Login

Heutte, Laurent

Advanced Intelligent Computing Theories and Applications. With Aspects of Contemporary Intelligent Computing Techniques

Heutte, Laurent - Advanced Intelligent Computing Theories and Applications. With Aspects of Contemporary Intelligent Computing Techniques, ebook

148,45€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783540742821
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. A Study of Constructive Fuzzy Normalized RBF Neural Networks
Yuhu Cheng, Xuesong Wang, Wei Sun

2. An ARM-Based Q-Learning Algorithm
Yuan-Pao Hsu, Kao-Shing Hwang, Hsin-Yi Lin

3. Locally Asymptotical Behaviors of Delayed BAM Neural Networks with Generalized Saturation Output Functions
Jinhuan Chen, Jianguo Xu

4. Oil Field Development Using Neural Network Model
Fariba Salehi, Ronak Azizi, Arnoosh Salehi

5. Optimal Support Vector Machine Based Short–Term Load Forecasting Model with Input Variables and Samples Selection
Wei Sun, Yujun He

6. The Segmentation and Associative Memory Using Hindmarsh-Rose Neuronal Network
Jianhua Peng, Hongjie Yu

7. Two Approaches to Extract Rules from Neural Network with Mixed Attributes
Ping Guo, Jing Chen, Shengjun Sun

8. A New Learning Algorithm for Function Approximation by Encoding Additional Constraints into Feedforward Neural Network
Fei Han, Qing-Hua Ling

9. Parallel Processing of Minimization Algorithm for Determination Finite Automata
Yu-Qiang Sun, Hai-Lian Lu, Yu-Ping Li, Hai-Yan Wang

10. The Method of PID Parameter Optimization Based on Modified Linear Quadratic Optimal Control in the Linear DC Motor
Aimin Liu, Yaru Liang, Shang Gao, Jing Wang

11. Recommending Expert System of Project Reviewing Based on CBR
Zhao-Guo Xuan, Jiang Yu, Yan-Zhong Dang

12. Achieving Self-configuration Capability in Autonomic Systems Using Case-Based Reasoning with a New Similarity Measure
Malik Jahan Khan, Mian Muhammad Awais, Shafay Shamail

13. Context Information Model Using Ontologies and Rules Based on Spatial Object
Mi Park, Mi Sug Gu, Keun Ho Ryu

14. The Simulation Optimization Algorithm Based on the Ito Process
Wenyong Dong, Dengyi Zhang, Zhong Weicheng, Jun Leng

15. A Hierarchical Clustering Algorithm Based on GiST
Bing Zhou, He-xing Wang, Cui-rong Wang

16. Black-Box Extraction of Functional Structures from System Call Traces for Intrusion Detection
Xianghua Zhang, Jiwei Li, Zhaohui Jiang, Huanqing Feng

17. Category Expansion by Clustering in Webpage Classification
Xiaogang Peng, Zhen Ji, Xianghua Fu

18. Function Two Direction S-Rough Sets Method in Image Hiding
Haiqing Hu, Yong Zhang, Kaiquan Shi

19. Index-Based Load Shedding for Streaming Sliding Window Joins
Jiadong Ren, Wanchang Jiang, Cong Huo

20. Knowledge Discovery for Hepatitis C Virus Diagnosis: A Framework for Mining Interesting Classification Rules
Nuanwan Soonthornphisaj, Supakpong Jinarat, Taweesak Tanwandee, Masayuki Numao

21. Mining Direct and Indirect Fuzzy Sequential Patterns in Large Transaction Databases
Weimin Ouyang, Qinhua Huang

22. Mining Infrequent Itemsets Based on Extended MMS Model
Xiangjun Dong, Gang Li, Hongguo Wang, Yuebin Guo, Yueyue Yang

23. Web Based Image Retrieval System Using HSI Color Indexes
Jongan Park, Sungkwan Kang, Ilhoe Jeong, Waqas Rasheed, Seungjin Park, Youngeun An

24. An Improved Genetic Algorithm for the Traveling Salesman Problem
Lijie Li, Ying Zhang

25. Application of Gene Expression Programming in the Reliability of Consecutive-k-out-of-n: F Systems with Identical Component Reliabilities
Yanchao Liu, John English, Edward Pohl

