Login

Toivola, Marika

Flipped learning - Käänteinen oppiminen

Toivola, Marika - Flipped learning - Käänteinen oppiminen, ebook

38,15€

Ebook, ePUB with Adobe DRM
ISBN: 9789513772383
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Uutuuskirjassa, Flipped learning - Käänteinen oppiminen, esitellään käänteisen oppimisen perusteita ja teoriataustaa sekä käytännön toteutusta.

Suomalaista koulujärjestelmää leimaa vahva myytti siitä, miten oppiminen koulussa tapahtuu. Tässä kirjassa murretaan vallitsevaa myyttiä ja esitellään uusi, käänteinen oppiminen.

Käänteisen oppimisen perusta on vahvasti käytännössä. Siinä korostuvat inhimillinen lähestyminen oppimiseen ja oppilaan vapaus oppia. Käänteisessä oppimisessa opettajalla on enemmän aikaa kohdata oppilas yksilönä ja oppilaalla on mahdollisuus käyttää opettajan tietotaitoa väylänä omaan motivoitumiseensa.

Kirja haastaa opettajat kehittämään omaa opetustaan oppilaskeskeisen oppimiskulttuurin suuntaan. Kirjan kirjoittajat ovat tunnetuimpia käänteisen oppimisen vaikuttajia ja kehittäjiä Suomessa.

Kirjassa käsiteltäviä teemoja:

1 Oppimisen uusi myytti
2 Käänteisen oppimisen määrittelyä
3 Motivaatio
4 Yhteisöllinen oppiminen on oppimaan oppimisen perusta
5 Käytäntöjä ja työkaluja käänteisen oppimisen organisointiin
6 Opettajan rooli

Keywords: käänteinen oppiminen, opetuskäytännöt, toimintakulttuuri, ops-uudistus, flipped learning, käänteinen opetus, opetusmenetelmät, oppiminen, ratkaisukeskeisyys, itseohjautuvuus, oppilaat, itsearviointi, oppilasarviointi, yhteisöllinen oppiminen, oppimisprosessi, oppimisympäristö

Author(s)
 
 
Publisher
Edita Publishing Oy
Publication year
2017
Language
fi
Edition
1
Page amount
137 pages
Category
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789513772383
Printed ISBN
978-951-37-7128-7

Similar titles