Login

Konopinski-Klein, Nina

Polnisch-Deutsch für die Pflege zu Hause

Konopinski-Klein, Nina - Polnisch-Deutsch für die Pflege zu Hause, ebook

17,20€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783662535639
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Hinweise – Wskazówki
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

2. Vorstellung – Zapoznanie
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

3. Gespräche – Konwersacja
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

4. Allgemeines – Ogólne informacje
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

5. Der menschliche Körper – Anatomia człowieka
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

6. Gesundheit und Befinden – Zdrowie i samopoczucie
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

7. Wohnung – Mieszkanie
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

8. Tagesplan – Plan dnia
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

9. Notfallsituationen und Tipps für die Pflegerinnen und die Familien der Betreuten – Komunikacja w nagłych wypadkach i wskazówki dla opiekunek i rodzin podopiecznych
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

10. Pflegeberichte – Raport/sprawozdanie z pielęgnacji
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

11. Abschied/Trennung – Pożegnanie/rozłąka
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

12. Aussprache – Wymowa
Nina Konopinski-Klein, Nina Konopinski-Klein

13. Grammatik – Gramatyka
Nina Konopinski-Klein

14. Wichtige Hinweise zur Organisation der Pflegebeschäftigung – Ważne wskazówki dotyczące organizacji opieki
Nina Konopinski-Klein

15. Wichtige Adressen – Ważne adresy
Nina Konopinski-Klein

Keywords: Medicine & Public Health, Geriatric Care, Geriatrics/Gerontology, Language Education

Author(s)
Publisher
Springer
Publication year
2017
Language
de
Edition
2. Aufl. 2017
Category
Medicine, Health Care, Mode
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783662535639
Printed ISBN
978-3-662-53562-2

Similar titles