Login

Harry, Lönnroth

Svenskt i Tammerfors

Harry, Lönnroth - Svenskt i Tammerfors, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789514480140

Temat för denna bok är det svenska i Tammerfors förr och nu. Boken innehåller tre språksociologiska undersökningar som tillämpar tre språkvetenskapliga metoder: lingvistisk analys av skönlitterär text, intervjuundersökning och brukstextanalys. Den första undersökningen handlar om språkväxling i Carola Sandbackas historiska författarskap om den svenska språkön Tammerfors, den andra om språkbevarande och språklig identitet bland fi nlandssvenska äldre och den tredje om tidningen Tammerfors Aftonblad och språkfrågan i Tammerfors i slutet av 1800-talet.

Målet med boken är att bidra till den teoretiska och empiriska analysen av ett outforskat ämne, svenskan och svenskheten i Tammerfors med omnejd. Boken är skriven för alla som är intresserade av fl erspråkighet ur samhällsaspekt i allmänhet och så kallade svenska språköar i Finland i synnerhet. Den är pedagogiskt upplagd och skriven på ett språk som de fl esta kan ta till sig.

Filosofi e doktor Harry Lönnroth (f. 1975) är docent i nordiska språk vid Tammerfors universitet. Denna bok är ett resultat av hans postdoktorala projekt Industristaden i språklig förändring. Svenskheten i Tammerfors från 1700-talet till 2000-talet, fi nansierat av Finlands Akademi. Tidigare har han bland annat skrivit böckerna Ekenäs stads dombok 1678–1695. I: Rättsfilologisk studie av en 1600-talshandskrift (Finska Vetenskaps-Societeten 2007) och Filologin som vetenskap. Artiklar om textutgivning och fi lologisk metod (Tampere University Press 2007

Keywords: sociology of language, Swedish speech island

Author(s)
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2009
Language
sv
Edition
1
Page amount
181 pages
Category
Languages
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789514480140

Similar titles