Login

Qian, Zhihong

Recent Advances in Computer Science and Information Engineering

Qian, Zhihong - Recent Advances in Computer Science and Information Engineering, ebook

236,75€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783642257698
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. The Control Program Design of Multi-station Production Line in Ammunition Ready System Based on PLC
Yan Zhao, Hongyi Gu, Ying Che

2. The Design and Implementation of a General Evacuation Simulation System
Wukang Lin, Yongli Zhu, Yiyao Fu

3. The Study of Heart Monitor Based Atmega128L
Junjiang Chen, Ying Zhang, Miao Cao

4. The Implementation of Infinity Nested Matrices Operation Based on Matlab
Shen Laixin, Ren Yong

5. The Implementation of Text Categorization with ARC-BC Algorithm
Chen Zuyi, Zhao Taixiang

6. The Properties of Petri Nets Refinement
Zhang Peng, Qi Mei

7. The Research of Interaction System in 3D Desktop System
Lin Xuchen, Huang Haiming, Yang Meng, Liu Jingang

8. The Size Distribution of Peninsula in a Random Graph Process
Lan Xiao, Wei Ren, Guiying Yan

9. A Discussion of Material Reflectivity Measurement in Reverberation Chamber
Li Zhang, Guizhen Lu

10. A Fast Algorithm for DOA Estimation Based on Fourth-Order Cumulants
Huijing Dou, Guopeng Li, Jianchao Shi

11. Amplitude Weighting Method for Beamforming in Far-Field from Uniform Array
Lanxian Zhong, Zhiyong Zhang

12. DOA Estimation of Many Groups of Coherent Sources under Nonstationary Noise
Huijing Dou, Jianchao Shi, Guopeng Li

13. Effective Sparse Channel Estimation for Wireless Multipath Systems
Nina Wang, Tian Tang, Zhi Zhang, Jun Jiang

14. Enhanced QLRS-APM: A New Proposal for Enhancing Local Route Repair in Mobile Ad Hoc Networks
Md. Atiqur Rahman, Shahed Anwar

15. Evaluation Modeling on E-Commerce Application of Enterprise
Qing Li

16. Microwave Holography Measurement on Seshan 25m Parabolic Antenna and the Assessment of the Accuracy
Jinqing Wang, Lingfeng Yu, Wei Gou, Qinyuan Fan, Rongbin Zhao, Bo Xia

17. Study on the Echo Cancellation Technology for DVB-T Repeater
Shaogang Dai, Fuhong Zhang, Mingyu Wu

18. Using Non-uniform Linear Array in MIMO Radar
Peng Zhenni, Zhang Gong

19. A New Blind Channel Estimation in OFDM Systems
Wei Chen, Wei-le Zhu

20. Efficient Decision-Directed Channel Estimation in SFBC-OFDM Systems
Kuo-Guan Wu, Jer-An Wu

21. Optimal Fractional Frequency Reuse (FFR) with Three Regions in WiMAX System
Zohreh Mohades, Vahid Tabatab Vakili, Seid Mohammad Razavizadeh

22. Research on the Downlink MIMO Signal Detection Algorithms in the TD-LTE System
Weihong Fu, Chunbao Zhao, Fei Zhang, Boyu Chen

23. Analysis about MIMO Detection Algorithms
Xueyun Zhu, Xinyu Mao

24. Multi-channel Infrared Remote Control System Based on AT89S52
Zhiyu Wang, Yizao Liu

25. New Families of Zero Correlation Sequences via Interleaving Technique
Yanping Huang, Jie Tang, Yueting Zhou

26. Reduced ML-DFE Algorithm
Xinyu Mao, Shubo Ren, Haige Xiang

27. A Two Step Timing Synchronization Scheme for MB-OFDM Based UWB Systems
Xue Wang, Zhihong Qian, Hui Zhong, Xu Zhang, Youe Cheng, Ivan Stojmenovic

28. Beamspace-Based DOA Estimation of UWB Signal Using FDFIB Algorithm
Xiuling Mo, Hong Jiang, Ranran Qin

29. A Context-Aware Architecture for Wireless Sensor Networks
Chong Wang, Jiakang Liu, Jingming Kuang, Huihui Xiang

30. A Feedback-Based Timeout Packets Dropping Strategy in Real-Time Wireless Sensor Networks
Zhuowei Shen, Peng Xu, Xiaoxi Xu

