Login

Chen, Zhangxin

Current Trends in High Performance Computing and Its Applications

Chen, Zhangxin - Current Trends in High Performance Computing and Its Applications, ebook

126,45€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783540279129
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I.Regular Papers

1. LES Investigation of Near Field Wakes Behind Juncture of Wing and Plate
Jiangang Cai, Shutian Deng, Hua Shan, Li Jiang, Chaoqun Liu

2. On Computation with Higher-order Markov Chains
Waiki Ching, Michael K. Ng, Shuqin Zhang

3. Dynamic Data-Driven Contaminant Simulation
Craig C. Douglas, Yalchin Efendiev, Richard Ewing, Victor Ginting, Raytcho Lazarov, Martin J. Cole, Greg Jones, Chris R. Johnson

4. Computing the Least Squares Inverse of Sparse Matrices on a Network of Clusters
Baolai Ge

5. Numerical Simulation for Fractured Porous Media
Guanren Huan, Richard E. Ewing, Guan Qin, Zhangxin Chen

6. Multilayer Hydrodynamic Models and Their Application to Sediment Transport in Estuaries
H. Ramírez León, C. Rodríguez Cuevas, E. Herrera Díaz

7. An Application of Genetic Programming to Economic Forecasting
Kangshun Li, Zhangxin Chen, Yuanxiang Li, Aimin Zhou

8. A New Dynamical Evolutionary Algorithm Based on Particle Transportation Theory
Kangshun Li, Yuanxiang Li, Zhangxin Chen, Zhijian Wu

9. An Operator Splitting Method for Nonlinear Reactive Transport Equations and Its Implementation Based on DLL and COM
Jiangguo Liu, Richard E. Ewing

10. Design & Implementation of the Parallel-distributed Neural Network Ensemble
Yue Liu, Yuan Li, Bofeng Zhang, Gengfeng Wu

11. Floating Point Matrix Multiplication on a Reconfigurable Computing System
C. Sajish, Yogindra Abhyankar, Shailesh Ghotgalkar, K.A. Venkates

12. On Construction of Difference Schemes and Finite Elements over Hexagon Partitions
Jiachang Sun, Chao Yang

13. Efficient MPI-I/O Support in Data-Intensive Remote I/O Operations Using a Parallel Virtual File System
Yuichi Tsujita

14. A General Approach to Creating Fortran Interface for C++ Application Libraries
Yang Wang, Raghurama Reddy, Roberto Gomez, Junwoo Lim, Sergiu Sanielevici, Jaideep Ray, James Sutherland, Jackie Chen

15. A Platform for Parallel Data Mining on Cluster System
Shaochun Wu, Gengfeng Wu, Zhaochun Yu, Hua Ban

16. Architecture Design of a Single-chip Multiprocessor
Wenbin Yao, Dongsheng Wang, Weimin Zheng, Songliu Guo

17. Metadata Management in Global Distributed Storage System
Chuanjiang Yi, Hai Jin, Yongjie Jia

18. Adaptive Parallel Wavelet Method for the Neutron Transport Equations
Heng Zhang, Wu Zhang

19. Ternary Interpolatory Subdivision Schemes for the Triangular Mesh
Hongchan Zheng, Zhenglin Ye

Part II.Contributed Papers

20. Modeling Gene Expression Network with PCA-NN on Continuous Inputs and Outputs Basis
Sio-Iong Ao, Michael K. Ng, Waiki Ching

21. A Reuse Approach of Description for Component-based Distributed Software Architecture
Min Cao, Gengfeng Wu, Yanyan Wang

22. An Operation Semantics Exchange Model for Distributed Design
Chun Chen, Shensheng Zhang, Zheru Chi, Jingyi Zhang, Lei Li

23. OGSA-based Product Lifecycle Management Model Research
Dekun Chen, Donghua Luo, Fenghui Lv, Fengwei Shi

24. Study of Manufacturing Resource Interface Based on OGSA
Dekun Chen, Ting Su, Qian Luo, Zhiyun Xu

25. Hybrid Architecture for Smart Sharing Document Searching
Haitao Chen, Zunguo Huang, Xufeng Li, Zhenghu Gong

26. ID-based Secure Group Communication in Grid Computing
Lin Chen, Xiaoqin Huang, Jinyuan You

27. Performance Prediction in Grid Network Environments Based on NetSolve
Ningyu Chen, Wu Zhang, Yuanbao Li

28. A Hybrid Numerical Algorithm for Computing Page Rank
Waiki Ching, Michael K. Ng, Waion Yuen

29. A Parallel Approach Based on Hierarchical Decomposition and VQ for Medical Image Coding
Guangtai Ding, Anping Song, Wei Huang