26. Disruption Management for the Vehicle Routing Problem with Time Windows
Xiaoxia Zhang, Lixin Tang

27. Novel Algorithm to Calculate Hypervolume Indicator of Pareto Approximation Set
Qing Yang, Shengchao Ding

28. On the Convergence Properties of Quantum-Inspired Multi-Objective Evolutionary Algorithms
Zhiyong Li, Zhe Li, Günter Rudolph

29. Representation of Solutions and Genetic Operators for Flexible Job Shop Problem
Tadeusz Witkowski, Soliman Elzway, Arkadiusz Antczak, Paweł Antczak

30. Software Risk Prediction Based on the Hybrid Algorithm of Genetic Algorithm and Decision Tree
Zhihong Xu, Bingbing Yang, Ping Guo

31. The Equilibrium Network Model and Its Genetic Algorithm
Linzhong Liu, Yongsheng Qian, Tao Yang

32. Computing with Words in Data Mining and Pattern Recognition
Dawei Zhao, X. Z. Gao, Rongfang Bie

33. Fuzzy Modeling Via On-Line Clustering and Support Vector Machine
Julio César Tovar, Wen Yu, Xiaoou Li

34. How ’Soft’ Soft Computing Is: On the Ordering of Fuzzy Sets
Naiqin Feng, Zhanjie Guo, Liuqun Dang, Yajie Dong

35. Intelligent Filtering in Telerobotic System
Igor Gaponov, Hyun Chan Cho, Jong-Won Kim, Khalis Totorkulov, Seong Joo Choi, Jee-Hwan Ryu, Tai-Hoon Cho

36. New Method for the Problem of Fuzzy Group Decision Making
Congjun Rao, Cheng Wang, Jin Peng

37. Research for Reducing Dimension on a T-S Fuzzy Controller
Li-li Gao, Xin-min Shi

38. Study on Self-adaptive Fuzzy Neural Networks
Fang Liu

39. An Adaptive Particle Swarm Optimization Algorithm with New Random Inertia Weight
Yuelin Gao, Yuhong Duan

40. Development of the Practical Particle Filter for Human Gesture Recognition
Yang Weon Lee

41. Modified Particle Swarm Optimization for Solving Systems of Equations
Qinghua Wang, Jianchao Zeng, Jing Jie

42. Optimized Fuzzy Clustering by Predator Prey Particle Swarm Optimization
Woo-seok Jang, Hwan-il Kang, Byung-hee Lee

43. Immune Particle Swarm Optimization with Diversity Monitoring
Chunxia Hu, Jianchao Zeng, Jing Jie

44. Particle Swarm Optimization System Algorithm
Manjun Cai, Xuejian Zhang, Guangjun Tian, Jincun Liu

45. The Particle Swarm: Parameter Selection and Convergence
RenYue Xiao, Bo Li, XuPeng He

46. A Fast Training Algorithm for SVM Via Clustering Technique and Gabriel Graph
Xia Li, Na Wang, Shu-Yuan Li

47. Dual Forms of SVM and MEB in Terms of Different Norms of Distance
Yongqing Wang, Hong Qiao, Anhua Wan, Juntao Li

48. Support Vector Clustering with Outlier Detection
Jeen-Shing Wang, Jen-Chieh Chiang, Ya-Ting Yang

49. Application of Efficient Numerical Methods in Solution of Ordinary Differential Equations for Modeling Electrical Activity in Cardiac Cells
Yu Zhang, Ling Xia, Yinglan Gong

50. Fluorescence Model of 3-SAT in DNA Computing
Jun Chen, Wei Liu, Yuli Gao, Shouxia Sun

51. Molecular Computation: Solving 3-Vertex-Colourability Problem
Jian-zhong Cui, Zhi-xiang Yin, Jin Yang

52. Quantum Integration Error on Some Classes of Multivariate Functions
Peixin Ye, Qing He

53. Agent Grid Collaborative Schema Based on Policy
Maoguang Wang, Zhongzhi Shi, Shixiong Xia, Shifei Ding

54. Educational Service Web Database Prototype
Ponrudee Netisopakul, Norapan Siriumpunkul

55. The Strategy of Matching User Queries with Web Pages Based on Formal Concept Analysis
YaJun Du, HaiMing Li, Zhenwen Liao

