Login

Fischer-Lichte, Erika

Metzler Lexikon Theatertheorie

Fischer-Lichte, Erika - Metzler Lexikon Theatertheorie, ebook

42,40€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783476000354
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. A
Barbara Gronau, Alexander Kuba, Doris Kolesch, Sabine Schouten, Erika Fischer-Lichte, Sandra Umathum

2. B
Erika Fischer-Lichte, Kai Eikels, Annemarie M. Matzke, Isa Wortelkamp, Doris Kolesch

3. C
Jens Roselt, Ulrike Haß, Gabriele Brandstetter

4. D
Patrick Primavesi, Hajo Kurzenberger, Jens Roselt, Hans-Peter Bayerdörfer, Christel Weiler

5. E
Jens Roselt, Erika Fischer-Lichte, Jenny Schrödl, Patrick Primavesi, Willmar Sauter, Erika Fischer -Lichte

6. F
Matthias Warstat, Jens Roselt, Theresia Birkenhauer

7. G
Peter W. Marx, Friedemann Kreuder, Doris Kolesch, Jenny Schrödl, Friedemann Kreuder, Alexander Kuba

8. H
Barbara Gronau

9. I
Jan Lazardzig, Nikolaus Müller-Schöll, Christel Weiler, Erika Fischer-Lichte, Willmar Sauter, Christel Weiler, Doris Kolesch, Jens Roselt

10. K
Theo Girshausen, Friedemann Kreuder, Willmar Sauter, Yvonne Hardt

11. L
Matthias Warstat, Doris Kolesch

12. M
Florian Nelle, Friedemann Kreuder, Sabine Schouten, Hans-Christian Herrmann, Brigitte Schultze, Theo Girshausen, Robert Sollich, Clemens Risi, Robert Sollich, Patrick Primavesi

13. N
Doris Kolesch, Doris Kolesch, Andreas Kotte

14. O
Stefan Hulfeld, Clemens Risi

15. P
Sandra Umathum, Erika Fischer-Lichte, Christel Weiler, Christopher Bohne, Doris Kolesch, Willmar Sauter

16. R
Jens Roselt, Christian Horn, Clemens Risi, Matthias Warstat, Ulrike Haß

17. S
Friedemann Kreuder, Jens Roselt, Hans-Christian Herrmann, Erika Fischer-Lichte, Sonja Galle, Clemens Risi, Doris Kolesch, Helmar Schramm, Nikolaus Müller-Schöll, Doris Kolesch, Christopher Balme, Christopher Balme

18. T
Bettina Brandi-Risi, Gabriele Brandstetter, Doris Kolesch, Christopher Balme, Andreas Kotte, Christopher Balme, Friedemann Kreuder, Wolfgang Sting, Erika Fischer-Lichte, Matthias Warstat, Günther Heeg, Robert Sollich, Daniel Schreiber

19. U
Stefan Hulfeld

20. V
Patrick Primavesi, Erika Fischer-Lichte, Bettina Brandt-Risi

21. W
Willmar Sauter, Theresia Birkenhauer, Ulrike Haß, Patrice Pavis

22. Z
Patrick Primavesi

Keywords: Literature, Literature, general

Editor
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2005
Language
de
Edition
1
Page amount
408 pages
Category
Litterary Studies
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783476000354
Printed ISBN
978-3-476-01956-1

Similar titles