Login

Wang, Xudong

Electrical, Information Engineering and Mechatronics 2011

Wang, Xudong - Electrical, Information Engineering and Mechatronics 2011, ebook

539,85€

Ebook, PDF with Adobe DRM
ISBN: 9781447124672
DRM Restrictions

PrintingNot allowed
Copy to clipboardNot allowed

Table of contents

1. The Track Initiation Method Based on Ant-Based Clustering Algorithm and Hough Transform Method
Huigang Xu, Benlian Xu, Fei Wang, Jihong Zhu

2. On the Design of Incremental Predictive Functional Control Algorithm
Wei Wu, Qiang Yang, Wenjun Yan

3. A Novel Fuzzy Data Association Algorithm with the Heading-Angle Aided
Pengfei Li, Tian Qin, Li Ren

4. The Parametric Design Based on Bee Dual Population Evolution on Chaos
Cao Chun-hong, Tang Chuan, Zhao Da-zhe, Zhang Bin

5. Indirect Adaptive Dynamic Surface Control
Yunjian Wang, Xiaodong Liu, Guodong Wang

6. An EPON Dynamic Bandwidth Allocation Algorithm Based on the Multiple Traffic Prediction and Error Correction
Ziyi Fu, Juanjuan Bai

7. Synchronization of Chaotic Systems with Double Strange Attractors via Passivity Approach
Yunzhong Song, Yanyan Li

8. Adaptive Inverse Control Method Based on SVM-Fuzzy Rules Acquisition System for Twin-Lift Spreader System
Xixia Huang, Fanhuai Shi, Hui Zhang

9. SVM-Based Fuzzy Rules Acquisition System for Twin-Lift Spreader System
Xixia Huang, Fanhuai Shi, Hui Zhang

10. Application of Particle Swarm Optimization in the Decision-Making of Manufacturers’ Production and Delivery
Lingxiao Yang, Liangyou Shu

11. MPPT Algorithm Under Partial Shading Conditions
Guihua Liu, Panbao Wang, Wei Wang, Qi Wang

12. Echo State Network-Based Internal Model Control for Pneumatic Muscle System
Jun Wu, Yongji Wang, Jian Huang, Hanying Zhou, Hong Cai

13. A Self-Optimizing Cumulative Inversion Based on Combination Weight Method for Particle Size Distribution
Jian Qiu, Peng Han

14. LQR-Based Adaptive Control Strategy for the Planar Double Inverted Pendulum
Jiaolong Zhang, Wei Zhang

15. Simulation Research on Self-Adaptive Dynamic Optimizing Control for Step Change of Parameters of Control Plant
Guoqiang Li, Yuanfeng Zhang, Yongqin Liu, Wenjiang Liu

16. Sparse Multipath Channel Estimation Using Regularized Orthogonal Matching Pursuit Algorithm
Rui Wang, Jing Lu

17. FSM Compensation Technology for High Accuracy Airborne Stabilized Sighting System
Feifei Xu, Ming Ji, Qingqing Xu, Chuangshe Zhao, Shaojun Shou

18. Decoupling Control of MIMO System Using Neural Network Based on APSO
Shufang Sun, Jiahai Zhang, Jianhui Wang

19. Mean-Square Exponential Stability Control for Networked Control Systems with Interval Distribution Time Delays
Hejun Yao, Fushun Yuan

20. Designing and Realizing of Measurement Temperature System Based on Kingview
Zhang Yingqi, Wang Junfeng, Ai Yongle, Xu Shuai, Liu Xuebin

21. Design of Real-Time Ultrasound Control System Based on CPLD
Yanhua Zhang, Lu Yang, Pengfei Jin

22. Study on Smart Energy Storage Technology and Control Strategy in Micro-Grid
Xing-guo Tan, Shan Lu

23. Study of Data Fusion Method in Distributed Detection System
Su-yan Zhang, Jing-feng Zhang

24. Exponential Stability Control for T-S Fuzzy Nonlinear Networked Control Systems with Stochastic Time Delays
Hejun Yao, Fushun Yuan