31. A Novel Backoff Algorithm and the Performance Analysis Based on Exponential Distribution
Shi Chun, Dai Xian-hua, Lin Jian-ye, Cui Miao

32. A WSN Range Method Based on the Frequency Difference Measurement
Weicai Wang, Di Chen, Xiaowen Chen

33. Distributed Energy Balancing Routing Algorithm in Wireless Sensor Networks
Wen Lu, Hu Zhao, Haixing Zhao

34. Heretic Monte Carlo Localization and Tracking Algorithm for Wireless Sensor Networks
Yubin Xu, Xiuwan Chen, Yan Ma, Zhihui Li, Lanlan Huang, Yuehu Liu

35. Minimize Interference while Using Multipath Transportation in Wireless Multimedia Sensor Networks
Yan Guoqiang, Duan Weijun, Ma Chao, Huang Liang

36. On the Benefits of FEC-Based Reliable Broadcast in Wireless Sensor Networks
Leijun Huang, Sanjeev Setia

37. Research on Some Key Techniques of Wireless Sensor Network
Xu Wei, Yin Qi

38. RWB: An Efficient Receiver-Initiated Single-Hop Broadcast Protocol for Asynchronous MAC in Wireless Sensor Networks
Ying Qiu, Shining Li, Dongyu Yang, Zhigang Li

39. A Low-Delay Routing Algorithm for Opportunistic Networks
Zhi Ren, Yulan Li, Yong Huang, Jianling Cao

40. Analysis and Simulation of the HTTP Performance over Broadband Satellite System
Yuan Lin, Guangxia Li, Nan Xia

41. Design and Simulation of Congestion Control Algorithm Based on Active Technique
Guoming Luo, Guang Lu, Min Dong

42. Mice Flow Transmission Mechanism: Delay-Sensitive Fast-Pacing TCP
Zhifeng Zhan, Wei Xing

43. QoS Routing Algorithm Research Based on the Node Occupation Degree Control for Wireless Sensor Networks
Fengjun Shang, Peng Liu, Zhe Geng, Zhicheng Zhao

44. Research of Application Protocol Identification System Based DPI and DFI
Fang Yang, Zhi-qun Zhang

45. Routing Metrics for Wireless Mesh Networks: A Survey
Liang Zhao, Ahmed Y. Al-Dubai

46. The MVPN Technology Study Report Based on Rosen Draft
Jin Wang

47. A Grade-Based Spectrum Handover Mechanism in Cognitive Radio System
Yongju Xian, Changbiao Xu, Huazhong Qian

48. An Enhanced M-LWDF Packet Scheduling Algorithm
Changbiao Xu, Yongju Xian

49. Cluster Label-Based Routing Strategy for Saving Energy in ZigBee Mesh Network
Zhihong Qian, Chao Cheng, Xiaofan Zhang, Yijun Wang, Ivan Stojmenovic

50. Design of SCADA System Based on Wireless Communication for Offshore Wind Farm
Yanjing Meng, Wenzhan Gong

51. Design of Wireless Temperature Acquisition System Based on ZigBee
Zhao Hongtu, Liu Ping

52. Realization of Real-Time Tracing Logistics System Based on RFID Technology
Hai Chen, Yingkai Sun

53. Study on the Use of RFID Techology in Bicycle Management
Li Xin, Lu Huapu

54. System of the Mine Gas Detection and Location Based on WSN Technology
Yingchun Sun, Jianying Fan, Jiandong Xu

55. Wireless Sensing System for Indoor Air Quality
Tsang-Jyu You, Chung-Chih Lin, Ren-Guey Lee, Chao-Heng Tseng, Shi-Ping Liu

56. A Coordinate Multiple Points Scheme Based on SLNR Criterion with Least Square Channel Estimation
Guohong Li, Yongliang Guo, Yun Hong, Xiaohu You

57. A Multirate Sigma Delta Modulator for Multi-standard Wireless Radio Receivers
Li Jinfeng, Cao Shun, Wang Ying

58. A Novel Multi-User Transmission Scheme in TD-LTE System with Coordinated Multiple Points (CoMP)
Yongliang Guo, Guohong Li, Xiaohu You

