Login

Paavilainen, Petri

Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita

Paavilainen, Petri - Toimivat aivot. Kognitiivisen neurotieteen perusteita, ebook

Not available

Aivojen toiminta ja aivotutkimuksen tulokset herättävät jatkuvasti
kiinnostusta ja ovat usein esillä myös mediassa. Tietoa aivojen toiminnasta
tarvitaan nykyään yhä useammilla aloilla. Tämä teos sisältää perusteet
kognitiivisesta neurotieteestä eli aivojen tiedonkäsittelyn tutkimuksesta. Se
antaa tiiviin kokonaiskuvan kognitiivisen neurotieteen eri osa-alueista. Teos
lähestyy tieteenalaa sen keskeisimpien löydösten, teorioiden, menetelmien,
koeparadigmojen, ongelmanasetteluiden ja kiistakysymysten kautta.

Teos sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita aivotutkimuksesta ja sen
vaikutuksista ihmiskuvaamme. Se on hyödyllinen myös tietojen päivittäjänä ja
oppikirjana eri alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka tarvitsevat
perustietoa aivojen toiminnasta ja aivotutkimuksen sovelluskohteista.

Keywords: neuropsykologia, neurotiede, psykologia, persona grata, kognitiivinen

Author(s)
Publisher
Edita Publishing Oy
Publication year
2016
Language
fi
Edition
1
Series
Persona Grata
Page amount
368 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789513772420
Printed ISBN
978-951-37-6860-7

Similar titles