56. A Packet Distribution Method for Energy Balancing on Node-Disjoint Multipath of MANETs
Dongxue Jin, Zhipeng Liu, Chonggun Kim

57. An Intelligent Error Detection-Recovery System for Multimedia CSCW Based on Situation-Awareness: AEDRS
Eung Nam Ko, SoonGohn Kim

58. A Probabilistic SDG Approach to Fault Diagnosis of Industrial Systems
Ning Lü, Xiong Wang

59. An Approach of Combustion Diagnosis in Boiler Furnace Based on Phase Space Reconstruction
Shaohua Ma, Zhiyuan Cai, Ying Hua, Xiaobai Li, Yangyang Ge

60. Application of Grey Relation Degree in Network Security Based on Included Angle Sine
Qifu Yao, Cuifeng Li, Hualin Ma

61. Genetic Programming with 3σ Rule for Fault Detection
Yongquan Zhou, Dongyong Chen

62. Pattern Recognition of Reciprocating Engine by Using Hilbert Spectrum and K-S Test
Hongkun Li, Junlong Zhao, Xiaojiang Ma

63. Rolling Bearing Fault Diagnosis Using Refinement Envelope Analysis Based on the EMD Method
Bo Yu, Jinzhao Liu, Chengguo Wang

64. An Adaptive Fault-Tolerance QoS for Whiteboard Errors Based on RCSM for Ubiquitous Computing
Eung Nam Ko, SoonGohn Kim

65. Application of the Stress Waves to Extract Multi-fault Features of the Low-Speed Machinery Based on Blind Source Separation
Bo Zhou, Changzheng Chen, Yi Gou, Yu Zhang

66. Artificial Potential Field Based Path Planning for Mobile Robots Using Virtual Water-Flow Method
Lijuan Xie, Huanwen Chen, Guangrong Xie

67. Autopilot Design Using Hybrid PSO-SQP Algorithm
Byoung-Mun Min, Hyeok Ryu, Daekyu Sang, Min-Jea Tahk, David Hyunchul Shim

68. Enhancement of Sliding Mode Controller by Unit Vector Continuous
Xueqin Lu, Ke Zhang, Yixiong Wu

69. Evaluation of Dependable Embedded System
Qiang Huang, Xiaofeng Liang, Yingying Zhu

70. Fuzzy Control for Discrete Passive Affine T-S Fuzzy Systems with Observer Feedback
Wen-Jer Chang, Fu-Chuan Ku, Cheung-Chieh Ku

71. Integrated Chassis Controller Design of Active Steering and Active Braking Systems Using CL Method
Taehun Hwang, Kihong Park, Seung-Jin Heo, Sihyoung Lee

72. Mobile Robot Velocity Estimation Using a Regular Polygonal Array of Optical Flow Sensors
Sungbok Kim, Ilhwa Jeong, Sanghyup Lee

73. Particle Swarm Optimization for Dynamic Sectoring Control During Peak Traffic Pattern
Zhonghua Li, Yunong Zhang, Hongzhou Tan

74. The Application of Fractional-Order PI Control Algorithm to the PMSM Speed-Adjusting System
Kai Zong, Shihua Li, Xiangze Lin

75. Weighted CRI Method for Fuzzy Controller
Young Im Cho, Sanggil Kang

76. Further Studies on the Distribution of the Shortest Linear Recurring Sequences for the Stream Cipher over the Ring
Qian Yin, Zhi-Yong Yuan, Ping Guo

77. Secure PAP-Based RADIUS Protocol in Wireless Networks
Eun-Jun Yoon, Wan-Soo Lee, Kee-Young Yoo

78. Analysis of Pi Series and Its Application to Image Encryption
Ting Chen, Feng Li

79. Sales Forecasting for TFT-LCD Products with a Hybrid Neural Network Model
Pei-Chann Chang, Chin-Yuan Fan, Baw-Jhiune Liu, Cycer Chen

