Login

Huotari, Maija-Leena

Johtamishaasteena muutos: Kirjasto akateemisessa yhteisössä

Huotari, Maija-Leena - Johtamishaasteena muutos: Kirjasto akateemisessa yhteisössä, ebook

0,00€

Ebook, Watermarked PDF
ISBN: 9789514477317

Mitä haasteita akateeminen johtajuus kohtaa korkeakoulujen rakenteellisen kehittämisen murroksessa? Miten yliopistokirjaston johto voi varmistaa, että kirjaston kokoelmat ja palvelut sekä näiden kehittämiseen tarvittava henkilökunnan osaaminen vastaavat asiakkaiden muuttuvia tarpeita? Miten kansalliset ja kansainväliset yliopistokirjastojen vertaisverkostot tukevat osaamisen johtamista ja palveluiden laadun kehittämistä?

Kirja käsittelee akateemisen johtamisen problematiikkaa ja erityisesti yliopistokirjastojen johtamista. Kotimaiset ja kansainväliset asiantuntijat tarkastelevat akateemista johtajuutta ja sen välineitä sekä yleisellä tasolla että erityisesti yliopistokirjaston johtamisen näkökulmasta. Kirjan teemoista nousee monia yhtymäkohtia muutoksen johtamiseen asiantuntijaorganisaatiossa.

Yliopistokirjastoille toimintaympäristön muutos on ollut jatkuvaa. Kokoelmien painopiste on useilla tieteenaloilla siirtynyt verkkoaineistoon. Osaamisen kehittämisestä ja uuden oppimisesta on tullut arkirutiinia. Arviointi on vakiintunut johtamisen välineeksi ja kirjaston käyttötavat ovat moninaistuneet. Meneillään oleva korkeakoulujen rakenteellinen uudistus ja uusi yliopistolaki merkitsevät kuitenkin uusia muutoshaasteita myös kirjastoille. Kirjan voi tilata myös painettuna versiona Tampereen yliopiston kirjaston virtuaalikirjakaupassa.

Keywords: kirjasto, johtaminen, kirjastot, muutos, kehitysstrategiat, osaamisen johtaminen, sähkökirjat

Author(s)
 
Publisher
Tampere University Press
Publication year
2009
Language
fi
Edition
1
Page amount
201 pages
Categories
Economy
 
Society
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789514477317

Similar titles