Login

Wang, Wego

Mechatronics and Automatic Control Systems

Wang, Wego - Mechatronics and Automatic Control Systems, ebook

350,45€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9783319012735
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

Part I. Advanced Mechanics and Mechatronics

1. Multi-point Pitting Corrosion Fault Diagnosis on Rolling Element Bearing of Vibrating Machine
Xuanming Zhao, Baoliang Guo, Zhishan Duan

2. Finite Element Analysis on Internal Locking Device of Switch Machines and Design of Profiled Pin Hole
Yuguang Liu, Long Wang, Lichen Shi

3. A Calculation Approach to Complete Profile of Noncircular Gear Teeth
Hua Qiu, Gang Deng

4. Modeling and Simulation of Short Circuit Faults in Stator Coils of Brushless DC Motor
Kang Xiangli, Ruiqing Ma, Qingchao Zhang, Wei Wang

5. Space-Vector Modulation Based on Advanced RISC Machine for Single-Phase Induction Motor
Mingyue Ma, Ding Wang

6. Analysis on the Error Caused by Working Frequency Drift for the Silicon Micromechanical Gyroscope
Pu-hua Wang, Bing Luo, An-cheng Wang, Ming-ming Jiang, Dong-feng Song

7. The Analysis of Coating Quality of Thin Copper Film Prepared by Wire Exploding Spray Coating Method
Jiazhi Yang, Cunbo Jiang, Xingming Fan, Fei Yang, Shengli Yi, Fan Yang

8. Separation Criterion Based on Apparent Impedance Angle
Chunjie Chen, Zhonglei Chen, Danzhen Gu, Xiu Yang

9. The Design for Photoelectric Graphics Generator of Small Arms Sights
Qiushui Yu, Hui Guo, Jinzhi Sun, Bing Liu, Ruining Yang

10. The Fluid Flow Investigation of the Compact Motor with Medium-Size and High-Voltage in YJKK Series
Dawei Meng, Jinze He, Yongming Xu

Part II. Intelligent Systems and Algorithms

11. Parametric Identification of Ship’s Maneuvering Motion Based on Kalman Filter Algorithm
Yugang Qin, Liang Zhang

12. LMI Approach for Stability of Cohen-Grossberg Neural Networks with Multi-delay and Distributed Delays
Junfeng Cui, Haijian Shao

13. The Temperature/Humidity Control System of Equipment Warehouse Based on Fuzzy Control Algorithm
Jinhua Liu, Guoquan Ren, Guang Tian, Yunguang Qi

14. A Node Localization Algorithm for Wireless Sensor Network Based on Improved Particle Swarm Optimization
Qing-guo Zhang, Meng Cheng

15. Stochastic Stabilizing Control of Networked Control System with Markovian Parameters
Ying Wu, Yanpeng Wu, Lei Guo

16. An Automatic Clutch Engagement Strategy for Electric Vehicle Based on Fuzzy Control
Rui Hou, Cheng Lin, Lingling Zhang

17. Application of Twin Support Vector Machine for Fault Diagnosis of Rolling Bearing
Zhongjie Shen, Ningping Yao, Hongbo Dong, Yafeng Yao

18. Mid-term Load Forecasting Based on Modified Grey Model
Haijiang Wang, Shanlin Yang

19. The Application of Fuzzy Predictive Control in Lime Production
Haijian Zhuo, Jiayan Zhang, Xugang Feng

20. Application of Fuzzy Neural-PID Controller in the Static Inverter’s Simulation
Bo Fan, Jialiang Wu, Jiangchuan Niu, Antang Zhang, Jianshe Liu

21. Calculation of Impulse Grounding Resistance of Extended Grounding Electrode
Anqi Shangguan

22. Dual-Array Tracking Algorithm for Underwater Bearing-Only Target Tracking Based on EKF
Xiaohua Li, Ya’an Li, Wangsheng Liu, Xiaojuan Bai

23. Online Voltage Stability Prediction Based on Wide Area Measurement System
Qian Miao, Dun-wen Song, Feng Yan, Ya-nan Liu, Shi-ying Ma

24. A Multi-sensor Data Fusion Algorithm Based on Improved Kalman Filter
Changchun Tang, Zhigang Ao, Kangyi Zhang, Youcheng Wang

25. Heuristic Algorithm for the Ribonucleic Acid Pseudoknotted Structure Prediction
Zhendong Liu, Xuemei Hu, Zhipeng Zhang, Yuejun Li, Hongluan Zhao

26. An Advanced Method to Calculate Parameters of PSS Using the State Model
Wei Wang, Chongru Liu, Pengfei Tian, Zuowei Chen, Haifeng Li

27. Influence of Photovoltaic Random Output on Distribution Networks Node Voltage
Zhiqiang Li, Jianbing Meng, Shuqiang Li, Yazhou Zhang, Zhenhua Kang

