Login

Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress

 - Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress, ebook

202,95€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642338298
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Battery Monitoring Technology of Micro-Hybrid System Based on Voltage
Feng Gao, Qiang Zhang, Chenshu Yan

2. Research on Electro Hydraulic Composite Brake System
Qinghe Liu, Lan Zhan, Ti He

3. Analysis and Design of Automotive Body Control Module
Jianhui Ma, Zhixue Wang, Yanqiang Li, Liangjie Yu

4. Scalable Architecture Approach with Platform Products to Implement Advanced Car-Body E&E System in Emerging Markets
Dayu Ding

5. Gasoline Fuel Injector Selection and Its Effects on Engine Performance
Shuxia Miao, Daijun Deng, Hui Zheng

6. The Research of Starting Control Strategies for Common Rail Diesel Engine
Hongrong Wang, Heng Zhang, Yongfu Wang

7. Study on Twin Modes Pilot Control of Turbocharger
Sicong Lin, Jian Wu, Anwei Zhang, Jujiang Liu, Jin Hu

8. Braking Stability Control Algorithm for Vehicle Based on Fuzzy Logic
Hongyu Zheng, Yuchao Chen, Changfu Zong

9. Lane Keeping System Based on Electric Power Steering System
Hailin Zhang, Yugong Luo, Qingyun Jiang, Keqiang Li

10. Parking Brake Breaking-In Technology Based on EPB
Leon Huang, Ted Huang, Wei Xu, Dongxu Yi, Lingtao Han, Wutian Lin

11. Engineering Design of TPMS
Lingtao Han, Ted Huang, Wei Xu

12. An Integrated Electric Energy Management System to Improve Fuel Economy
Mingming Wang, Ted Huang

13. Modeling on Torque Generation for Turbocharged Diesel Engine Based on Identification Method
Gang Li, Ying Huang, Fujun Zhang, Xiaoyan Dai

14. Design of a Versatile Rapid Prototyping Engine Management System
Bernd Eichberger, Eduard Unger, Mario Oswald

15. Study on State Parameters Estimation for Commercial Vehicle
Li Liu, Chaosheng Huang, Yuanfang Li, Shuming Shi

16. The Research and Implementation of Engine-Timing-Control System Based on AUTOSAR Standard
Weimin He, Guilin Lv, Tao Chen, Shizhen Liu, Hui Han

17. Calibration Techniques for Modern Commercial Vehicle
Yong Deng, Zhong Zhuang Yuan, Lai Wei

18. Powertrain Control and System Integration Technology from OEM’S Perspective
Jun Li, Fengjun Li, Peng Zhang, Yongjun Li, Weimin He

19. Virtual Development of Engine ECU by Modeling Technology
Haifeng Xu, Yukihide Niimi, Takayuki Ono

20. The Research of a Novel High Energy Density Ultracapacitor System Applied in the Full Hybrid Vehicle
Jianxin Zhu, Qiu Xiao, Lin Yang, Xiance Ai

21. Starting System for Stop/Start with Change of Mind
Koichi Osawa, Hideya Notani

22. Distributed Diagnostic Monitoring and Fault Tolerant Control of Vehicle Electrical and Electronic Devices
Shanshan Fan, Diange Yang, Tao Zhang, Xiaomin Lian

23. Synthesis and Nox Gas Sensing Properties of In1.82 ni0.18o3 Electrospun Nanofibers
Jinxing Wang, Kejin Zhang, Dan Wang, Dechao Xu, Bin Zhang, Zhongling Zhao

24. A Novel Concept of High Voltage Auxiliaries and its Feasibility Study on Blower Motors
Satoshi Shiraki, Hiroyasu Kudo, Masakazu Tago, Akira Yamada, Shigeki Takahashi, Atsuyuki Hiruma

