Login

An, Min

Proceedings of the 2015 International Conference on Electrical and Information Technologies for Rail Transportation

An, Min - Proceedings of the 2015 International Conference on Electrical and Information Technologies for Rail Transportation, ebook

366,90€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783662493700
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. The Optimization Methods for Wireless Sensor Network Nodes Deployment Based on Hybrid Particle Swarm
Yan Li, Honghui Dong, Limin Jia, Junqing Tang

2. Research on Gearbox Fault Diagnosis of Urban Rail Vehicle Based on SIMPACK
Xiukun Wei, Dong Yan, Jun Chen

3. A Novel NP Balance Strategy for NPC Inverter Based on SPWM
Bo Gong, Shanmei Cheng

4. Research of Improved Adaptive Median Filter Algorithm
Weibo Yu, Yanhui Ma, Liming Zheng, Keping Liu

5. Time-Dependent Reliability Sensitivity Analysis for Performance Degradation Mechanism
Shaohua Du, Yingying Yuan, Yuxiong Pan, Xu Wang, Xuhong Chen

6. Research on Fault Detection and Isolation of Railway Vehicle Suspension System by Impulse Track Irregularity
Xiukun Wei, Jinglin Zhang, Qiang Wei

7. Metro Station Safety Status Prediction Based on GA-SVR
Zhenyu Zhang, Yong Qin, Xiaoqing Cheng, Lei Zhu, Linlin Kou, Jian Li, Fang Sun

8. Reliability Analysis of Metro Vehicles Bogie System Based on Fuzzy Fault Tree
Lei Zhu, Zhenyu Zhang, Yong Qin, Xiaoqing Cheng, Linlin Kou, Minzheng Yuan, Guangwu Liu

9. Analyzing and Predicting Forwarding Behaviors in Sina Weibo
Yazhou Hu, Bo Deng, Bing Wang, Bin Hong

10. Modeling and Implementation for Dynamic Curves of Onboard Automatic Train Protection System Based on SCADE
Qingyun Wu, Teng Pan, Xiaoping Xue, Fang Zhang, Jianhua Jia

11. The Component Importance Evaluation Based on System Network and Fuzzy Partial Ordering Relation
Lifeng Bi, Yanhui Wang, Hao Shi, Shuai Lin

12. Reliability Study of Bogie System of High-Speed Train Based on Complex Networks Theory
Shuai Lin, Limin Jia, Yanhui Wang, Yong Qin, Man Li

13. Fault Identification Method Based on Fuzzy Fault Petri Net
Yanhui Wang, Yujing Lu, Man Li, Lifeng Bi

14. Correlation Failure Analysis Based on the Improved FP-Growth Algorithm
Yanhui Wang, Shujun Wang, Shuai Lin

15. The Research and Realization of Contactless Collision Early Warning Assistant System
Yue Qu, Baohua Wang, Ruichang Qiu, Ce Zheng

16. Fault Decoupling Method of Railway Door System Based on the Extended Petri Net
Qi An, Yong Qin, Yunxiao Fu, Xiaoqing Cheng, Limin Jia, Shaohuang Pang, Jianlong Ding

17. Estimation of Vertical Track Irregularity Based on NARX Neural Network
Jie Jiang, Fuge Wang, Yong Zhang, Yong Qin, Xudong Gao

18. Train Rolling Bearing Degradation Condition Assessment Based on Local Mean Decomposition and Support Vector Data Description
Dandan Wang, Yong Qin, Xiaoqing Cheng, Zhilong Zhang, Hengkui Li, Xiaojun Deng

19. Application of Reverse FTF in Metro Door Failure Analysis
Xinrong Liu, Jun Xia, Zongyi Xing, Limin Jia, Yong Qin

20. Fatigue Life Prediction of a Top-Suspended Centrifuge Basket
Xujuan Yang, Rui Yan, Zonghua Wu, Yulong Li, Guangheng Xu

21. Development of Reliability Models for Railway Segment-Track Systems
Mingdian Chen, Rengkui Liu, Futian Wang, Ling Zhang

22. The Research of Vehicle Classification Method Based on the Frequency Domain Features
Yi Tang, Honghui Dong, Limin Jia, Junqing Tang, Xianpeng Xia

23. Experimental Research on Fiber Bragg Gratings High-Speed Wavelength Demodulation Method
Lijun Meng, Fang Zhu

24. Test Pattern Generation for Multiple Victim Lines of Crosstalk Effect in Digital Circuits by Binary Decision Diagram
Zhongliang Pan, Ling Chen