80. Time Series Prediction of Short Circuit Current for Synchronous Control of Synthetic Test Based on Delay Coordinate Embedding
Zhiyuan Cai, Shaohua Ma, Yangyang Ge, Erzhi Wang

81. An Emotion Recognition Conversation System Based on Knowledge Database Automatic Architecture
Zhi Teng, Fuji Ren, Shingo Kuroiwa

82. Automatic Analysis of Chinese Dialect Tones Based on Self-organizing Map
Yifan He, Minghu Jiang

83. Adaptive Image Restoration Based on the Genetic Algorithm and Kalman Filtering
Fengyun Qiu, Yong Wang, Mingyan Jiang, Dongfeng Yuan

84. Image Retrieval and Classification Through Conceptualization Based on WordNet
Miyoung Cho, Chang Choi, Pankoo Kim

85. U-Multimedia Retrieval System Using MPEG-7 Visual Descriptor and Hippocampal Neural Network
Myoung-Kyoung Jeong, Jung-Ho Chu, Jang-Hui Kim, Dae-Seong Kang

86. An Implementation of the Personal Authentication System for USN
Jae-Yong Lee, Myoung-Kyoung Jeong, Young Ho Kim, Dae-Seong Kang

87. Analysis of Large Genomic Data in Silico: The EPIC-Norfolk Study of Obesity
Jing Hua Zhao, Jian’an Luan, Qihua Tan, Ruth Loos, Nick Wareham

88. Feature Based Automatic Stitching of Microscopic Images
Xiang Fan, Shun-ren Xia

89. A Fast Partial Distortion Elimination Algorithm Using Adaptive Matching Scan and Refining Threshold
Tae-Kyung Ryu, Tae-Il Jeong, Kwon-Yeol Ryu, Kwang-Seok Moon, Jong-Nam Kim

90. A New Method of Steganalysis Based on Image Entropy
Xiaoyan Qiao, Guangrong Ji, Haiyong Zheng

91. A New Noise Canceller Scheme Using Parallel Adaptive Volterra Filter
Xueqin Zhao, Jianming Lu, Takashi Yahagi

92. A Recursive Parametric Spectral Subtraction Algorithm for Speech Enhancement
Ming-Chan You, Cheng-Yi Mao, Jeen-Shing Wang, Fang-Chen Chuang

93. An Approach for Image Compression of Algae Cell Using Multiwavelets
Lei Xu, Guangrong Ji, Nengqiang Wang, Haiyong Zheng

94. An ImageSteganography Scheme by Gray Scale Grid Analysis
Tianding Chen

95. Application of CBR and ANN in Virtual-Environment-Based Instrument Development System
Tian-Tai Guo, Gui-Ying Yu, Xiao-Na Wang

96. Energy-Efficient Transmissions of Fingerprint Images Using Both Encryption and Fingerprinting Techniques
Hakjae Kim, Sungju Lee, Daesung Moon, Yongwha Chung

97. FPGA Implementation of Video Watermark Embedding System
Yong-Jae Jeong, Kwon-Yeol Ryu, Tae-Il Jeong, Kwang-Seok Moon, Jong-Nam Kim

98. Gauss – Hermite Spectrogram
Khalid Mahmood Aamir, Arif Zaman, Mohammad Ali Maud, Asim Loan

99. High-Speed Block Matching Algorithms for Multimedia Service
Tae-Sung Yun, Eun-Ju Seo, Dong-Woo Kim, Young-Jun Song, Jae-Hyeong Ahn

100. Multiwavelet Denoising for Common Phytoplankton Cellular Images
Guangrong Ji, Nengqiang Wang, Yangfan Wang, Lei Xu

101. A Neural Network Identifier Design Based on Immunity Computation and Moment Characteristics
Kanglin Gao, Mei Dong, Desheng Li

