Login

Zhang, Tong-Cun

Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2012)

Zhang, Tong-Cun - Proceedings of the 2012 International Conference on Applied Biotechnology (ICAB 2012), ebook

236,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642379161
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Industrial Microbial Technology

1. Application of Kinetic Models and Neural Networks to Predict the Embedding Rate During Storage of Fingered Citron Essential Oil Microcapsules
Hanglin Xu, Jiang Wu, Keren Du, Hongjing Zhou, Gang Deng

2. Effects of Medium Components and Fermentation Conditions on Cytidine Production by Recombinant Escherichia coli CYT20
Haitian Fang, Xixian Xie, Qingyang Xu, Chenglin Zhang, Ning Chen

3. Application of the Cre-loxP Recombination System for Two ILV2 Alleles Disruption in an Industrial Brewer’s Yeast Strain
Jun Lu, Yefu Chen, Deguang Wu, Dongguang Xiao

4. Clone and Expression of High Yield Recombinant Trehalose Synthase in Bacillus subtilis

Jing Su, Chunling Ma, Tengfei Wang, Piwu Li, Ruiming Wang

5. Expression of the Gene Lg-ATF1 Encoding Alcohol Acetyltransferases from Brewery Lager Yeast in Chinese Rice Wine Yeast
Jianwei Zhang, Cuiying Zhang, Jianxun Wang, Longhai Dai, Dongguang Xiao

6. Improving the Production of Epothilones by Precursors Addition Based on Metabolic Pathway Analysis
Lin Zhao, Hai-yan Gao, Ya-Wei Li, Zhen Lu, Xin Sun, Song Zhang, Xin-li Liu

7. A Rapid and Specific Method to Screen Epothilone High-Producing Strain with Spectrometry and its Application
Lin Zhao, Xin Sun, Yawei Li, Haiyan Gao, Qiang Ren, Yongwei Hao, Song Zhang, Xinli Liu

8. Cloning of Glucoamylase Gene from Aspergillus niger and its Expression in Saccharomyces cerevisiae W303-1B
Ming Li, Liying Zhou, Xin Sun, Shuya Wang, Hongxin Wang, Dongxia Li, Fuping Lu

9. Effects of Environmental Conditions on Synthesis of the Mycosporine-Like Amino Acid in Nostoc flagelliforme Cells
Rong Liu, Haifeng Yu, Yuxia Sa

10. Study on the Fermentation Conditions and the Application in Feather Degradation of Keratinase Produced by Bacillus licheniformis

Yu Li, Shuai Fan, Sheng Chen, Hao Er, Jianjie Du, Fuping Lu

11. Hydroponic Culture of Chamaedorea elegans

Wuyuan Deng

12. Optimization of Diosgenin Production by Mixed Culture Using Response Surface Methodology
Jinxia Xie, Xing Xu, Songtao Bie

13. Effect of LEU2 Gene Deletion on Higher Alcohols Production of High Adjunct Beer
Yanwen Liu, Jian Dong, Yefu Chen, Mingyue Wu, Xiaopei Peng, Dongguang Xiao

14. Using Digital Holographic Imaging Technology to Study the Flocculation of HAB Organisms (Coscinodiscus sp.) with Clay
Lujie Cao, Xinying Zhu, Ruofan Pan, Jiawei Chen, Jipeng Yin, Weihan Li

15. Cloning of ATP-Citrate Lyase (acl1) from Aspergillus niger and its Expression in Escherichia coli

Fang Sun, Hong Chen, Xihong He, Hao Liu

16. Optimization of Conjugated Linoleic Acid Production by Lactobacillus planetarum

Fan Li, Xihong He, Hao Liu

17. Characterization of a 2,3-Butanediol Producing Bacterial Strain and Optimization of Fermentation Medium
Songsong Gao, Hongjiang Yang, Xuying Qin

18. Effect of GPD1 and GPD2 Deletion on the Production of Glycerol and Ethanol in the Yeast Saccharomyces cerevisiae

Jingjing Yu, Jian Dong, Cuiying Zhang, Junxia Li, Dongguang Xiao

19. Screening of the Best Strain for Naked Oat Fermentation Beverage and its Production Process Study
Jian Wang, Yuan Liu, Fengying Lan, Jing Wang

20. Optimization of Medium Constituents for Laccase Production by Trametes Versicolor As 5.48
Liang Huang, Yihan Liu, Yu Wang, Chuang Song, Xiaoyuan Xu, Fuping Lu

21. The Preparation Methods and Scientific Development of Metal Nanoparticles by Microorganism
Pei Gong, Fang Wang, Jingran Liu