30. A High-resolution Scheme Based on the Normalized Flux Formulation in Pressure-based Algorithm
M. H. Djavareshkian, S. Baheri Islami

31. Aerodynamic Calculation of Multi-element High-lift Airfoil with a Pressure-based Algorithm and NVD Technique
M. H. Djavareshkian, S. Memarpour

32. Active Learning with Ensembles for DOE
Tao Du, Shensheng Zhang

33. Parallel Computing for Linear Systems of Equations on Workstation Clusters
Chaojiang Fu, Wu Zhang, Linfeng Yang

34. A Service Model Based on User Performances in Unstructured P2P
Jianming Fu, Weinan Li, Yi Xian, Huangguo Zhang

35. DMR: A Novel Routing Algorithm in 3D Torus Switching Fabric
Jianbo Guan, Xicheng Lu, Zhigang Sun

36. Multiagent-based Web Services Environment for E-commerce
Tianqi Huang, Xiaoqin Huang, Lin Chen, Linpeng Huang

37. Linux Cluster Based Parallel Simulation System of Power System
Ying Huang, Kai Jiang

38. Pipeline Optimization in an HPF Compiler
Kai Jiang, Yanhua Wen, Hongmei Wei, Yadong Gui

39. Clustering Approach on Core-based and Energy-based Vibrating
Shardrom Johnson, Daniel Hsu, Gengfeng Wu, Shenjie Jin, Wu Zhang

40. Design and Implementation of Detection Engine Against IDS Evasion with Unicode
Dongho Kang, Jintae Oh, Kiyoung Kim, Jongsoo Jang

41. Derivative Based vs. Derivative Free Optimization Methods for Nonlinear Optimum Experimental Design
Stefan Körkel, Huiqin Qu, Gerd Rücker, Sebastian Sager

42. Scalable SPMD Algorithm of Evolutionary Computation
Yongmei Lei, Jun Luo

43. Checkpointing RSIP Applications at Application-level in ChinaGrid
Chunjiang Li, Xuejun Yang, Nong Xiao

44. Fast Fourier Transform on Hexagons
Huiyuan Li, Jiachang Sun

45. LBGK Simulations of Spiral Waves in CIMA Model
Qing Li, Anping Song

46. Parallel Iterative CT Image Reconstruction on a Linux Cluster of Legacy Computers
Xiang Li, Jun Ni, Tao He, Ge Wang, Shaowen Wang, Body Knosp

47. Grid Communication Environment Based on Multi-RP Multicast Technology
Xiangqun Li, Xiongfei Li, Tao Sun, Xin Zhou

48. Building CFD Grid Application Platform on CGSP
Xinhua Lin, Yang Qi, Jing Zhao, Xinda Lu, Hong Liu, Qianni Deng, Minglu Li

49. A New Grid Computing Platform Based on Web Services and NetSolve
Guoyong Mao, Wu Zhang, Bing He

50. Uncertainty Analysis for Parallel Car-crash Simulation Results
Liquan Mei, C.A. Thole

51. Distributed Partial Evaluation on Byte Code Specialization
Zhemin Ni, Hongyan Mao, Linpeng Huang, Yongqiang Sun

52. Scientific Visualization of Multidimensional Data: Genetic Likelihood Visualization
Juw Won Park, Mark Logue, Jun Ni, James Cremer, Alberto Segre, Veronica Vieland

53. Building Intrusion Tolerant Software System for High Performance Grid Computing
Wenling Peng, Huanguo Zhang, Lina Wang, Wei Chen

54. Model Driven Information Resource Integration
Pengfei Qian, Shensheng Zhang

55. DNA-based Parallel Computation of Addition
Huiqin Qu, Hong Zhu

56. Measurements and Understanding of the KaZaA P2P Network
Jun Shi, Jian Liang, Jinyuan You

57. An Application of Genetic Algorithm in Engineering Optimization
Lianshuan Shi, Lin Da, Heng Fu

58. A High Performance Algorithm on Uncertainty Computing
Suixiang Shi, Qing Li, Lingyu Xu, Dengwei Xia, Xiufeng Xia, Ge Yu