102. A Robust Approach Toward Face Tracking
Yoon-Hyung Lee, Mun-Ho Jeong, Jong-Eun Ha, Dong-Joong Kang, Bum-Jae You

103. Identifying Co-expressed Gene Groups with Significant Functional Categories
Li-jun Cai, Dong He

104. Aging Simulation of Face Images Based on Super-Resolution
Wei Geng, Yunhong Wang

105. An Efficient Approach for Fish Bone Detection Based on Image Preprocessing and Particle Swarm Clustering
Yanfang Han, Pengfei Shi

106. An Improved General Fuzzy Min-Max Neural Network for Pattern Classification
Joseph S. Lee, Jin-Hee Park, Ho-Joon Kim

107. Automatic Feature Extraction and Analysis on Breast Ultrasound Images
Su Zhang, Wei Yang, Hongtao Lu, Yazhu Chen, Wenying Li, Yaqing Chen

108. Automatic Region-of-Interest Coding in JPEG2000 Based on Morphology Segmentation and LLn Subband Analysis
Fei Wang, Nanning Zheng, Yuehu Liu

109. Computer Simulation Research of the Process of Chinese Characters Cognition
Jing Chen, Zhi-chun Mu, Xiao-qian Sun

110. Decomposition Method and Its Automatic Design Algorithm of Station Bottleneck
Tao Yang, Daoli Zhu, Linzhong Liu

111. Dynamically Personalized Music Recommendation System for PDA
Wonik Park, Sanggil Kang, Miseon Choi, Young-Kuk Kim

112. Iris Classifier Enhanced Algorithm Based on AdaBoost
Qi-Chuan Tian, Xian-Lin Zhao, Xiao-Jia Wu, Lin-Sheng Li, Li Liu

113. Microscopic Image Mosaicing Algorithm Based on Normalized Moment of Inertia
Fangjie Lu, Shunren Xia

114. Model Based Tracking
Sumanth Kumar Reddy Kaditham, Alwyn Roshan Pais

115. Ringing Artifact Reduction for JPEG2000 Images
Jinyong Fang, Jun Sun

116. Shape Recognition Based on Skeleton and Support Vector Machines
Xiangbin Zhu

117. A Novel Verifier-Based Authenticated Key Agreement Protocol
Chunbo Ma, Jun Ao, Jianhua Li

118. Design of a Fuzzy Based Outer Loop Controller for Improving the Training Performance of LMS Algorithm
A. Özen, İ. Kaya, B. Soysal

119. Design of Bandwidth Efficient M-1-1 Protocol in Wireless Sensor Networks
Hyung-Yun Kong, Yun-Kyeong Hwang, Dae-Kyu Choi, Gun-seok Kim

120. Influence of Power Allocation and Relay Location on Cooperative System’s Performance
Fei Lin, Tao Luo, Guangxin Yue

121. Optimal Multiuser Detection with Artificial Fish Swarm Algorithm
Mingyan Jiang, Yong Wang, Stephan Pfletschinger, Miguel Angel Lagunas, Dongfeng Yuan

122. The Network Optimal Problem Based on Genetic Algorithm
Jianrong Hou, Fanghua Wang, Dan Huang

123. Improving the Sun-Cao’s Public Key Authentication Scheme for Non-repudiation
Eun-Jun Yoon, Kee-Young Yoo

124. Security Architecture for Authentication and Authorization in the Intelligent and Ubiquitous Home Network
Hyungkyu Lee, Jongwook Han, Kyoil Chung

125. Fast 3D Face Synthesis Using AAM
Kyoung-Sic Cho, Yong-Guk Kim, Gil-Su Shin

126. Grid-Based Approach for Detecting Head and Hand Regions
Yoo-Joo Choi, Ku-Jin Kim, We-Duke Cho

127. Vehicle Color Classification Based on the Support Vector Machine Method
Nakhoon Baek, Sun-Mi Park, Ku-Jin Kim, Seong-Bae Park

128. A Self Calibration System Using Block Interpolation in the Industrial Assembly Line
Hang Ki Ryu, Jae Kook Lee, Liu Jing, Won Ho Choi

129. Determination of Charge Handling Capability of a Deep Depletion Charge Coupled Device for Astronomic Applications
Man-ho Kim, Chong-koo An, Byung-su Park