25. Small Lights Power Distribution System Improvement of a Heavy-Duty Truck
Leigang Ma, Fadong Yan

26. Development Trend Analysis of Automobile Electronic System
Zhirong Fan, Ying Xie, Cheng Yang, Yipeng Zhang, Jian Chen

27. Automotive ECUs Fault Diagnosis Modeling Based on the Fault Database
Yanqiang Li, Yang Li, Zhixue Wang, Ruke Zhuang, Jianxin Li

28. Secure Microprocessor Architectures: Solutions from the Semi-Conductor Industry
Klaus Scheibert, Björn Steurich

29. Research on CAN BUS-Based Electronic and Electric Platform of Automobile
Gouqing Tong, Lei Chen, Anzhi Yang, Fangwu Ma, Fuquan Zhao

30. On the Application Development of 3G Technology in Automobiles
Ying Lu, Wenqiang Chen, Xingmin Wei, Fuquan Zhao

31. A Typical Application of FlexRay Bus in the Vehicle
Yandong Dong, Wanrong Wang

32. Development of Controller Diagnostic System Based on ODX
Li Li, Shanzheng Tang

33. Magnetic Circuit Design for Improving Performance of In-Wheel Type IPMSM
Byeong-Hwa Lee, Jae-Woo Jung, Kyu-Seob Kim, Jung-Pyo Hong

34. A Study on the Noise Reduction of Electrical Power Steering in Surface Permanent Magnet Synchronous Motor
Do-Jin Kim, Hyeon-Jin Park, Jung-Pyo Hong

35. Power Distribution Design of Passenger Vehicle
Xianming Wang

36. Study on the Performance Modeling Approach for Automotive Embedded Control Software
Xiaofeng Yin, Jingxing Tan, Xiuting Wu, Qichang Yang

37. Knowledge Based Engineering to Support Automotive Conceptual Design and Automatic Control Software Development
Fengnian Tian, Mark Voskuijl

38. Development of an AUTOSAR Software Component Based on the V-Model
Dieter Nazareth, Robert Siwy

39. MDG1: The New, Scalable, and Powerful ECU Platform from Bosch
Johannes-Joerg Rueger, Alexander Wernet, Hasan-Ferit Kececi, Thomas Thiel

40. Context-Aware Middleware for Vehicular Applications
Jian Wang, Weiwen Deng, Peng Zhou

41. Analysis of the Adaptation of a New Method for Four-Wheel-Hub Electric Vehicle Online-Mass Estimation
Jin Zhang, Zhuoping Yu, Lu Xiong, Yuan Feng

42. Design and Implementation of Bootloader for Vehicle Control Unit Based on Can Bus
Tingqing Tan, Hanhan Tang, Yaling Zhou

43. Automated Code Generation for Development of Electric Vehicle Controller
Peng Geng, Minggao Ouyang, Jianqiu Li, Liangfei Xu

44. Research on the Development Process for the ECU Control Software of Vehicle Powertrain
Xiaoyan Dai, Changlu Zhao, Ying Huang, Huan Li, Gang Li

45. MCON: Automation Tool for MATLAB Modeling Development Based on V-Model
Mingshi Xie, Wanrong Wang

46. A Model-Based Design for Electronic Control Unit of Electric Motorcycle
Sung-Suk Jnug, Jin-Ho Kim, Jea-Wook Jeon

47. Model Based Nonlinear Controller Design for Fuel Rail System of GDI Engine
Pengyuan
Sun, Baiyu
Xin, H. Chen, J. Li

48. Research on OBD Performance of T-GDI Engine
Song
Yan, Pengyuan Sun, Tonghao Song

49. Resonance Mechanism in Power Electronic Products for Automobiles and its Relationship to EMC Performance
Masato Izumichi

50. Application of the MOS Tube on Power Window Switch
Yihai Wang, Xia Li, Rongxia Zhang

51. Simulation Analysis of Electromagnetic Compatibility in Vehicle Ignition Control System
Ya’nan Li, Wenqiang Chen, Xingmin Wei, Fuquan Zhao

