Login

Zeller, Peter

Handbuch Fahrzeugakustik

Zeller, Peter - Handbuch Fahrzeugakustik, ebook

68,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783658185206
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Einleitung
Peter Zeller

2. Methodische Grundlagen
Peter Zeller

3. Elementare Schwingungssysteme
Peter Zeller

4. Schwingungsminderung
Peter Zeller

5. Schwingungsphänomene im Kraftfahrzeug
Peter Zeller

6. Luftschall
Peter Zeller

7. Körperschall
Peter Zeller

8. Psychoakustik
Peter Zeller

9. Fahrgeräusch
Peter Zeller

10. Motorgeräusch
Peter Zeller

11. Ladungswechselgeräusch
Andreas Enderich, Rolf Jebasinski

12. Reifen-Fahrbahngeräusch
Ernst-Ulrich Saemann

13. Stör- und Betätigungsgeräusche
Peter Zeller, Tobias Moosmayr

14. Außengeräusch
Peter Zeller, Hugo Fastl, Stefan Kerber

15. Berechnung und Simulation
Peter Zeller, Dennis Klerk

16. Messverfahren
Peter Zeller

17. Vibroakustische Messtechnik
Josef Hobelsberger

18. Vibroakustische Prüftechnik
Peter Zeller

19. Anlagen
Peter Zeller

Keywords: Engineering, Automotive Engineering, Engineering Acoustics

Editor
Publisher
Springer
Publication year
2018
Language
de
Edition
3. Aufl. 2018
Series
ATZ/MTZ-Fachbuch
Page amount
16 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783658185206
Printed ISBN
978-3-658-18519-0

Similar titles