59. Parallel Unsteady 3D MG Incompressible Flow
C. H. Tai, K. M. Liew, Y. Zhao

60. Research of Traffic Flow Forecasting Based on Grids
Guozhen Tan, Hao Liu, Wenjiang Yuan, Chengxu Li

61. A Mobile Access Control Architecture for Multiple Security Domains Environment
Ye Tang, Shensheng Zhang, Lei Li

62. Inversion of a Cross Symmetric Positive Definite Matrix and its Parallelization
K.A. Venkatesh

63. Intelligent File Transfer Protocol for Grid Environment
Jiazeng Wang, Linpeng Huang

64. A Parallel Algorithm for QoS Multicast Routing in IP/DWDM Optical Internet
Xingwei Wang, Jia Li, Hui Cheng, Min Huang

65. A Parallel and Fair QoS Multicast Routing Mechanism in IP/DWDM Optical Internet
Xingwei Wang, Cong Liu, Jianye Cui, Min Huang

66. A Study of Multi-agent System for Network Management
Zhenglu Wang, Huaglory Tianfield

67. A Practical Partition-based Approach for Ontology Version
Zongjiang Wang, Shensheng Zhang, Yinglin Wang, Tao Du

68. Grid-based Robot Control
S.D. Wu, Y.F. Li

69. Group-based Peer-to-Peer Network Routing and Searching Rules
Weiguo Wu, Wenhao Hu, Yongxiang Huang, Depei Qian

70. Research on the Parallel Finite Element Analysis Software for Large Structures
Weiwei Wu, Xianglong Jin, Lijun Li

71. An Amended Partitioning Algorithm for Multi-server DVE
Yanhua Wu, Xiaoming Xu

72. High Performance Analytical Data Reconstructing Strategy in Data Warehouse
Xiufeng Xia, Qing Li, Lingyu Xu, Weidong Sun, Suixiang Shi, Ge Yu

73. High Performance Historical Available Data Backup Strategy in Data Warehouse
Xiufeng Xia, Lingyu Xu, Qing Li, Weidong Sun, Suixiang Shi, Ge Yu

74. A Modeling Method of Cloud Seeding for Rain Enhancement
Hui Xiao, Weijie Zhai, Zhengqi Chen, Yuxiang He, Dezhen Jin

75. A High-level Design of Mobile Ad Hoc System for Service Computing Compositions
Jinkui Xie1, Linpeng Huang

76. Metric Based Software Quality Assurance System
Dong Xu, Zongtian Liu, Bin Zhu, Dahong Xing

77. A Strategy for Data Replication in Data Grids
Liutong Xu, Bai Wang, Bo Ai

78. Analysis of an IA-64 Based High Performance VIA Implementation
Feng Yang, Zhihui Du, Ziyu Zhu, Ruichun Tang

79. An Application and Performance Analysis Based on NetSolve
Linfeng Yang, Wu Zhang, Chaojiang Fu, Anping Song, Jie Li, Xiaobing Zhang

80. FE Numerical Simulation of Temperature Distribution in CWR Process
Fuqiang Ying, Jin Liu

81. Contents Service Platforms: Stage of Symmetrical and Active Services
Jie Yuan, Maogou Chen, Gengfeng Wu, James Zhang, Yu Liu, Zhisong Chen

82. An Efficient Planning System for Service Composition
Jianhong Zhang, Shensheng Zhang, Jian Cao

83. A Sort-last Parallel Volume Rendering Based on Commodity PC Clusters
Jiawan Zhang, Zhou Jin, Jizhou Sun, Jiening Wang, Yi Zhang, Qianqian Han

84. Parallel Computation of Meshfree Methods for Extremely Large Deformation Analysis
Jifa Zhang, Yao Zheng

85. Solving PDEs using PETSc in NetSolve
Xiaobin Zhang, Wu Zhang, Guoyong Mao, Linfeng Yang

86. Research on a Visual Collaborative Design System: A High Performance Solution Based on Web Service
Zhengde Zhao, Shardrom Johnson, Xiaobo Chen, Hongcan Ren, Daniel Hsu

87. Architectural Characteristics of Active Packets Workloads
Tieying Zhu, Jiubin Ju

88. Design of Elliptic Curve Cryptography in GSI
Yanqin Zhu, Xia Lin, Gang Wang

89. Policy-based Resource Provisioning in Optical Grid Service Network
Yonghua Zhu, Rujian Lin

90. An Algorithm for Solving Computational Instability Problem in Simulation of Atmospheric Aerosol Growth and Evaporation
Yousuo J. Zou, Chiren Wu

DRM-restrictions

Printing: not available
Clipboard copying: not available

Keywords: MATHEMATICS / General MAT000000

Author(s)
 
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2005
Language
en
Edition
1
Category
Natural Sciences
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783540279129

Similar titles