Login

Inför dansk domstol

 - Inför dansk domstol, ebook

1,50€

Ebook, ePUB with Adobe DRM
ISBN: 9788711979327
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Alla nordiska länder har rättsystem som fungerar olika, som baseras på olika lagar och traditioner. I denna artikel ges en intressant insikt om danska domstolars processer vid rättegångar.

Från åtal till dom och överklagande - hela brottsmålets resa beskrivs. Vittnenas roll i domstolens förfarande får extra uppmärksamhet, eftersom vittnesmålens trovärdighet kan fria eller fälla en som anklagats för brott.

Det danska rättsväsendet har flera skillnader från det svenska, men också flera likheter. Vilka dessa är, och hur de påverkar den slutgiltiga domen i fallet undersöks.

Publisher
Saga Egmont
Publication year
2019
Language
sv
Edition
1
Series
Nordisk kriminalkrönika 80-talet
Category
Society
Format
Ebook
eISBN (ePUB)
9788711979327

Similar titles