25. Test Vectors Generation for Crosstalk Coupling Delay Faults by Boolean Satisfiability
Zhongliang Pan, Ling Chen

26. A Fitting Method for Wheel Profile Line Based on Lagrange Multiplier
Lu Wang, Xiaoqing Cheng, Zongyi Xing, Yong Zhang, Yong Qin

27. The Voice Conversion Method Based on Sparse Convolutive Non-negative Matrix Factorization
Qianmin Zhang, Liang Tao, Jian Zhou, Huabin Wang

28. Research of Monitoring Method for the Protection of Nitrogen-Based Atmosphere of Heat Treatment Furnaces Based on DPCA
Dakuo He, Kai Zhang, Zhen Zhang, Shouxin Sun

29. Research of Process Monitoring and Fault Trace System for Annealing Furnace of Hot-Dip Galvanizing Line
Dakuo He, Kai Zhang, Da Li, Qihao Wu

30. Cloud Tasks Scheduling Meeting with QoS
Xinxing Li, Xiaoqing Zhang, Qiongfen Qian, Zixuan Wang, Hang Shang, Manli Huang, Zhejin Lu

31. A Method of Flange Size Measurement Based on Laser Displacement Sensor
Wen Huang, Xiaoqing Cheng, Zongyi Xing, Yong Zhang, Yong Qin

32. High-Speed Train System Reliability Modeling and Analysis
Jinchu Zheng, Yong Qin, Xiaoqing Cheng, Shuai Lin, Zhilong Zhang, Hengkui Li, Xiaojun Deng

33. Rail Train Door System Hidden Danger Identification Based on Extended Time and Probability Petri Net
Yunxiao Fu, Limin Jia, Yong Qin, Xiaoqing Cheng

34. A Multi-flow Routing Strategy Based on Streamline Effect for Optical Burst Switching Networks Used in Rail Transportation
Tairan Zhang, Guotao Jiang, Jun Tang

35. Urban Railway Network Traffic Prediction with Spatiotemporal Correlations Matrix
Weijuan Shao, Man Li

36. Study on Factors Impacting the Boarding and Alighting Movement in Subway Station
Yafei Wang, Limin Jia, Man Li

37. A Prediction Model of Security Situation Based on EMD-PSO-SVM
Xiaowen Yao, Fuge Wang, Yong Zhang

38. A Study on the Forecast Method of Urban Rail Transit
Yiyu Hou, Honghui Dong, Limin Jia

39. Reinvestment Strategy-Based Project Portfolio Selection and Scheduling with Time-Dependent Budget Limit Considering Time Value of Capital
Baolong Wang, Yuantao Song

40. Modeling of Jigsaw Game Software with a Map Using UML
Naiwen Wang, Wu Xie, Zhipeng Zhong, Huimin Zhang, Maoxuan Liang

41. Optimization Research of Bus Stops that Are Based on Berths
Kang yongzheng, Chang aixin, Zhao zhen

42. Passenger Flow Trend Analysis and Forecasting for Large High-Speed Railway Stations During Holidays: A Case Study for Beijing West Railway Station
Jinjin Tang, Leishan Zhou, Yong Zhao, Jingjing Shao

43. Research on the Topological Structure Description of Urban Rail Transit Network
Xuan Li

44. The Rail End Face Contour Extraction Based on Mathematical Morphology and Adaptive Threshold
Yan Dou, Meihuan Chen, Yuqian Zheng, Hongzhu Liu, Po Dai

45. A Queuing Simulation Research of Fare Collection Equipments in Xi’an Subway Longshouyuan Station
Guang Li, Meng Xi, Lu Ni

46. The Vehicle Distance Measurement System Based on Binocular Stereo Vision
Yongjie Li, Peijiang Chen, Mei Zhang

47. Train Stops Setting Based on a Quantum-Inspired Particle Swarm Algorithm
Xuelei Meng, Limin Jia, Yong Qin, Jie Xu

48. Optimizing Power for Train Operation Based on ACO
Zhuoyue Li, Xiukun Wei, Hui Wang, Limin Jia

49. Passenger Flow Forecast of Metro Station Based on the ARIMA Model
Shuai Feng, Guoqiang Cai

50. Research on Method of Highlight Elimination Based on Color Space Conversion in Metal Images
Weibo Yu, Liming Zheng, Yanhui Ma, Keping Liu

51. The Design of a Novel Digital Asymmetric HVI Code Generator
Yuan Yang, Lei Yuan

52. Study on Train Operation Adjustment Based on Collaborative Particle Swarm Algorithms
Yazheng An, Yong Qin, Xuelei Meng, Ziyang Wang

