Login

Ferguson, Mark K.

Atlas of Minimally Invasive Surgery for Lung and Esophageal Cancer

Ferguson, Mark K. - Atlas of Minimally Invasive Surgery for Lung and Esophageal Cancer, ebook

204,60€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9789402408355
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Introduction
Mark K. Ferguson

Part I. Minimally Invasive Surgery for Lung Cancer

2. General Considerations
Yin-Kai Chao, Hui-Ping Liu, Sean C. Wightman, Mark K. Ferguson, Christopher W. Seder, Michael J. Liptay, Yi Feng, Juan Zhu

3. Wedge Resection
K. Robert Shen, Kezhong Chen, Xizhao Sui, Hui Zhao, Jun Wang

4. Lobectomy
Thomas A. D’Amico, Fan Yang, James Huang, Tiejun Zhao, Zuli Zhou, Jun Wang, Pamela Samson, Traves Crabtree

5. Segmentectomy
Robert J. McKenna, Rodney J. Landreneau, Mark J. Crye, Juan A. Munoz, Hiran C. Fernando, Simon R. Turner, Brian E. Louie, Jennifer L. Wilson, Michael S. Kent, Alper Toker, Erkan Kaba, Mark F. Berry

6. Sleeve Lobectomy
Yun Li, Xun Wang, Jun Wang, Yanguo Liu

7. Pneumonectomy
Ying Tai Chen, Guanchao Jiang, Jun Wang, Fengwei Li, Teng Mu

8. Robotic Lung Resection
D. Ian Paul, Bernard J. Park

9. Intraoperative Staging and Node Dissection
Hui Zhao, Jian Zhou, Qun Wang

10. Minimally Invasive Approaches to Chest Wall and Superior Sulcus Tumors
Benjamin Wei, Robert Cerfolio, Erin A. Gillaspie, Shanda H. Blackmon, K. J. Dickinson

11. Technical Notes
Kezhong Chen, Jun Wang, Xu Lin, Diego Gonzalez-Rivas, Yang Yang, Gening Jiang, Ming-Hui Hung, Jin-Shing Chen, Ya-Jung Cheng, Lixin Zhou, Xiao Li

Part II. Minimally Invasive Surgery for Esophageal Cancer

12. General Considerations
Hui Li, Diego Avella Patino, Mark K. Ferguson, Jianfeng Li, Xiao Li, Inderpal S. Sarkaria, James D. Luketich, Yi Feng, Juan Zhu

13. Thoracoscopic and Laparoscopic Esophagectomy with Cervical Anastomosis
Vivek Prachand, Mark K. Ferguson, C. S. Pramesh, Sabita Jiwnani, George Karimundackal, Zuli Zhou, Jianfeng Li, Xiao Li

14. Thoracoscopic and Laparoscopic Esophagectomy with Intrathoracic Anastomosis
Yuqing Huang, Jun Liu, Xianjun Min

15. Laparoscopic Transhiatal Esophagectomy
Joerg Zehetner, John C. Lipham

16. The Prone Position for Esophagectomy
Hirokazu Noshiro, Masatsugu Hiraki

17. Robotic Esophagectomy
Kemp H. Kernstine, John K. Waters, Nabil P. Rizk, Inderpal S. Sarkaria, Christopher Scott, Mark Onaitis

18. Technical Notes
Lijie Tan, Chun Chen, Bin Zheng, Ke-neng Chen, Xiaozheng Kang

Keywords: Medicine & Public Health, Thoracic Surgery, Surgical Oncology

Editor
 
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
en
Edition
1
Page amount
11 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9789402408355
Printed ISBN
978-94-024-0833-1

Similar titles