22. Increasing Galactose Utilized Ability of Saccharomyces cerevisiae Through Gene Engineering
Tong Shen, Xuewu Guo, Jing Zou, Yueqiang Li, Jun Ma, Dongguang Xiao

23. Expression and Characterization of a Thermophilic Trehalose Synthase from Meiothermus ruber CBS-01 in Pichia pastoris

Yufan Wang, Wenwen Wang, Jun Zhang, Yueming Zhu, Yanchao Liu, Laijun Xing, Mingchun Li

24. Effect of Carbon Source on Fermentation Cultivation of Streptococcosis suis Vaccine Strain SD11
Yichun Wu, Lizhong Miao, Ming Li, Likun Cheng

25. Control Strategy of Specific Growth Rate in L-Tryptophan Production by Escherichia coli

Likun Cheng, Qingyang Xu, Jingbo Liang, Xixian Xie, Chenglin Zhang, Ning Chen

26. Effect of Gene FPS1 on Accumulation of Glycerol in Zygosaccharomyces rouxii

Yonghua Wei, Cong Wang, Xiaohong Cao, Lihua Hou

27. Research on Enrichment Culture of Bacillus subtilis BI1
Depei Wang, Yingying Wang, Kele Li, Ying Yang

28. Investigation on Electroporation: Mediated Transformation of Chlorella ellipsoidea

Zhihan Zuo, Feifei Qin, Yichen Zhang, Yichen Liu, Jinsheng Sun

29. Screening, Mutagenesis of Brevibacterium flavum for the Enhancement of L-Valine Production
Kun Cheng, Chaozheng Zhang

30. Reducing Impurities in Fermentation Broth for γ-Polyglutamic Acid Production by Medium Optimization Using Bacillus licheniformis CGMCC 3336
Changsheng Qiao, Lingfeng Lan, Shuai Zhang, Zheng Li, Huaxuan Hao

31. Scale-up of 5-keto-Gluconic Acid Production by Gluconobacter oxydans HGI-1
Yanyan Li, Shiru Jia, Cheng Zhong, Hongcui Wang, Ainan Guo, Xintong Zheng

32. A New strategy for Quantitative Analysis of Ergothioneine in Fermentation Broth by RP-HPLC
Tao Zhou, Qi Liu, Wenxia Jiang, Ning Chen

33. Elimination of Carbon Catabolite Repression in Bacillus subtilis for the Improvement of 2,3-Butanediol Production
Weixi Liu, Jing Fu, Zhiwen Wang, Tao Chen

34. Metabolic Engineering of Corynebacterium glutamicum for Efficient Aerobic Succinate Production
Huihua Xia, Nianqing Zhu, Zhiwen Wang, Tao Chen

35. Study on Submerged Fermentation Conditions for Intracellular Polysaccharide of Cordyceps gunnii

Kezhuang Sun, Zhenyuan Zhu, Lina Ding, Xiaocui Liu, Anjun Liu

36. Deletion of Gene recG and its Susceptibility to Acetic Acid in Escherichia coli

Yu Zheng, Qi Han, Chunyue Jiang, Zhiqiang Nie, Min Wang

37. Breeding of Streptomyces diastatochromogenes for Mass-Producing ε-Poly-L-Lysine by Composite Mutation
Shuai Song, Zhilei Tan, Fengzhu Guo, Xue Zhang, Qingchao Song, Shiru Jia

38. Study on Process Optimization for Bioemulsifier Production
Manman Wang, Xingbiao Wang, Chenggang Zheng, Yunkang Chang, Yongli Wang, Zhiyong Huang

39. Bacterial Cellulose/Hyaluronic Acid Composites: Preparation and Characterization
Yuanyuan Jia, Mingming Huo, Shiru Jia

Part II. Food Biotechnology

40. A Review of Research on Polysaccharide from Coriolus versicolor

Feifei Wang, Limin Hao, Shiru Jia, Qizhi Wang, Xiaojuan Zhang, Shuang Niu

41. Antimicrobial Effects of Aqueous Extracts Obtained from Fallen Leaves of Ginkgo biloba

Wuyuan Deng

42. Effects of IAH1 Gene Deletion on the Profiles of Chinese Yellow Rice Wine
Longhai Dai, Cuiying Zhang, Jianwei Zhang, Yanan Qi, Dongguang Xiao

43. Investigation of Bacterial Diversity in Traditional Meigui Rice Vinegar by PCR-DGGE Method
Jieyan Shi, Ye Liu, Wei Feng, Xiong Chen, Yanglin Zhu, Xinle Liang

44. The Effect of Co-Culture on Production of Blue Pigment by Streptomyces coelicolor M145 with Bacillus subtilis as Auxiliary
Fengyun Sun, Shuxin Zhao, Shichao Wang, Peng Chen