59. A New Real-Time Remote Electrocardiography Monitor Based on Mobile Communication Technology
Wei Huang, Hong Yuan

60. A Novel Wireless Network Architecture for WLAN Based on Radio over Free Space Optics Technology and Its Spectrum Assignment Function
Peng Yue, Xiang Yi, Zengji Liu

61. Agricultural Long-Range Monitoring and Wireless Data Transmission Routing System Based on Multi-hop Communication Mode
Ze-lin Hu, Miao Li, Wen-qing Liu, Jian Zhang

62. An Adaptive Bandwidth Management Scheme for Heterogeneous Wireless Networks
Qingyang Song, Yayun Cui, Longhan Li

63. An Improved Complete Sharing Dynamic Channel Allocation Algorithm in TD-SCDMA System
Qingyang Song, Jianhua Zhuang, Peiheng Li

64. ARQ-Based Joint Reed Solomon and Network Coding for Reliable and Green Communications
Prashanthi Boddu, Honggang Wang, Liudong Xing, Xun Yuan

65. Load Balancing in WLAN/UMTS Integrated Systems Using Analytic Hierarchy Process
Qingyang Song, Jianhua Zhuang, Rui Wen

66. Performance of Energy Detection in Cognitive Radio Systems over a Multipath Fading Channel
Hongbin Chen, Feng Zhao

67. Q-Learning Based Heterogeneous Network Selection Algorithm
Yan-qing Zhao, Wei-feng Zhou, Qi Zhu

68. Wireless Sensors Network and the Ethernet Frame Format Transformation
Sun Youwei, Chen Rong

69. Simulation and Analysis of Optical Network Based on ULH WDM
Kun Wan, Hua Xiao

70. Study of Unified Communications Platform Application for the Enterprise
Li Jiafeng, Li Beiping, Feng Li

71. The Research on Data Forwarding Based on IP Switching
Guangquan Fu

72. A New Channel Assignment Algorithm in Wireless Mesh Network
Chunxiao Liu, Guiran Chang, Jie Jia

73. LCN: An Agent-Based Search Algorithm in Unstructured P2P Networks
Zhang Shujuan, Chao Gao, Ning Zhong, Jiajin Huang

74. P2P Network Traffic Identification Technologies for Internet
Yingru Luo

75. Design of Energy Conservation in Pervasive Environment
Hu Zhao, Sangen Wang

76. Compositing Web Services Automatically Using AND/OR Graph
Hengzhou Ye, Qinzhou Niu

77. Construction of Information Retrieval System of Traditional Chinese Medicine (TCM) Plants Seeds
Zheng Luo, Xiaowei Dai, Baoqi Sun, Qun Sun

78. Semantic Geographic Web Service Sharing Framework
Huan Maosheng, Chi Tianhe

79. Study and Implement of UML Face to E-Commerce System of ERP
Zhiqiang Wang, Ying Xie, Kaicai Zhao

80. The Design and Research of Smart DNS Applied in ISP
Xin Jiang, Jianfeng Du, Aijun Bai

81. Tolerant Tit-for-Tat and Fibonacci Transmission Scheme
Kuohui Tsai, Kungkuang Ho, Weimin Hung

82. Web Development Based on Struts and Hibernate Framework
Wang Huilin

83. IOT Based Provenance Platform for Vegetables Supplied to Hong Kong
Jie Yin, Xu Zhang, Qing Lu, Chen Xin, Chunfang Liu, Zhinan Chen

84. Development of Net-Surfer Culture and On-Line Marketing
Huajun Yu, Junwu Chai

85. A Bot Detection Method Based on Analysis of API Invocation
Xiaomei Dong, Yan Zhao, Xiaocong Yu

86. A Pseudonymous Credit Driven Mechanism to Mitigate DDoS
Tao Wei, Zhiyin Liang, Runpu Wu

87. Dynamic Password Authentication Protocol Using Interference Factor
Ke Deng, Yuwei Zhang

88. Key Management Scheme in WSN Based on Grid Deployment Model
Yang Jiang, Liulin Sun, Biyun Chen, Min Yuan

89. New Forgery Attacks on Chang et al.’s Signature Scheme
Jin Ming, Yu Gao

90. The Information Rate of Secret Sharing Schemes on Seven Participants by Connected Graphs
Yun Song, Zhihui Li, Weicong Wang

