Login

Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress

 - Proceedings of the FISITA 2012 World Automotive Congress, ebook

155,60€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642337475
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. Forming Simulation of Automotive Part in Woven Composite Material
Q. Q. Chen, C. T. Xu, P. Boisse, A. Saouab, C. H. Park

2. A New Equation of Load Curve of Critical Wrinkles Variable Blank Holder Force in the Warm Deep-Drawing of Twin-Roll Cast Mg Sheets
Zhimin Liu, Shuming Xing, Peiwei Bao, Lingyun Zhao, Desen Yang, Shuping He, Lijun Chen, Yuangang Deng, Xiangju Yuan

3. Single-Composition Hemming Sealant Application for an Aluminium Alloy Hood
Yong Fan, Jun Shan, Yu Chen, Xianming He, Jingzhen Wu, Thomas Dave

4. Ballistic Resistance of Aluminium Foam by Ogive-Nosed and Conical-Nosed Projectiles Impact
Yonggang Bao, Nianmei Zhang

5. Re-Engineering Functionality by Optimizing Hybrid Parts Design
Dan Leuciuc, Stefan Tabacu

6. New Joint Structure Design of Extended Van Body
Yingchun
Bu

7. High Temperature Oxidation Resistance and Mechanical Properties of Uncoated Ultrahigh-Strength Steel 22MnB5
Zaiqi Yao, Fangwu Ma, Qiang Liu, Fuquan Zhao, Fangfang Li, Jianping Lin, Xiaona Wang, Wei Song

8. Systematic Optimization of Concurrent Design of Product and Locating Strategy by Datum Flow Chain
Shan Jun, Cao Jun

9. Laser Remote Process Technology on Automotive Manufacture
Johannes Buehrle, Martin Bea, Ruediger Brockmann

10. Characteristic Analysis of the Gas-Powder Stream for Laser Cladding
Weihong Liu, Binshi Xu, Shiyun Dong, Shixing Yan

11. Hot V-Bend Formability of Galvannealed Boron Steel for Hot Stamping
Masahiro Nakata, Koji Akioka, Masaru Takahashi, Hiroshi Takebayashi, Kazuhito Imai, Toru Takayama, Nobusato Kojima

12. Research on Holding Pressure and Cooling Process During Hot Forming of Ultra-High Strength Steel 22MnB5
Xiaona Wang, Fangwu Ma, Qiang Liu, Fuquan Zhao

13. Research on Heavy-Duty Truck Axle Housing Hydroforming
Weicheng Zhu, Chenglin Xu, Yucheng Zhang, Zhuang Fu, Shibao Liu, Guansheng Wang, Haiping Li, Wencheng Li, Hanying Li, Baoyang Song

14. Weight Reduction and Paint-Less of Plastic Parts of Automobile by Polypropylene/Elastomer Blends
Hiroaki Nagashima, Kayo Kikuchi

15. Physical Properties of TPO Airbag Cover Using DFSS (Design for Six Sigma) Concept
Woojeong Oh, Hyeondon Kim, Yong Chun, Eungsoo Kim, Jeongmoo Lee, Kidae Choi

16. Building Analysis Methodology of an Integrally Female Vacumm Forming and Injection Compression Moulding
Jo Hyunkwon, Yang Heeseung, Lee Hyunchul, Jang Ickgeun, Park Eunjung, Lee Siwook

17. Effect of Artificial Environment Test on Performance of Automotive Coating
Naxin Wang, Tao Wu, Dazheng Liao, Shu Zhang, Ran Zhao

18. A Prediction Approach for Oil Canning of Sheet Metal Forming Based on Strain Gradient
Kangkang Yan, Xinyu Wang, Zhongxiao Wang, Yu Zhang, Ping Hu

19. A New Connection Solution for Hybrid Vehicle
Julian Zhou

20. Development of UTS 980MPa Grade Steel Tube with Excellent Formability for Automotive Body Parts
Masatoshi Aratani, Yasuhide Ishiguro, Yuji Hashimoto, Shunsuke Toyoda, Hideto Kimura, Osamu Sonobe, Makio Gunji

21. Research on Solutions of Cloud Manufacturing in Automotive Industry
Zhongxiao Jin

22. Manufacturing Technology of Passenger Car Rear Axle Drive
Dongni Li, Zhaodan Yuan, Zhiyong Gao, Guorui Zhao, Yongshun Jiang, Hongbiao Gao, Tao Li

Keywords: Engineering, Automotive Engineering, Manufacturing, Machines, Tools, Ceramics, Glass, Composites, Natural Methods

Publisher
Springer
Publication year
2013
Language
en
Edition
2013
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
8 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642337475

Similar titles