Login

Kortelainen, Ilmari

Mindfulness ja tieteetTietoisuustaidot ja kehotietoisuus monitieteisen tutkimuksen kohteena

Kortelainen, Ilmari - Mindfulness ja tieteetTietoisuustaidot ja kehotietoisuus monitieteisen tutkimuksen kohteena, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789514495502

Mindfulness-perustaisia menetelmiä hyödynnetään yhä enemmän työelämässä, työnohjauksessa, psykoterapiassa sekä kasvatuksessa. Mindfulness-harjoituksissa suunnataan huomio kehon ja mielen kokemukseen tässä hetkessä. Kansainvälisellä kentällä on tutkittu näiden menetelmien vaikutuksia muun muassa stressin, masennuksen ja kivunhoitoon. Vähemmälle huomiolle ovat kuitenkin jääneet mindfulness-menetelmien taustalla olevien meditaatioharjoitusten kehollinen luonne sekä harjoitusten historiallisten ja yhteiskunnallisten ulottuvuuksien analyysi. Mindfulness ja tieteet kokoaa ensi kertaa yhteen suomalaisten tutkijoiden ja terapeuttien näkökulmia mindfulness-menetelmiin. Monitieteisen kokoelman artikkelit tarjoavat populaareja oppaita syvempää tutkimustietoa aiheesta ja esimerkkejä tietoisuustaitojen soveltamisesta. Mukana on artikkeleita psykiatrian, liikuntatieteen, psykologian, filosofian ja kasvatustieteen aloilta. Kirjassa kysytään näistä tutkimuksellisista lähtökohdista mindfulness-menetelmien tieteellisiä perusteita: Ovatko tietoisuustaidot yksilön stressinhallintaa vai myös sosiaalinen kehoterapian muoto? Entä miten buddhalainen meditaatio ja länsimainen terapiatyö koskettavat toisiaan? Teos soveltuu oppikirjaksi yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin, terapiatyöhön, fysioterapiaan sekä mindfulness-koulutuksiin. Teos ei edellytä laajempia esitietoja, joten se soveltuu kaikille aihepiiristä kiinnostuneille.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Keywords: Filosofia, Psykologia, Yhteiskunta, tietoinen läsnäolo, mind and body, tieteet, menetelmät, hoitomenetelmät, tietoisuus, ruumiillisuus, buddhalaisuus, psykologia, hyväksymis- ja omistautumisterapia, stressinhallinta, kipu, tutkimus, kivunhoito, kehontuntemus, psykososiaaliset tekijät, hiljaisuus, mietiskely, pedagogiikka, kasvatus, sähkökirjat

Author(s)
 
 
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2014
Language
fi
Edition
1
Page amount
157 pages
Category
Psychology
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789514495502
Printed ISBN
978-951-44-9549-6

Similar titles