Login

Shi, Peijun

Natural Disasters in China

Shi, Peijun - Natural Disasters in China, ebook

163,65€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783662502709
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Natural Disaster System in China
Peijun Shi, Wei Xu, Jing’ai Wang

2. Earthquake Disasters in China
Wei Xu, Jifu Liu, Guodong Xu, Ying Wang, Lianyou Liu, Peijun Shi

3. Landslide and Debris Flow Disasters in China
Yongqiu Wu, Xilin Liu, Jing’ai Wang, Lianyou Liu, Peijun Shi

4. Typhoon Disasters in China
Weihua Fang, Xingchun Zhong, Xianwu Shi

5. Floods in China
Juan Du, Feng Kong, Shiqiang Du, Ning Li, Ying Li, Peijun Shi

6. Droughts in China
Tao Ye, Huicong Jia, Yongdeng Lei, Peijun Shi, Jing’ai Wang

7. Snow, Frost, and Hail Disasters in China
Jing’ai Wang, Yaojie Yue, Jingtao Zhao, Yuan Bai, Lili Lv, Peijun Shi, Wenjie Dong

8. Blown Sand Disasters in China
Lianyou Liu, Yanli Lyu, Wei Xu, Jing’ai Wang, Peijun Shi

9. Storm Surge Disasters in China
Weihua Fang, Fujiang Yu, Jianxi Dong, Xianwu Shi

Keywords: Earth Sciences, Natural Hazards, Earth System Sciences, Quality Control, Reliability, Safety and Risk

Editor
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1
Series
IHDP/Future Earth-Integrated Risk Governance Project Series
Page amount
11 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783662502709
Printed ISBN
978-3-662-50268-6

Similar titles