Login

Eberhard, David

Det stora könsexperimentet

Eberhard, David - Det stora könsexperimentet, audiobook

9,25€

Audiobook
ISBN: 9788726094510

Finns det någon skillnad mellan könen? Ja, menar samtliga västerländska lärosäten enligt David Eberhard. Idag lärs det ut att genus är en konstruktion, att man inte föds till kvinna eller man, utan tilldelas roller av samhället som man sedan upprätthåller. Detta är en djupt felaktig syn, menar Eberhard. Vi föds i själva verket till man eller kvinna, vi blir det inte utifrån hur samhället behandlar oss. Men det finns olikheter i hur vi behandlas, och vad för förutsättningar vi har. Detta kan vi lösa genom att ta till vara på våra olikheter - och skapa förutsättningar för att kunna behandlas lika!

Author(s)
Reader
Publisher
Saga Egmont
Publication year
2018
Language
sv
Edition
1
Category
Society
Format
Audiobook
Duration
08:30:00
Tracks
117

Similar titles