Login

Hankonen, Nelli

Johdatus sosiaalipsykologiaan, 10., uudistettu painos

Hankonen, Nelli - Johdatus sosiaalipsykologiaan, 10., uudistettu painos, ebook

Not available

Johdatus sosiaalipsykologiaan kuvaa sosiaalipsykologista tutkimusta ja teorioita esittelemällä niin klassisia kokeita esimerkiksi auktoriteettien tottelemisesta kuin uusimpia, ihmiskuvaamme mullistaneita tutkimuksia vaikkapa vauvojen moraalisista intuitioista. Sosiaalipsykologian kohteena on ihmisen sosiaalinen luonne. Mikä on yhteistä metsästäjä-keräilijöille ja jälkiteollisten, postmodernien yhteiskuntien jäsenille? Miten ihminen pitää yllä myönteistä kuvaa itsestään? Miten persoonallisuus vaikuttaa sosiaaliseen käyttäytymiseemme? Miten pystymme ymmärtämään toisiamme kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa lääkärin vastaanotolla tai cocktail-kutsuilla? Miten asenteita voidaan muokata, elämäntapoja muuttaa terveellisemmiksi ja ryhmien välisiä suhteita parantaa? Kuinka eri maiden asukkaat eroavat arvoiltaan?
Tällaisiin kysymyksiin kirja pyrkii antamaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvia vastauksia. Esimerkit on poimittu laajalti kotimaisista lähteistä, joten lukija - yliopisto- tai korkeakouluopiskelija tai kuka tahansa inhimillisestä sosiaalisesta toiminnasta kiinnostunut - saa samalla käsityksen myös suomalaisesta alan tutkimuksesta. Kirjaan sisältyvä kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) sanasto helpottaa opintojen jatkamista pitemmälle.
Kirjoittajat ovat kansainvälisesti tunnettuja Helsingin ja Tampereen yliopistojen opettajia.

Keywords: sosiaalipsykologia, arvot, asenteet, ryhmät, sosiaalisuus, vuorovaikutus, persoonallisuus, suuntaukset, sosiaalinen käyttäytyminen, sosiaalinen vuorovaikutus, sosialisaatio, sosiaalinen kognitio, sosiaalinen kehitys, ryhmäkäyttäytyminen

Author(s)
 
 
 
 
 
 
 
 
Publisher
Edita Publishing Oy
Publication year
2015
Language
fi
Edition
1
Page amount
403 pages
Categories
Society
 
Psychology
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789513770020
Printed ISBN
978-951-37-6625-2

Similar titles