45. The Application of Salting-Out in the Analysis of Methoxy-Phenolic Compounds in Pu-erh Tea
Chao Wang, Liping Du, Yan Lu, Tao Li, Jianxun Li, Wei Li, Dongguang Xiao, Changwen Li, Yongquan Xu

46. Effects of NTH1 Gene Deletion and Overexpressing TPS1 Gene on Freeze Tolerance in Baker’s Yeast
Mingyue Wu, Cuiying Zhang, Xi Sun, Guanglu Wang, Yanwen Liu, Dongguang Xiao

47. Synergistic Effects of Sakacin C2 in Combination with Food Preservatives
Dapeng Li, Xiaoyan Liu, Yurong Gao

48. Purification and Characterization of Antifungal Lipopeptide from Bacillus amyloliquefaciens BI2

Depei Wang, Kele Li, Yingying Wang, Ying Yang, Jian Zhang

49. The Effect of the Enzyme on the Liquid-State Fermentation of Pu’er Tea
Tao Li, Liping Du, Chao Wang, Peng Han, Dongguang Xiao, Changwen Li, Yongquan Xu

50. Enhancing the Concentration of 4-vinylguaiacol in Top-Fermented Wheat Beers by SPSS Software
Yunqian Cui, Mingguang Zhu, Chunling Wang, Xiaohong Cao, Nuo Xu

51. Research on Characteristic Aromatic Compounds in Jujube Brandy
Ying Shu, Zhisheng Zhang, Zhenqiang Wang, Hui Ren, Huan Wang

52. Characterization of Bacterial Community of “Hetao” Strong-Flavor Chinese Liquor Daqus by PCR–SSCP
Na Hai, Lin Yuan

53. Analysis of Functional Components in Submerged-Fermentation Mycelium and Fruit Body of Grifola frondosa

Jia Li, Zhenyu Wang, Ping He, Tongcun Zhang

54. Quantitative Identification and Antioxidant Activity In Vitro of Phenolic Compounds from the Old Leaves of Toona sinensis

Changjin Liu, Hongying Wan, Jie Zhang, Zetian Hua

55. Optimization of Submerged Culture for Exopolysaccharides Production by Morcella esculenta and its Antioxidant Activities In Vitro
Lihong Fu, Jinju Wang, Sheng Xu, Liming Hao, Yanping Wang

56. Effect of Trehlose on Anti-Aging of Steamed Bread
Yunfeng Hu, Xiujuan Li, Qingli Zhou

57. Development of HPLC Method for Determination of the Content of Tyramine in Rice Wine
Xuewu Guo, Lina Li, Yefu Chen, Dongguang Xiao

58. Effect of Milk Basic Protein from Cheese Whey on Rat Bone Metabolism
Hong-ni Wang, Hui-ping Liu, Dong Ting, Ping-wei Liu

59. Isolation, Identification of Strains Producing Membranes from the Contaminated Apple Vinegar and Analysis of the Membranes
Yuenan Wang, Zhiqiang Nie, Yu Zheng, Min Wang, Jingyao Wang

60. Antibacterial Activity and Mechanism of Action of 10-HDA Against Escherichia coli

Xiaohui Yang, Tengfei Wang, Ruiming Wang

61. Characterization of Antifungal Chitinase from Bacillus licheniformis TCCC10016
Yu Zheng, Qingjuan Yang, Chaozheng Zhang, Jianmei Luo, Yanbing Shen, Min Wang

62. Ultrastructure of Starches in Two Canned-Bean Products Before and After Digestion In Vitro
Xiaohong Cao, Zhongkai Zhou, Jing Li, Fang Wang, Yumei Jiang

63. Research Progress on the Biosynthesis of Lycopene
Xin-Jia Wang, Xue-Gang Luo, Peng Wang, Guang Hu, Tong-Cun Zhang

64. Physicochemical Properties and In Vitro Digestion of Maize Starch and Tea Polyphenols Composites
Wentian Cai, Liming Zhang, Shuang Zhang, Jing Shan, Shaoling Cheng

65. Screening, Characteristic and Culture Optimization of Acid-Tolerant Mutants of Lentinula edodes (Berk.) Pegler
Aijia Cao, Xinglin Li, Na Zhao, Yang Han, Xuefei Cao

Keywords: Chemistry, Biotechnology, Biological Techniques, Environmental Engineering/Biotechnology, Biomaterials, Pharmaceutical Sciences/Technology, Industrial Chemistry/Chemical Engineering

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2014
Language
en
Edition
2014
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
18 pages
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642379161

Similar titles