassa tarjotaan näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikuttajiin. Kirjassa lähdetään liikkeelle aina 1700-luvun talousseuran patrioottisen kansanvalistuksen toimijoista, ja edetään eri sivistyskenttien ja kerrostumien kautta nykypäivän aikuiskoulutuspolitiikan vaikuttajiin. Kirja tarjoaa kiinnostavia ja monitieteisä tarkastelukulmia eri aikakausien ja koulutuspoliittisten vaiheiden organisoitumiseen. Kirjan kirjoittajat ovat historian- ja kulttuurintutkijoita, kasvatustieteilijöitä, filosofeja ja kentän asiantuntijoita. Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita on toinen osa Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat -kirjasarjaa. Se soveltuu oppikirjaksi kasvatus-, yhteiskunta- ja historiatieteen opintoihin sekä aikuiskasvatuksen asiantuntijoiden koulutukseen. Se on myös tietokirja kaikille sivistysajattelun historiasta kiinnostuneille. Kirja tarjoaa kiinnostavia kulmia moniin aikuiskasvatuksen kehitykseen vaikuttaneisiin henkilöihin. Heitä ovat muun muassa Anders Chydenius, J.V. Snellman, Zachris Castrén, Hannes ja Hedvig Gebhard, Santeri Alkio, Väinö Voionmaa, Urpo Harva ja Aulis Alanen.

Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Juvenes verkkokirjakaupasta (https://verkkokauppa.juvenes.fi/kategoria/1/kirjat-ja-julkaisut)

Keywords: Historia, Yhteiskunta, Kasvatus, aikuiskasvatus, historia, aikuiskoulutus, aikuisopetus, elinikäinen oppiminen, kansanvalistus, vapaa sivistystyö, valistusfilosofia, aatteet, aatehistoria, sähkökirjat, Suomi

Author(s)
 
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2014
Language
fi
Edition
1
Page amount
395 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789514495915
Printed ISBN
978-951-44-9590-8

Similar titles