25. A Nonlinear-Control Approach Study on Double-Zero Aluminum Foil Mill Profile
Taihua Wang, Yu Guo, Jingcheng Qu

26. Multilinear Model-Based PI Control of Block-Oriented Nonlinear Systems
Jingjing Du, Xinliang Zhang, Chunyue Song

27. Robust Stability of Stochastic Systems with Time-Delay and Nonlinear Uncertainties
Wei Qian, Lin Chen

28. Iterative Feedback Tunning for Boiler–Turbine Systems
Xuhui Bu, Fashan Yu, Fuzhong Wang

29. New Exact Solutions for the (2+1)-Dimensional General Nizhnik-Novikov-Veselov System
Song-Hua Ma

30. A Role-Based Feature Model Componentization Method
Jun Zhang

31. The Design and Implement of Wireless Network of Intelligent Lighting in Classroom
Fashan Yu, Mingjie Zong, Chaochao Han

32. Application of Hydraulic System in Wave Energy Converter
Yonggang Lin, Wei Huang, Dahai Zhang, Wei Li, Jingwei Bao

33. Dynamical Output Feedback Control for Distributed Delay Systems
Juan Liu

34. Novel Modulation of Enhanced Z-Source Inverter to Minimize Switching Frequency and Volume of the Z-Source Passive Components
Chunwei Cai, Yanbin Qu, Kuang Sheng

35. Study of Restraining DC-Bus Voltage Fluctuation in Dual-PWM Inverter
Haijun Tao, Ben Xu, Xiumei Xue

36. PCSS-Based Nanosecond High Voltage Pulse Generator for Biological and Biomedical Application
Yafang Tan, Hongchun Yang, Jun Xu, Gang Zeng

37. Predictive Current Deadbeat Control for Permanent Magnet Synchronous Machine Based on Space Vector Moduation
Ke Zhu, Xuanfeng Shangguan

38. Design for Charge–Discharge System of Battery Based on the Three-Phase PWM Rectifier
Zheng Zheng, Wenbin Zhou

39. Base on One-Cycle Control for DC Side Active Power Filter and Design PI Regulator
Donglei Xie, Liming Ji, Xiansheng Chen

40. Numerical Simulation of New Radiator in Electronic Device
Shu Xu

41. Starting Performance Analysis of Asynchronous Starting Permanent Magnet Synchronous Motor
Xudong Wang, Zan Zhang, Haichao Feng, Xiaozhuo Xu

42. Lateral Jet Force Model Identification Based on FCM–SVM
Xiaofeng Liu, Yunfeng Dong, Xiaolei Wang

43. Design and Implementation of an Intelligent COTS System
Ping Zhang, Bin Tao

44. Study of the Intelligent Monitoring and Analysis System of High-Rise Building Fire Based on Expert System
Tao Li, Hui Li

45. Research on Actuator Fault Health Management Method Based on Fuzzy Cluster Analysis
Zhiyi Huang, Weiguo Zhang, Liyuan Sun, Xiaoxiong Liu

46. Design of Intelligent Protection and Control Device for Medium and Small-Scale Asynchronous Motor
Dao-lin Li, Zhi-qiang Wu, Xiang-yang Chen, Jun-gang Li, Yong Wei

47. EMS Investigation of Compound Power Supply for PEV
Shijing Xu

48. Analysis of the Shortest Path of GPS Vehicle Navigation System Based on Genetic Algorithm
De En, Huanghe Wei, Jinxian Yang, Nana Wei, Xiaoguang Chen, Yangyang Liu

49. Radical Extraction for Handwritten Chinese Character Recognition by Using Radical Cascade Classifier
Enzhi Ni, Minjun Jiang, Changle Zhou

50. State Filter for Descriptor Systems with Packet Losses
Lifang Liu, Shuli Sun

51. Real-Time Property Analysis and Design of Dual-Channel Simultaneous Data Acquisition and Processing System
Sheng Tang, Xiaohui Li, Ya Liu

