Login

Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress

 - Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress, ebook

202,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642338328
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Parameters Sensitivity Analysis of Self-Excited Vibration of Tires
Xianwu Yang, Shuguang Zuo

2. Shimmy Identification Caused by Self-Excitation Components at Vehicle High Speed
Fujiang Min, Wei Wen, Lifeng Zhao, Xiongying Yu, Jiang Xu

3. Nonlinear Transient Dynamic Analysis of Disc Brake Squeal Using Improved Hilbert-Huang Transform
Xiandong Liu, Haixia Wang, Yingchun Shan, Tian He

4. Application of an Experimental Tire Model for Comfort Analysis: Requirement for Accurate Low Frequency Tire-Patch Inputs
Alessandro Lepore, Theo Geluk, Massimiliano Gobbi, Ben Meek

5. Torsional Finite Element Analysis of Driveline Torsional Vibration for a Front Wheel Driveline Vehicle Development
Yuanfeng Xia, Hongcheng Li, Xiong Tian, Hongying Wang, Yu Tang

6. Transfer Paths Identification and Optimization of Transmission Gear Rattle Noise
Tian Xiong, Hongcheng Li, Hongying Wang, Yang Xianwu, Yu Tang, Yuanfeng Xia

7. Study on Driveline Component Torsional Stiffness Effect on RWD Driveline Torsional Vibration Modes
Qian Zhao

8. Reduction of Structure-Borne Noise by Simulation
Sabine Sanzenbacher, Bernd Bertsche

9. Dynamic Characteristics of Vehicular Planetary Gears Influenced by Engine Excitation and Backlash Based on Nonlinear Torsional Vibration Model
Hui Liu, Zhongchang Cai, Changle Xiang

10. Dynamic Optimization of Vehicle Planetary Transmission Based on GA and FEA
Changle Xiang, Cheng Wang, Hui Liu, Zhongchang Cai

11. NVH Optimization of Vehicle Powertrain
Shouwei Lu, Huihua Feng, Zhengxing Zuo, Liyun Kang, Bo Yu

12. Input Torque Shaping for Driveline NVH Improvement and Torque Profile Approximation Problem with Combustion Pressure
Kazuhide Togai, Michael Platten

13. Wheel Load Oriented Control of Semi-Active and Active Suspension Systems Using Pre-Located Road Sampling
Sebastian Spirk, Kay-Uwe Henning

14. Optimization of the Range Extender Mounting System for Electric Vehicle
Yutao Luo, En-ming Lai

15. Middle and High Frequency Sound Attenuation Optimization of Air Cleaner
Liang Yang, Xiaohong Kuang, Shuo Zhang, Haiyan Zhang

16. NVH Performance Optimization of Cylinder Head in Concept Stage
Zhanhui Li, Lei Zhang, Xiaoyu Ai, Fengqin Li, Yongjiang Xu

17. Rattle Simulation Analysis of a Manual Gearbox
Xiaoying Ma, Zhan Zhangsong, Guoming Peng, Jun Lan, Bo Yu, Lei Zhang, Xiaofeng Li

18. Study about the Relationship Between Power-Train Modal and Connecting-Plane
Yongjiang Xu, Zhangsong Zhan, Wenjun Chen, Yanlin Shi, Hangkui Lu, Junping Xue, Xin Zhao

19. Investigation on the Vibration of the Engine Fead Accessory Driving Belt
Yanping Ding, Yifeng Dong, Hanjie Liu, Jincai Yang, Qingwei Gu, Liang Zhang

20. The Effect of EMS Calibration on Noise Control of Turbocharger for Gasoline Engine
Pengyuan Liu, Shuxia Miao, Hui Zheng, Xianli Hu, Biao Du, Jugang He

21. The Method of Accurate Sound Source Localization for the Engine Abnormal Noise
Jincai Yang, Zhangsong Zhan, Hanjie Liu, Liang Zhang, Lingfeng Qian, Yanping Ding

22. Sound Source Identification Based on Acoustic Source Quantification by Measuring the Particle Velocity Directly
Byung Hyun Kim, Tae Jin Shin, Sang Kwon Lee

23. Noise Reduction Potential of an Engine Oil Pan
Tommy Luft, Stefan Ringwelski, Ulrich Gabbert, Wilfried Henze, Helmut Tschöke

24. Experimental Investigation of the Pulsation Noise Induced by Automotive Turbocharger Compressors
Ho-il Park, Sungyou Hong, Jubong Seo, Hyeongill Lee

25. Rotordynamics for Turbocharger Application Using Matlab Software
Cosmin Boricean, Gheorghe Alexandru Radu, Anghel Chiru

26. A Systematic Approach for Rattle Problem Detection and Prevention of Seat Belt Retractors
Youmin Guo, Xiaoping Gong, Zhiqiang Tu, Zhonghua Wu, Yangjia She, Peng Xu, Zhigong Li

27. A Study on Optimization Design of Engine-Room NVH for a Modified Vehicle
Honghua Li, Fengwei Sun, Hao Xu, Jielong Chen, Aijun Jin, Fuquan Zhao