130. The Mobile Robot Teleoperation to Consider the Time–Delay of Wireless Network
Young-Shick Ro, Hee-Jun Kang, Young-Soo Suh, Ki-Su Jong

131. Population Forecasting Model Based on Wavelet Least Squares Support Vectors Machines
Bo Tian, Zheng Qin, Lei Yang

132. Minimum Mahalanobis Enclosing Ellipsoid Machine for Pattern Classification
Xunkai Wei, Yinghong Li, Yue Feng, Guangbin Huang

133. Solving Mahalanobis Ellipsoidal Learning Machine Via Second Order Cone Programming
Xunkai Wei, Yinghong Li, Yue Feng, Guangbin Huang

134. The Finite Element Analysis Based on ANSYS Pressure-Sensitive Conductive Rubber Three–Dimensional Tactile Sensor
Ying Huang, Panfeng Huang, Min Wang, Lei Wang, Yunjian Ge

135. A Novel Method for 2DPCA-ICA in Face Recognition
Jun-ying Gan, Chun-zhi Li, Dang-pei Zhou

136. Combining Regularization Frameworks for Solving the Electrocardiography Inverse Problem
Mingfeng Jiang, Ling Xia, Guofa Shou

137. Combining Multi-layer Perceptron and K-Means for Data Clustering with Background Knowledge
Donghai Guan, Weiwei Yuan, Young-Koo Lee, Andrey Gavrilov, Sungyoung Lee

138. A Novel Neural Network Ensemble System for Economic Forecasting
Jian Lin, Bangzhu Zhu

139. Finite Element Simulation of Viscoelastic Damping Materials
Xiangming Zhang, Shaohong Yang, Liwei Chen

140. New Sampling-Based Summary Structures for Sliding Windows over Data Streams
Longbo Zhang, Zhanhuai Li, Min Yu, Guangyuan Zhao

141. Diagnosis of Breast Tumours and Evaluation of Prognostic Risk by Using Machine Learning Approaches
Qianfei Yuan, Congzhong Cai, Hanguang Xiao, Xinghua Liu, Yufeng Wen

142. A Super Resolution Reconstruction Architecture Utilizing Registration Error Minimizing
Hyo-Moon Cho, Dong-Kyun Park, Dong-Chul Kang, Il Sung, Sang-Bock Cho, Jong-Hwa Lee

143. Morlet Wavelet Chaotic Neural Network with Chaotic Noise
Yao-qun Xu, Jia-hai Zhang, Ming Sun

144. Offline Definition Extraction Using Machine Learning for Knowledge-Oriented Question Answering
Xiao Chang, Qinghua Zheng

145. Algorithm of Shortest-Path Gradients Setup for Directed Diffusion in WSN
Xianlin Liao, Yunhui Men, Linliang Zhao, Guangxin Wang

146. Passivity-Based Fuzzy Sliding-Mode Control System and Experiment Research for Permanent Magnet Synchronous Motors
Yanxia Shen, Zhicheng Ji

147. The Prediction of Reverberation Signals Based on Dynamic Models
Xinmin Ren, Ning Wang, Yuling Yao

148. Human-Like Learning Methods for a "Conscious" Agent
Usef Faghihi, Daniel Dubois, Mohamed Gaha, Roger Nkambou

149. A New Immune PID Controller Based on Immune Tuning
Wei Wang, X. Z. Gao, Changhong Wang

150. The KRW-Metric Stability for Hopfield Stochastic Neural Networks
Chongjun Zhu, Lifeng Xu

151. A Sparse Kernel Density Estimation Algorithm Using Forward Constrained Regression
Xia Hong, Sheng Chen, Chris Harris

152. Tracking and Segmenting Diverse Objects Using Active Appearance Model
Kyoung-Sic Cho, Soo-Mi Choi, Yong-Guk Kim

Keywords: Computer Science, Data Mining and Knowledge Discovery, Simulation and Modeling, Artificial Intelligence (incl. Robotics), Pattern Recognition, Information Storage and Retrieval

Author(s)
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2007
Language
en
Edition
1
Series
Communications in Computer and Information Science
Category
Information Technology, Telecommunications
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783540742821

Similar titles