Login

Watanabe, Hideomi

Advanced Initiatives in Interprofessional Education in Japan

Watanabe, Hideomi - Advanced Initiatives in Interprofessional Education in Japan, ebook

124,00€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9784431980766
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Encouraging Appreciation of Community Health Care by Consistent Medical Undergraduate Education
Hitoshi Sohma, Izumi Sawada, Miki Konno, Hirofumi Akashi, Toshio J. Sato, Tomoko Maruyama, Noritsugu Tohse, Kohzoh Imai

2. Interprofessional Education at Niigata University of Health and Welfare
Rieko Oshiki, Akira Magara, Emiko Hoshino, Yasuyuki Nishihara, Seiya Masegi, Eikichi Watanabe, Masato Kaibuchi, Yoichi Nagai, Hideaki E. Takahashi

3. Interprofessional Education Program of the University of Tsukuba: A Program to Develop Interprofessional Competence
Takami Maeno, Ayumi Takayashiki, Tetsuhiro Maeno, Tokie Anme, Akira Hara, Yuka Saeki, Osamu Urayama, Fujio Otsuka

4. Community-Based Interprofessional Education at Saitama Prefectural University
Mariko Otsuka, Midori Shimazaki, Kazunori Kayaba, Takanori Sakada, Kazuhiko Hara, Masaya Asahi, Toshitami Arai, Ikuo Murohashi, Keiko Yokoyama, Naomi Hasegawa, Minoru Kawamata, Reiko Suzuki, Chiyo Fujii, Naoko Kunisawa, Miyuki Kanemune, Noriko Shimasue, Hiromi Shinmura, Ken Nishihara, Kazuhisa Inoue, Kumi Ogawa, Rumi Tano

5. Jikei University School of Medicine: An Interprofessional Medical Education Program
Osamu Fukushima

6. Interprofessional Education at the Keio University Faculty of Pharmacy
Yoshihiro Ehara, Yoshihiro Abe, Kazuko Fujimoto, Noriko Fukushima, Shiro Iijima, Satoko Ishikawa, Keiko Kishimoto, Mayumi Mochizuki, Kyoko Takahashi, Eriko Yokota, Shizuko Kobayashi

7. Support Program for Contemporary Educational Needs: “Contemporary Good Practice” Project at Chiba University
Misako Miyazaki, Ikuko Sakai, Tomoko Majima, Itsko Ishii, Yuko Sekine, Masahiro Tanabe, Mayumi Asahina, Hotaka Noguchi, Narumi Ide, Kieko Iida

8. Interprofessional Team-Based Medical Education Program at Kitasato University: Collaboration Among 14 Health-Related Professions
Kiyohisa Mizumoto, Makito Okamoto, Kunio Ishii, Makoto Noshiro, Yuko Kuroda, Masuo Shirataka, Masaki Taga, Kaoru Iguchi, Hisashi Ikemoto, Tadayoshi Shiba

9. Becoming Interprofessional at Kobe University
Yumi Tamura, Yuichi Ishikawa, Peter Bontje, Taku Shirakawa, Hiroshi Andou, Ikuko Miyawaki, Kaori Watanabe, Yasushi Miura, Rei Ono, Kenichi Hirata, Midori Hirai, Keiko Seki

10. Interprofessional Education Initiatives at Gunma University: Simulated Interprofessional Training for Students of Various Health Science Professions
Hatsue Ogawara, Tomoko Hayashi, Yasuyoshi Asakawa, Kiyotaka Iwasaki, Tamiko Matsuda, Yumiko Abe, Fusae Tozato, Takatoshi Makino, Hiromitsu Shinozaki, Misako Koizumi, Takako Yasukawa, Hideomi Watanabe

Keywords: Medicine & Public Health, Physiotherapy

Author(s)
 
Publisher
Springer
Publication year
2010
Language
en
Edition
1
Page amount
157 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9784431980766

Similar titles