Login

Heiskanen, Johanna

Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen

Heiskanen, Johanna - Näkökulmia laskentatoimeen ja tilintarkastukseen, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789514477959

Laskentatoimen ja tilintarkastuksen maailma on muuttunut paljon viime vuosina, kun ala on kansainvälistynyt, lakeja ja asetuksia on uudistettu, standardeja on yhtenäistetty ja markkinasuhdanteet ovat heilahdelleet. Tämä kirja luo uudentyyppisen katsauksen tilintarkastuksen ajankohtaisiin kysymyksiin valottaen erilaisia näkökulmia ja tarkastellen tilintarkastuksen moniulotteista kenttää yli sektorirajojen. Esillä ovat monipuolisesti sekä akateemisten että käytännön asiantuntijoiden esittämät näkökulmat. Tilintarkastuksen kenttää tarkastellaan sekä yksityisen että julkisen sektorin kannalta.

Kirjan artikkelit kattavat keskeisen tärkeitä teemoja, kuten tilintarkastuksen opetus ja tutkimus, kansainväliset kirjanpito- ja tilinpäätöstä koskevat normit, vero- ja markkinarahoitteisen tarkastuksen vertailu, tilintarkastus laskusuhdanteessa, valtion virastojen ja laitosten tilintarkastus, tilintarkastajan vastuu ja tilintarkastajien laaduntarkastukset. Kirja on suunnattu alan ammattilaisille, muille alasta kiinnostuneille sekä sitä opiskeleville ja tutkiville henkilöille. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

Keywords: tilintarkastus, laskentatoimi, kirjanpito, tilinpäätös, tilintarkastajat, laatu, yritykset, julkinen hallinto, laskusuhdanne, valtiontilintarkastus, vastuu, valvonta, sähkökirjat

Author(s)
 
 
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2009
Language
fi
Edition
1
Page amount
145 pages
Categories
Economy
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789514477959

Similar titles