53. Traffic Evacuation Plan Research of Dongli Square
Xue Han, Xi Zhang, Yongming He

54. Cost Optimization of Empty Shipping Container Allocation Based on Integer Programming
Mingming Zheng, Guoqiang Cai

55. An IP Geolocation Algorithm Using Bandwidth Measurement and Distance Estimation
Minzheng Jia, Yuanzhong Zhu, Hongyu Yang

56. Line-Based Traction Energy Consumption Estimation of Urban Rail Transit
Ying Tang, Enjian Yao, Rui Zhang, Xun Sun

57. Reliability Analysis of Snow Depth Monitoring System Based on Improved FMECA
Jing Yang, Zongyi Xing, Jingbao Ren, Yong Qin

58. Optimal Departure Time of Feeder Buses Under the Condition of Coordinated Dispatching
Shen Lyu, Feng Tian, Yikui Mo

59. A New Approach to Attribute Reduction of Decision Information Systems
Fachao Li, Jinning Yang

60. Analysis of Urban Rail Vehicle Bogie System Reliability Based on the Theory of Survival
Huaixian Yin, Kai Wang, Yong Qin, Limin Jia, Qingsong Hua

61. Simulation of Emergency Evacuation in Civil Aircraft Based on Multi-agent and Cellular Automata Technology
Tianchun Zou, Yuejuan Du, Dawei Chen, Haolei Mou, Kun Chen

62. Research and Development of Efficient Refrigerant Transducer Module
Lin Yang, Dingfeng Wu, Yanyong Li, Xingping Liu, Siyu Liu

63. Minimizing Distribution Time for One-to-Many File Distribution in P2P Networks
Hongyun Zheng, Hongfang Yu

64. Reliability Allocation of High-Speed Train Bogie System
Wantong Li, Yong Qin, Shuai Lin, Limin Jia, Min An, Zhilong Zhang, Xiaojun Deng, Hengkui Li

65. Optimizing Adaptive Clustered Bitmap Index Based on Medical Data Warehouse
Yanfei Liu

66. Importance Computing-Based SWoT Ontology Summarization System Design
L. Deng, N. Liu, G. Li

67. Survey on the Railway Telematic System for Rolling Stocks
Xiangyang Lu, Sheng Shan, Guoping Tang, Zheng Wen

68. Remote Preparation of EPR Entangled Photons and Quantum States
Zhiguo Wang

69. Thickness Evaluation and Rebar Recognition of Railway Tunnel Lining Based on GPR
Jin Ma, Weixiang Xu

70. Outlier Detection for Time-Evolving Complex Networks
Hong Zhang, Changzhen Hu, Xiaojun Wang

71. Target Pose Measurement Based on Large Baseline Images
Wei Zhu, Yuhan Liu

72. Reasonable Operation Distance on Mid–long Transport of High-Speed Railway
Yu Yang, Yun Fu, Xiaoxun Gao, Tao Niu

73. Modeling and Research for Underground Engineering Safety of Urban Rail Transit Based on Multiphase Flow
Yudong Tian, Guangxun Wang, Jianhong Gao

74. Relationship Between Set Covering Location and Maximal Covering Location Problems in Facility Location Application
Huaijun Peng, Yong Qin, Yanfang Yang

75. Harmony Assessment of Network Transportation Capacity in Urban Rail Transit
Man Jiang, Haiying Li, Lingyun Meng

76. Research on Framework and Key Technologies of Urban Rail Intelligent Transportation System
Yong Qin, Baojun Yuan, Si Pi

77. Framework Design of Urban Traffic Monitoring and Service System
Qian Li, Jizhi Wan, Guanghui Cao

78. Technical Framework of Cooperative Control for IT Services of Railway
Jicheng Qu, Xiaojun Chen

79. Social Network-Based Onboard Passenger Entertainment and Information System for High-Speed Trains
Weifeng Yang, Zheng Wen, Aijun Su

80. Research on Rail Track Maintenance Management Information Systems
Tingting Jiang, Xuehui An, Changyun Liu

81. Placing-In and Taking-Out Method for Working Wagons Under the Random Environment
Bo Qi

82. Risk Early Warning and Control of Rail Transportation Based on Fuzzy Comprehensive Evaluation Method in Wuhan City
Wenman Chen, Houyuan Ye, Jun Yun

83. Optimization of Fare Gates Layout of Rail Transit Station Based on BP Neural Network
Qingyu Zhang, Haiying Li, Xinyue Xu

Keywords: Energy, Transportation, Transportation Technology and Traffic Engineering, Communications Engineering, Networks, Control, Robotics, Mechatronics

Editor
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2016
Language
en
Edition
1st ed. 2016
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
26 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783662493700
Printed ISBN
978-3-662-49368-7

Similar titles