Login

Kilpimaa, Aarne

Johtajuuden vuorovaikutukselliset käytännötTarina innovatiivisen yrityksen strategisesta uudistumisesta ja sen vaatimasta johtajuudesta

Kilpimaa, Aarne - Johtajuuden vuorovaikutukselliset käytännötTarina innovatiivisen yrityksen strategisesta uudistumisesta ja sen vaatimasta johtajuudesta, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789514495175

Teos kuvaa tarinan muodossa, miten strategiseen umpikujaan ajautunut yritys uudisti radikaalilla tavalla johtajuuden prosessinsa. Uuden strategian suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistui yrityksen koko henkilöstö. Yrityksen muutos tapahtui itseohjautuvien episodien eli säännöllisten dialogien avulla. Toistuvat episodit tuottivat jatkuvasti innovaatioita ajankohtaisiin haasteisiin auttaen yritystä pääsemään yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. Itseorganisoituvat episodit mullistivat aiemmat käytännöt johtajuuden toteutuessa yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Konsulttina minulla oli tilaisuus osallistua yrityksen yhteisöllisiin käytäntöihin ja seurata muutoksen ja uuden johtajuuden rakentumista yrityksen sisältä päin ja reaaliajassa. Teoksen tarina kertoo, miten yrityksen menestys ja työntekijöiden hyvinvointi toteutuvat käsi kädessä. Teos toimii käsikirjana johtajuuden parissa työskenteleville henkilöille, sen sisältämät sosiaaliset toimintamallit soveltuvat paikallisin painotuksin jokaiseen organisaatioon. Aarne Kilpimaa on väitellyt tohtoriksi aiheesta johtajuus yhteisöllisinä käytäntöinä organisaation strategisessa muutoksessa. Hän on toiminut kouluttajana, koulutuspäällikkönä ja tutkijana Helsingin ja Tampereen yliopistoissa sekä organisaatiokonsulttina useissa yrityksissä.

Kirjaa ei ole saatavilla painettuna.

Keywords: Talous, Yhteiskunta, johtajuus, yritykset, strateginen johtaminen, yhteistoiminnallisuus, työntekijät, osallistuminen, organisaatiokulttuuri, vuorovaikutus, yhteistyö, dialogisuus, henkilöstö, osaaminen, hyödyntäminen, innovaatiot, osaamisen johtaminen, muutosjohtaminen, tapaustutkimus, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2014
Language
fi
Edition
1
Page amount
117 pages
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789514495175
Printed ISBN
978-951-44-9516-8

Similar titles