28. Cubature Particle Filter Algorithm Base on Integrated Navigation System
Qiurong Li, Feng Sun

29. Unequal Clustering Algorithm for WSNs Using Particle Swarm Optimization
Ruihua Zhang, Heyou Cheng, Zhiping Jia

30. A New Protection Algorithm for Distribution Network with Distributed Generation Based on Intelligent Electronic Device Information
Wentao Ruan, Hongxia Zhan

31. The Day-Ahead Neural Network Wind Power Prediction Method in Wind Farms
Wen-hui Zhao, Jin Ma, Zheng-zhong Zhang

32. Blind Single-Image Super Resolution Reconstruction with Gaussian Blur
Fengqing Qin

33. Research on the Detection Method of Power Quality Based on Phase-Locked Loop
Zhixia Zhang, Xin Zhang

34. A Discriminant Analysis Method for Power System Small Signal Based on Matrix Norm
Qi-rong Qiu, Jianlei Shi, Mengdi Wang

35. Bandwidth Enhancement for Planar Inverted F Antenna
Eng Gee Lim, Zhao Wang, Xiang Li, Ka Lok Man, Nan Zhang, Kaiyu Wan

36. The Application of Improved Genetic Algorithm Optimized by Radial Basis Function in Electric Power System
Yuhong Zhao, Heguo Hu, Yunhui Zhang

37. Anisotropic Nonconforming Mixed Element Method for Maxwell’s Equations
Lifang Pei, Chao Xu

38. New Back-Up Protection Principle and Its Modeling Based on IEC 61850
Zheng-tuo Zhang, Jing Li, Zeng-ping Wang, Li-ming Tu

39. A Novel Approach to Deploying High Performance Computing Applications on Cloud Platform
Jinyong Yin, Li Yuan, Zhenpeng Xu, Weini Zeng

40. Parallelization of Characteristic Series
Jiamei Liu, Suping Wu, Hongbo Li, Xinbo Yao, Fang Du

Part III. Manufacturing Engineering and Engineering Systems

41. Wireless Monitoring System for Elevator on Android Platform
Hang Xu, Guo-jun Zhao

42. Air Cooling Equipment Health Status Prediction Techniques Based on Data-Driven Method
Bing Chen, Shimeng Cui, Haodong Ma, Hongzheng Fang

43. The Application of i-bus Intelligent Lighting Control System in the Terminal of Wuhan Tianhe International Airport
Yongli Wang

44. Voltage Equalization in Super Capacitors Series
Weidong Ma

45. Mobile Robot Localization in Coal Mine Based on ZigBee
Quanxi Li, Lili Wu

46. Static Security Analysis of the Regional Power Grid Based on the Busbar Automatic Transfer Switch
Liang Zhao, Jian Zhang, He Zhu, Xiaoxiao Cheng, Feifei Zhang

47. The Space Distributed Power System: Power Generation, Power Distribution and Power Conversion
Lei Yu, Trillion Q. Zheng, Deying Yi, Zhiyong Li, Cheng’an Wan

48. Configuration of the Wind Farm Reactive Power Compensation
Fei Guo, Zengping Wang, Tao Zheng, Jing Li

49. Design and Implementation of an Embedded Intelligent Reader
Lijing Tong, Yifan Li, Huiqun Zhao, Guoliang Zhan, Quanyao Peng

50. Modeling of High Throughput Screening Systems
Danjing Li, Xiaobin Li, Heng Wan, Bing Xu, Jianhua Wang

51. Power Management Strategy of Low Voltage DC Micro Grid
Ming Lei, Yue Guo, Kai Ding

52. Manipulation of Pneumatic Components in Microfluidic Chips by Circuit Based on Single-Chip Microcomputer
Xiaona Sun

53. A Summary of Line Selection in Single Phase Earth Fault System
Zhixia Zhang, Xiao Liu

54. Micro-grid Environmental Economic Dispatch Using Improved Linearly Decreasing Weight Particle Swarm Optimization
Gujing Han, Yunhong Xia, Wuzhi Min

55. Comparative Study of Grey Forecasting Model and ARMA Model on Beijing Electricity Consumption Forecasting
Wenyan Guo, Xiaoliu Shen, Xinke Ma, Li Ma, Ting Cao

56. Design and Realization on Evolvable Circuit Self-Repair
Jianan Lou, Chuantao Li, Jianhua Yu, Jie Chu

57. Design and Application of Solar Power Supply System
Pengfei Liu, Xiaoqian Lu, Xueyan Bai

58. Emergency DC Power Support in Parallel AC/DC Power System
Xiangqiang Liu, Huifan Xie, Haijun Wang, Zhaoshuo Wang, Jinzhuang Lv

