Login

Niskanen, Jyrki

Yritysrahoitus

Niskanen, Jyrki - Yritysrahoitus, ebook

DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Kirjassa kohtaavat moderni rahoitusteoria ja yritysjohdon reaalimaailma. Kirja antaa systemaattisen ja käytännönläheisen sekä todellisen yrityselämän esimerkeillä valaistun kuvan rahoituspäätösten taustalla vaikuttavista tekijöistä. Kirjassa käydään laaja-alaisesti läpi yritysrahoituksen keskeiset osa-alueet: mm. rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit ja arvonmääritys, investoinnit ja kansainvälinen rahoitus. Kirjan tehtävät on ryhmitelty perus- ja syventäviin harjoituksiin. Tehtävät on rakennettu todellista rahoitusinformaatiota hyväksikäyttäen ja yritystasolla kohdattavia todellisia ongelma- ja päätöstilanteita mahdollisimman tarkasti mukaillen. Yritysrahoitus on tarkoitettu korkeakoulujen rahoituksen perus- ja syventäviin opintoihin. Se soveltuu myös aikuis- ja täydennyskoulutukseen ja toimii käsikirjana ja hakuteoksena. Painos 7. - 8.

Keywords: laskentatoimi, rahoitus, yritysrahoitus, taloushallinto, ammattikorkeakoulu, oppikirja, yritykset, rahoitusmarkkinat, arvopaperimarkkinat, tilinpäätös, analyysi, kassavirta, tunnusluvut, luotot, lainat, joukkovelkakirjat, osingot, osakkeet, arvopaperit, arvopaperisalkut, sijoitukset, riskit, riskienhallinta, johdannaismarkkinat, pääomamarkkinat, investoinnit, valuuttakurssit, ulkomaiset investoinnit

Author(s)
 
Publisher
Edita Publishing Oy
Publication year
2016
Language
fi
Edition
8
Series
Business
Page amount
460 pages
Category
Economy
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789513768867
Printed ISBN
978-951-37-6421-0

Similar titles