Login

Keltikangas-Järvinen, Liisa

Temperamentti ja koulumenestys

Keltikangas-Järvinen, Liisa - Temperamentti ja koulumenestys, ebook

12,00€

Ebook, Watermarked ePUB
ISBN: 9789510384008

Ymmärrä temperamenttia, ymmärrä lastasi - korvaamaton käsikirja vanhemmille ja opettajille

Koulu on kodin jälkeen lapsen tärkein kasvuympäristö. Oppimisen lisäksi koulu vaikuttaa lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen, minäkuvaan ja itsetuntoon. Oppilaan temperamentti puolestaan vaikuttaa siihen, miten opettaja häntä arvioi ja opettaa. Tietynlainen temperamentti tukee koulunkäyntiä. Toisaalta temperamentti voi myös vaikeuttaa koulumenestystä ja tehdä lapsesta kykyihinsä ja osaamiseensa verrattuina alisuoriutujan.

Temperamentin huomioon ottaminen ajoissa vähentää syrjäytymistä ja erityisopetuksen tarvetta, mutta ennen kaikkea auttaa lasta kasvamaan tasapainoiseksi, stressiä sietäväksi ja itsensä hyväksyväksi aikuiseksi.

Liisa Keltikangas-Järvinen on suomalaisen temperamenttitutkimuksen uranuurtaja ja arvostettu tietokirjailija. Hän on käsitellyt teoksissaan itsetuntoa, lasten aggressiivisuutta ja temperamentin vaikutuksia mm. ihmisen yksilöllisyyteen, koulumenestykseen ja elämänhallintaan. Keltikangas-Järvinen on Helsingin yliopiston psykologian professori, ja hänet valittiin Vuoden professoriksi 2008.

Keywords: temperamentti, lapset, nuoret, opintomenestys, oppiminen, oppimistyylit, opettaja-oppilassuhde, vanhempi-lapsisuhde

Author(s)
Publisher
WSOY
Publication year
2011
Language
fi
Edition
1
Category
Psychology
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9789510384008

Similar titles