91. Cryptography Enabled Security Guarantees for over the Top Networks Using GSM Short Messaging Service
William Emmanuel Yu, Pierre Tagle

92. Mobile Ad-Hoc Networks Security
Rehan Akbani, Turgay Korkmaz, G. V. S. Raju

93. A Blind Extraction Digital Watermark Algorithm Base on Combining Matrix Norm and Odd-Even Extraction
Ma Chengyu, Yu Yinhui, Wang Shigang, Zhang Huichuan

94. A New Model of Spectrum Allocation Based on the Graph Theory
Qing He

95. An Experimental Test System for IMT-Advanced Communication Protocols
Sihai Zhang, Lingjuan Han, Linghong Yu, Wuyang Zhou

96. Development and Analysis on Network Drivers in VxWorks Systems
Mu Xin-kan, Chen Yong-hong, Luo Hai-bo

97. On the Design of GPS Based Vehicle Ranging and Collision Avoidance System
Chen Wei, Shi Guoliang

98. PMD and PDL Interaction Induced Complex DGD and Nonorthogonal PSP by Jones Matrix Eigenanalysis
Jie Wang, Xiaoning Fu

99. QR Decomposition Based Digital Predistorter Coefficient Extraction
Xia Zhao, Yabo He, Rongyan Li, Qijun Chen

100. Research Issues on Bandwidth Management in Broadband Multimedia Satellite Communication System
Feng Shaodong, Li Guangxia, Wang Fan, Feng Qi

101. The Quantum Channel-Time Division Multiplex and Correlative Frame Format on Entangled State
Xiaohui Liu, Changxing Pei, Min Nie

102. Avalon: A Quad-Issue MIPS32 VLIW Processor with Dynamic Scheduling Mechanism
Slo-Li Chu, Geng-Siao Li, Ren-Quan Liu

103. A Low Current Mismatch and Deviation Charge Pump with Symmetrical Complementary Half-Current Circuits
Qixiang Huang, Xinnan Lin, Jin He

104. Accelerating Processor Verification Based on ESL Model
Qi Wang, Hao Zhu, Ying-ke Gao, Tie-jun Zhang, Chaohuan Hou

105. Design and Realization of CDR and SerDes Circuit Used in BLVDS Controlling System
Junyong Deng, Lin Jiang, Zecang Zeng

106. VLSI Architecture for Real-Time Cloud Detection in Optical Remote Sensing Image
Chaobing Liang, Hongshi Sang

107. Parallel Serpent under MorphoSys

Hassan Diab, May Itani, Issam Damaj, Safaa Kasbah

108. An On-Chip Interconnect Mechanism for Multi-processor SoC
Jiyao Liu, Leibo Liu, Shouyi Yin, Shaojun Wei

109. A Low-Swing Strategy in Multi-port Register File Design
Hao Yan, Yan Liu, Donghui Wang, Chaohuan Hou

110. Scratchpad Memory Size Optimization for Real-Time Multiprocess Embedded Applications
Jude Angelo Ambrose, Ben Juurlink, Sandra Irobi

111. Authentication on Presentation Layer Using Cryptographic Model for Secure Communication on FPGA Using 32-Bit Arithmetic Logic Unit and Minimized Hardware Requirement in Encryption Algorithm
Vandana Shah, Ravindra Kshirsagar, Bhavina Patel

112. Design and Implementation of DVB-S2 LDPC Encoder
Ye Yuhuang, Zhou Wen, Zhuang Minmin

113. Design of Data Encryption in Reconfiguration System Based on Universal HMI
Wancai Li, Dongqing Shen

114. Integrated Four-Channel Signal Acquisition System for MRI
Yan Zheng, Zhao Wu-yi, Wang Hui-xian, Hu Li-li, Zhang Yu-xia, Yang Wen-hui

115. Realization of Filter Bank Based on FPGA
Sun GuoYing, Li YunJie, Gao MeiGuo, Hu GuangLi

Keywords: Engineering, Electrical Engineering, Computer Engineering

Author(s)
 
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2012
Language
en
Edition
2012
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
26 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783642257698

Similar titles