59. Application of Soft Switching Technology in Inverter and Its Influence on Electromagnetic Interference
Yinghua Yang, Honglin Gao, Xinhua Wang, Jinfei Tang, Jialiang Li, Yu Tian

60. A Summary of Harmonic Detection in Electricity Distribution Based on the Instantaneous Power Theory
Zhi-xia Zhang, Chang-liang Liu, Xin-yu Zhang, Funaki Tsuyoshi

61. Reduce-Size Dual-Polarized Microstrip Antenna
Yong Cheng, ZhenYa Wang

62. Grain Logistics Management Information System Based on Short Message Service Technology
Feng Wang, Zhaohui Xu, Tong Zhen, Xiaoming Zhang, Meng Zhang

63. Pricing Strategies for Reverse Supply Chain of Electronic Waste Based on Game Theory
Huali Sun, Feng Hong, Yaofeng Xue

64. A Novel Wide Area Protection Zone Division and Main Station Selection Method
Tong Wang

Part IV. Control Theory and Application

65. Monte Carlo Based Predictive Method for Determining Work Envelope of Spacesuit in EVA Operation
Huaiji Si, Qianfang Liao, Wanxin Zhang

66. Reduced Thrust Take-Off of Large Passenger Aircraft Based on Derate Method
Xinmin Wang, Haitao Yin, Yi Zheng, Rong Xie

67. Permanent Magnet Synchronous Motor Feedback Linearization Vector Control
Hehua Wang, Xiaohe Liu

68. Design and Simulation of Image Compensation Control System
Chan Tan, Lei Ding

69. μ-Method for Robust Stability of Active Aeroelastic Wing with Multiple Control Surfaces
Fu-hu Liu, Xiao-ping Ma, Zi-jian Zhang

70. Nonlinear Flight Controller Design Using Combined Hierarchy-Structured Dynamic Inversion and Constrained Model Predictive Control
Chao Wang, Shengxiu Zhang, Chao Zhang

71. Cooperative Multitasking Software Design for Gas Pressure Control Based on Embedded Microcontroller System
Pubin Wang, Longxiang Lou

72. Robust H Filtering for Uncertain Switched Systems Under Asynchronous
Guihua Li, Jun Cheng

73. A Kind of Adaptive Backstepping Sliding Model Controller Design for Hypersonic Reentry Vehicle
Congchao Yao, Xinmin Wang, Yao Huang, Yuyan Cao

74. Design of Smith Auto Disturbance Rejection Controller for Aero-engine
Fang-Zheng Luo, Shi-Ying Zhang, Min Chen, Yu Hu

75. Asynchronous Motor Vector Control System Based on Space Vector Pulse Width Modulation
YingZhan Hu, SuNa Guo

76. Design of Direct Current Subsynchronous Damping Controller (SSDC)
Shiwu Xiao, Xiaojuan Kang, Jianhui Liu, Xianglong Chen

77. Three Current-Mode Wien-Bridge Oscillators Using Single Modified Current Controlled Current Differencing Transconductance Amplifier
Yongan Li

78. Improved Phase-Locked Loop Based on the Load Peak Current Comparison Frequency Tracking Technology
Bingxin Qi, Hui Zhu, Yonglong Peng, Yabin Li

79. Optimization of Low-Thrust Orbit Transfer
Zhaohua Qin, Min Xu, Xiaomin An

80. Self-Healing Control Method Based on Hybrid Control Theory
Qiang Zhao, Meng Zhou, XinQian Wu

81. PMSM Sensorless Vector Control System Based on Single Shunt Current Sensing
Hongyan Ma

82. Wind Power System Simulation of Switch Control
Yuehua Huang, Guangxu Li, Huanhuan Li

83. Simulation of Variable-Depth Motion Control for the High-Speed Underwater Vehicle
Tao Bai, Yuntao Han

84. A Low Power Received Signal Strength Indicator for Short Distance Receiver
Qianqian Lei, Erhu Zhao, Min Lin, Yin Shi

85. Ship Shaft Generator Control Based on Dynamic Recurrent Neural Network Self-Tuning PID
Ming Sun

86. Control System Design and Simulation of Microelectromechanical Hybrid Gyroscope
Haiyan Xue, Bo Yang, Shourong Wang

Part V. Data Mining and Application

87. New Detection Technology Based on the Theory of Eddy Current Loss
Yafei Si, Jianxin Chen

88. Pedestrian Detection Based on Road Surface Extraction in Pedestrian Protection System
Hao Heng, Huilin Xiong

89. Methods on Reliability Analysis of Friction Coefficient Test Instrument
Tianrong Zhu, Xizhu Tao, Xinsheng Xu, Tianhong Yan

90. Design and Implementation of a New Power Transducer of Switch Machine
Yanli Wang, Bin Li

91. Data Model Research of Subdivision Cell Template Based on EMD Model
Delan Xiong, Qingzhou Xu

92. A Spatial Architecture Model of Internet of Things Based on Triangular Pyramid
Weidong Fang, Lianhai Shan, Zhidong Shi, Guoqing Jia, Xin Wang

