Login

Konopinski-Klein, Nina

Polnisch-Deutsch für die Pflege zu Hause

Konopinski-Klein, Nina - Polnisch-Deutsch für die Pflege zu Hause, ebook

17,20€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783662535639
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Hinweise – Wskazówki
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

2. Vorstellung – Zapoznanie
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

3. Gespräche – Konwersacja
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

4. Allgemeines – Ogólne informacje
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

5. Der menschliche Körper – Anatomia człowieka
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

6. Gesundheit und Befinden – Zdrowie i samopoczucie
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

7. Wohnung – Mieszkanie
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

8. Tagesplan – Plan dnia
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

9. Notfallsituationen und Tipps für die Pflegerinnen und die Familien der Betreuten – Komunikacja w nagłych wypadkach i wskazówki dla opiekunek i rodzin podopiecznych
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

10. Pflegeberichte – Raport/sprawozdanie z pielęgnacji
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

11. Abschied/Trennung – Pożegnanie/rozłąka
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

12. Aussprache – Wymowa
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

13. Grammatik – Gramatyka
Nina Konopinski-Klein

14. Wichtige Hinweise zur Organisation der Pflegebeschäftigung – Ważne wskazówki dotyczące organizacji opieki
Nina Konopinski-Klein

15. Wichtige Adressen – Ważne adresy
Nina Konopinski-Klein

Keywords: Medicine & Public Health, Geriatric Care, Geriatrics/Gerontology, Language Education

Author(s)
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
de
Edition
2. Aufl. 2017
Page amount
16 pages
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783662535639
Printed ISBN
978-3-662-53562-2

Similar titles