Login

Heikkilä, Tarja

Tilastollinen tutkimus

Heikkilä, Tarja - Tilastollinen tutkimus, ebook

DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Kirjassa käsitellään järjestelmällisesti kvantitatiivinen kyselytutkimusprosessi. Tarkastelussa painotetaan erityisesti aineiston käsittelyä sekä tulosten tulkintaa ja raportointia, jota havainnollistetaan tutkimusotteiden avulla. Internetkysely on huomioitu sekä tiedonkeruun yhteydessä että myöhemmissä tutkimusprosessin vaiheissa. Mukana on Webropol-ohjelman käyttöön liittyviä ohjeita ja esimerkkejä. Käytännönläheinen kirja soveltuu oppikirjaksi korkea-asteelle tilastollisten tutkimusmenetelmien opetukseen ja käsikirjaksi kvantitatiivista tutkimusta tekeville.

Kirjaan liittyvässä verkkomateriaalissa on itsenäisen opiskelun tueksi yli sata erilaista esimerkkiä ja harjoitusta sekä tutkimusaineistoja, joiden avulla voi tehdä todellisiin aineistoihin perustuvia harjoituksia.

Uudistetussa Opettajan aineistossa on mm. vinkkejä Tilastollinen tutkimus -oppimateriaalin käyttäjälle, tukimateriaalia tutkimuksen tekemiseen, esimerkkejä Webropol-ohjelman käytöstä, hyödyllisiä linkkejä, lisätehtäviä ja ratkaisuja verkkomateriaalin tehtäviin, kirjan kuvioita (.xls), tutkimusaineistoja (.sav, .xls) sekä taulukkolaskentakurssin materiaali Excel-pohjineen.

Keywords: tilastotiede, kvantitatiivinen tutkimus, tutkimusmenetelmät, SPSS, Excel

Author(s)
Publisher
Edita Publishing Oy
Publication year
2014
Language
fi
Edition
9
Series
Business
Page amount
297 pages
Categories
Society
 
Upbringing, Education
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789513769420
Printed ISBN
978-951-37-6495-1

Similar titles