52. A Method for Improving Radiated Emission of Automotive Spark-Ignition System with Improved Micro-Genetic Algorithm
Yanming Qin, Bin Li, Qingsong Liu, Xiangling Xu, JianPeng Zhai

53. Simulation of Electromagnetic Characters of Vehicle Whip Antennas Based on Mom
Liguo Zang, Youqun Zhao, Wei Wang, Jian Wang, Haiyan Sun

54. Study on Conducted Interference and Radiated Interference of Buck-Boost Converter in Electric Automobile
Jian Wang, Youqun Zhao, Liguo Zang, Wei Wang

55. Study on Electromagnetic Interference Restraining of Motor Control System
Li Zhai, Runze Gao, Qiannan Wang

56. GPS Based Estimation of Vehicle Sideslip Angle Using Multi-Rate Kalman Filter with Prediction of Course Angle Measurement Residual
B. M. Nguyen, Yafei Wang, Sehoon Oh, Hiroshi Fujimoto, Yoichi Hori

57. Multi-Gas Sensor by Infrared Spectrometer
Tetsuya Enomoto, Tomoki Tanemura, Shuichi Yamashita, Hiroyuki Wado, Yukihiro Takeuchi, Yutaka Hattori

58. Dynamic Characteristics Analysis and Experimental Study of Multilayered Piezoelectric Actuator for Automotive Applications
Chuanliang Shen, Xuewei Song, Jingshi Dong, Shuming Chen

59. Intelligent Sensor Bearing for Torque Ripple Reduction
Yi Yuan, Mathieu Hubert, Stephane Moisy, Francois Auger, Luc Loron

60. Study on Diagnostic Methods of Lin Slaves
Jitai Li, Ted Huang, Lifang Huang, Liguo Wang

61. The Research of Vehicle Network Control System Model
Kai Li, Juan Wan, Jie Bai, Jianxian Chen, Gan Chen, Fanwu Zhang, Jianguang Zhou

62. Research on Reformation Method of Vehicle Intelligent Electric/Electronic System
Weiwei Kong, Diange Yang, Tao Zhang, Bing Li, Xiaomin Lian

63. Ethernet-Based Integrated Network for Active Safety Sensors
Jin Ho Kim, Jae Wook Jeon

64. Architecture for Secure Tablet Integration in Automotive Network
James Joy, Anurag Raghu, Jestin Joy

65. Applying AUTOSAR Network Management in OSEK/VDX for Compatibility of AUTOSAR and OSEK/VDX
Y. H. Lee, Jin Ho Kim, Jae Wook Jeon

66. Performance Analysis of Ethernet Power link Applied to Ethernet of In-Vehicle Network
Hoe Young Chung, Jin Ho Kim, Jae Wook Jeon

67. Performance Analysis of Gateway Embedded System with Function Actively Controlling CAN Messages
Hoe Young Chung, Jae Wook Jeon

68. Network Architecture Design for Reliability Based on ECU Power Supply and Location
Maoyuan Cui, Dongfeng Zhao, Libo Zhang, Youen Li, Boxiang Ma, Dongyang Ma

69. Innovative Software Architecture for Next-Generation Infotainment System
Jianming
Zhou, Kerun Xu, Minjie Tian, Chendong Wang, Mingshi Xie

70. The Design of Invariant Wiring Harness Network in Full Electronic Automobile
Shicen Zheng, Wenqiang Chen, Xingmin Wei, Fuquan Zhao

71. Inertia Compensation Based on Torque Signal in an Electric Power Steering System
Xuewu Ji, Ning Sun, Jingguang Ge, Yahui Liu

Keywords: Engineering, Automotive Engineering, Electronics and Microelectronics, Instrumentation, Programming Techniques, Multimedia Information Systems

Publisher
Springer
Publication year
2013
Language
en
Edition
2013
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
13 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642338298

Similar titles