Login

Näslindh-Ylispangar, Anita

Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen

Näslindh-Ylispangar, Anita - Vanhuksen terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elämän edistäminen, ebook

DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Keskustelu vanhusten hyvästä hoidosta keskittyy usein numeroihin: montako hoitajaa, montako tuntia ilman ruokaa, montako vaippaa. Vanhusta koskevissa asioissa unohdetaan helposti itse päähenkilö ja päätöksiä tehdään vanhusta kuulematta. Vanhuksen viisautta ja elämänkokemusta voidaan hyödyntää suunniteltaessa palveluja osaamisen johtamisen avulla. Vanhus voi toimia myös kulttuurinsiirtäjänä sukupolvien ja eri kulttuurien kesken.

Tämän kirjan keskeinen ajatus on nähdä vanhus oman elämänsä asiantuntijana, ainutkertaisena ja arvokkaana henkilönä, yksilönä. Kirja käsittelee yksilöllisiä eroja vanhusten aisteissa ja tarjoaa konkreettisia apuvälineitä, joilla voidaan helpottaa vanhuksen elämää. Kirja pohdiskelee myös monikulttuurisen, seksuaalivähemmistöön kuuluvan ja kehitysvammaisen vanhuksenerityistarpeita. Vanhuksen elämään vääjäämättä kuuluvan elämän rajallisuutta ja arvokasta saattohoitoa katsotaan hyvän ja arvokkaan elämän näkökulmasta: miten hoitava ammattilainen voi ylläpitää näissäkin tilanteissa toivoa.

Kirjan toinen osa paneutuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Se auttaa tunnistamaan terveysuskomuksia ja riskikäyttäytymistä. Vanhusten neuvonnassa ja ohjauksessa painotetaan vanhuksen omaa toimijuutta sekä ydintiedon oivaltamista.

Kirjan loppupuolella pohditaan, miten vanhuskeskeinen työ voidaan organisoida ja millaisen roolin oppilaitokset ja opiskelijat voivat tässä ottaa. Vanhusten ei pidä enää odottaa ja jonottaa: heidän vuoronsa on saada osakseen mahdollisimman hyvä elämä nyt!

FT, TtM Anita Näslindh-Ylispangarilla on erikoissairaanhoitajana ja diakonissana pitkä kokemus vanhustyöstä avustajana, sairaanhoitajana ja vanhustyön johtajana. Hän johtaa tällä hetkellä Metropolia-ammattikorkeakoulun suomen- ja englanninkielistä sairaanhoitajakoulutusta.

Keywords: vanhustyö, kuntoutus, ammattikorkeakoulu, täydennyskoulutus, terveydenhuolto, vanhukset, vanheneminen, vanhuus, ikääntyminen, terveys, terveydenhoito, terveyden edistäminen, terveyskäyttäytyminen, ikääntyneet, toimintakyky, hyvinvointi, elämänlaatu, toimijuus, erityisryhmät, seksuaalivähemmistöt, kehitysvammaiset, maahanmuuttajat, sähkökirjat

Author(s)
Publisher
Edita Publishing Oy
Publication year
2012
Language
fi
Edition
1
Page amount
226 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789513769468
Printed ISBN
978-951-37-6164-6

Similar titles