28. Mechanism of Vibration Noise Transfer of Trimmed Body
Huimin Zhuang, Shuo Zhang, Xiaofeng Qu, Ye Zhang

29. Automotive Concept Modelling: Optimization of the Vehicle NVH Performance
Naser Nasrolahzadeh, Mohammad Fard, Milad Tatari, Mohammad Mahjoob

30. Improvements of Steering Wheel’s Idle Shaking
Wenku Shi, Guangming Wu, Shichao Wang, Zhiyong Chen

31. Squeak and Rattle Performance Degradation and Prevention in a Vehicle Design and Development Process
Youming Guo, Zhonghua Wu, Yangjia She, Peng Xu, Xiaoli Duan, Yun Zhang, Li Tang

32. Test and Simulation Integrated Transfer Path Analysis and Optimization of the Steering Wheel Vibration in Idle
Ran Xie, Zhifeng Liu, Shucheng Long, Zilong Tian

33. Study on Mount Matching Optimization for Removing Powertrain Abnormal Low Frequency Vibration
Feili Dai, Wei Wu, Hailin Wang, Qiang Liu, Fangwu Ma, Fuquan Zhao

34. Study on Influence of High-Performance Acoustic Materials on a Vehicle’s NVH Performance
Yang Yue, Qiang Liu, Yu Xie, Meng Zhang, Fuquan Zhao

35. The Identification and Countermeasure Analysis of Vehicle Idle Vibration
Ye Zhang, Hui Wang, Qingjun Zhu, Yanghui Xu, Lie Wu

36. Study on Automotive Interior Structure-Borne Sound Based on TPA
Lingyun Yao, Guangrong Zhang

37. The Vibration Analysis of Eco-Friendly Vehicle Based on the Electric Motor Excitation
Peicheng Shi, Yuan Shang

38. Apply Near-Field Acoustic Holography to Identify the Noise Source of Pass-by Vehicles
Lingzhi Li, Jun Li, Bingwu Lu, Yinjie Liu

39. Application Research of Statistical Energy Analysis on Vehicle Sound Package
Xiaoxuan Zhang, Xingrang Wu, Yuhu Cheng, Hongying Jin, Jun Zhang

40. Optimization of Subframe Mounting System to Reduce the Interior Booming
Jianghua
Fu, Xiaomin Xu, Jingbo Li, Dongzheng Ma, Debin Yu

41. Disturbing Noise Identification and Sound Quality Research on Car Generator
Yanfang Hou, Guohua Han, Yaozhen Zhao, Xueying Xu

42. Characterization of the Automotive Seat Structural Dynamics
Milad Tatari, Mohammad Fard, Naser Nasrolahzadeh, Mohammad Mahjoob

43. The CFD and Noise Simulating Research of Fan Based on the Dipole Noise Theory
Qing Zhu, Zhaocheng Yuan, Chong Liu, Jiayi Ma

44. Wind Noise Testing at Shanghai Automotive Wind Tunnel Center
He Yinzhi, Zhigang Yang, Yigang Wang

45. An Analysis of Vehicle Engine Vibration Signals with Digital Order Tracking Approaches
Wei Shao, Xiaofeng Wang, Dapeng Liu, Zong-an Shao

46. A New Approach to the Presentation of Vibration Phenomena in Vehicles
Thomas Berberich, Peter Gebhard, Stephan Bohlen, Oliver Danninger, Markus Lienkamp

47. Research on Noise Testing and Analysis of an Automatic Transmission
Wenfeng Zhan, Jian Wu, Fake Shao, Chuhua Huang

48. The Application of Doppler Laser Vibrometer in the Engine NVH Dynocell Test
Jin Yang, Jun Lan, Xu YongJiang, Jin Cai, XiaoNan Zhang, HanJie Liu, YanLin Shi

49. Judder Test and Analysis for Electric Vehicle
Xiumin Shen, Yong Wang, Bin Li, Lei Cai

50. Tracking Algorithm and Its Implementation of the Vehicle BSR Noise Location
Choi Sung Uk, Kang Jun-Goo, Lee Tae-Woong, Mog Mu Gyun

51. Contribution of Pass-by Noise Sources with Acoustic Holograph and Dynamic Transfer Path Model
Sifa Zheng, Jiabi Dan, Peng Hao, Xiaomin Lian

52. Research of Acoustic Parts in Vehicle Sound Transmission Loss Test Method
Xiufeng Wang, Jie Shi

53. Research of the Powertrain in Vehicle Sound Power Test Method
Xiufeng Wang, Jie Shi

54. Research on Whine Noise of Automotive Radiator Fan During Decelerating
Wei Li, Xiaoping Gong, Haifeng Xu

55. Electromagnetic Noise Study of Permanent Magnet Synchronous Motor for Electric Vehicle
Xiumin Shen, Yong Wang, Bin Li, Yuanjian Yue

56. Evaluation and Improvement of Door Slamming Sound Quality
Fangwu Ma, Dongmei Guo

Keywords: Engineering, Automotive Engineering, Electronics and Microelectronics, Instrumentation, Vibration, Dynamical Systems, Control, Electrical Engineering

Publisher
Springer
Publication year
2013
Language
en
Edition
2013
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
12 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642338328

Similar titles