93. Design and Realization of Fault Monitor Module
Dongmei Zhao, Huanhuan Dong, Xiang Xue

94. Dynamical System Identification of Complex Nonlinear System Based on Phase Space Topological Features
Lei Nie, Zhaocheng Yang, Jin Yang, Weidong Jiang

95. Field Programmable Gate Array Configuration Monitoring Technology for Space-Based Systems
Longxu Jin, Jin Li, Yinan Wu

96. HVS-Inspired, Parallel, and Hierarchical Traffic Scene Classification Framework
Wengang Feng

97. Analysis and Application on Reactive Power Compensation Online Monitoring System of 10 kV Power Distribution Network
Yan-jun Shen, Jin-liang Jiang

98. Histogram Modification Data Hiding Using Chaotic Sequence
Xiaobo Li, Quan Zhou

99. A Family of Functions for Generating Colorful Patterns with Mixed Symmetries from Dynamical Systems
Jian Lu, Yuru Zou, Guangyi Tu, Haiyan Wu

100. Automatic Calibration Research of the Modulation Parameters for the Digital Communications
Kai Wang, Zhi Li, Ming-zhao Li, Chong-quan Zhu, Qiang Ye, Juan Lu

101. Adaptive Matching Interface Technology Based on Field: Programmable Gate Array
Xuejiao Zhao, Xiao Yan, Kaiyu Qin

102. Power Grid Fundamental Signal Detection Based on an Adaptive Notch Filter
Zhi-xia Zhang, Xin-yu Zhang, Chang-liang Liu, Tsuyoshi Funaki

103. The Precise Electric Energy Measurement Method Based on Modified Compound Simpson Integration
Min Zhang, Huayong Wei, Weimin Feng

104. A Frequency Reconfigurable Microstrip Patch Antenna
Yong Cheng, ZhenYa Wang, XuWen Liu, HongBo Zhu

105. Electricity Consumption Prediction Based on Non-stationary Time Series GM (1, 1) Model and Its Application in Power Engineering
Xiaojia Wang

106. Electricity Load Forecasting in Smart Grid Based on Residual GM (1, 1) Model
Jianxin Shen, Haijiang Wang, Shanlin Yang

107. Electricity Consumption Forecasting Based on a Class of New GM (1, 1) Model
Mei Yao, Xiaojia Wang

108. Spectral Visibility of High-Altitude Balloon by the Ground-Based Detection
Xiaoping Du, Yu Zhang, Dexian Zeng

Part VI. Sensing Control Theory

109. A Novel Demodulation Method for Fiber Optic Interferometer Sensor Using 3 × 3 Coupler
Haiyan Xu, Zhongde Qiao

110. High Resolution Radar Target Recognition Based on Distributed Glint
Baoguo Li, Zongfeng Qi, Ying Zhou, Jing Lei

111. A Differential Capacitive Viscometric Sensor for Continuous Glucose Monitoring
Zhijun Yang, Meng Wang, Youdun Bai, Xin Chen

112. An Improved Secure Routing Protocol Based on Clustering for Wireless Sensor Networks
Lin Chen, Long Chen

113. Spatiotemporal Dynamics of Normalized Difference Vegetation Index in China Based on Remote Sensing Images
Yaping Zhang, Xu Chen

Part VII. Signal Processing and Control

114. The Application of Digital Filtering in Fault Diagnosis System for Large Blower
Changfei Sun, Yong Han, Zhishan Duan, Yingge Xu

115. Performance Analysis on ST-ASLC with Wide-Band Interference
Xingcheng Li, Shouguo Yang

116. Velocity Error Analysis of INS-Aided Satellite Receiver Third-Order Loop Based on Discrete Model
Dong-feng Song, Bing Luo, Xiao-ping Hu, An-cheng Wang, Pu-hua Wang, Kang-hua Tang

117. Data-Processing for Ultrasonic Phased Array of Austenitic Stainless Steel Based on Wavelet Transform
Xiaoling Liao, Qiang Wang, Tianhong Yan

118. The Non-stationary Signal of Time-Frequency Analysis Based on Fractional Fourier Transform and Wigner-Hough Transform
Jun Han, Qian Wang, Kaiyu Qin

119. Weakness in a Serverless Authentication Protocol for Radio Frequency Identification
Miaolei Deng, Weidong Yang, Weijun Zhu

120. The Radar Images Smooth Rolling
Peng Gao

Keywords: Engineering, Control, Robotics, Mechatronics, Signal, Image and Speech Processing, Mechanical Engineering

Author(s)
Publisher
Springer
Publication year
2014
Language
en
Edition
2014
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
19 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9783319012735

Similar titles