52. Design of a Dual-Band Microstrip Antenna for WLAN
Yating Gan, Suling Wang, Jie Yu

53. Research on Electromagnetic Compatibility of LED Display of Mine Safety Monitoring System
Zhigang Liu

54. Lateral Air-Gap Control of a Novel Detent-Force-Based Magnetic Suspension System
Xiaozhuo Xu, Xudong Wang, Haichao Feng, Jikai Si

55. Performance Test and Analysis of Phase-Locked Loop
Guoyong Wang, Wenli Wang, Xiaohui Li

56. Design of Quaternary Logic Circuits Based on Multiple-Valued Current Mode
Haixia Wu, Shunan Zhong, Qilong Cai, Qianbin Xia, Yueyang Chen

57. Uniform Control of Single-Phase Two-Stage Grid-Connected Generation and Active Power Filter
Zhaoyin Yang, Guohai Liu, Zhiling Liao, Zhaoling Chen

58. Novel Current Control Method for Active Power Filter
Zhaoling Chen, Mingyang Wei, Guohai Liu, Zhiling Liao

59. Investigation of Busbar-Structure for High Power Converter
Yifeng Zhu

60. Digital Monitoring and Control System Based on Ethernet for Twin-Arc High Speed Submerged Arc Welding
Qi Li, Xue Jun Li, Kuan Fang He, Ke Wang, Zong Qun Deng

61. Characteristic Testing and Experiment to Alternating Current Square Wave Submerged Arc Welding Inverter
Kuan Fang He, Qi Li, Si Wen Xiao, Yi Dao Yu

62. Study of Current Controller Design and Performance Based on PMA RSM Model Decoupling
Yu Guo, Taihua Wang, Yong-le Ai

63. Harmonic Analysis Based on Independent Component Method
Ai Yongle, Zhang Haiyang

64. Health Diagnosis Strategy for Coal Mine Underground Cable Line Based on Neural Network and Expert System
Caixia Gao, Yunping Wen, Fuzhong Wang, Chunbo Wang

65. The Out-of-Step Protection Strategy for the Vertical-Moving Permanent Magnet Linear Synchronous Motor
Qiaolian Wang, Caixia Gao, Fuzhong Wang, Chunbo Wang

66. Secure Sensitive Data Transmission in Wireless Sensor Network Based on Compressive Sensing
Jiping Xiong, Lifeng Xuan, Tao Huang

67. Study on Promotion of E-Commerce Websites Based on SEO
Xiaoyan Liu, Jian Wang

68. Research of P2P Technology and Its Application
Xingmin Xu

69. Study on Safety On-Line Monitoring and Warning Systems of Tailings Reservoir
Jianxiong Zhang, Xinhui Wu, Guoqiang Zhao

70. Research on Database Security Technology
Fuguo Li

71. Petri Net-Based Component of the Reconfigurable
Ping Zhang, Bin tao

72. Digital Watermark Encryption Algorithm Based on Arnold and DCT Transform
Wei-yuan Han, Yan Yang, Hui-lai Zhi

73. Research on Snort Intrusion Detection System and Key Match Algorithm
Guo-zheng Zhou, Jun-ya Li

74. Research on DoS Attacks and Resist Method Based on 4-way Handshake in 802.11i
Jun-ya Li, Yan Yang

75. Implementation of SNMP-Based Network Management System’s MIB for Dual-Stack
Lishen Yang, Qiansheng Meng

76. Network Security Monitoring-Oriented Application-Level Protocol Identification Technology
Dong-xia Wang, Yan-ru Feng

77. The Application of Chinese Word Segmentation in Malicious Code Detection
Xiaoguang Yue, Guangzhi Di, Tonglin Zhao, Yuyan Yang, Ziqiang Zhao, Yuanyuan Dong

78. Application of Windows Tilt Correction Technology in Literature Digitization Conversion
Wenliang Zheng

79. Improved Method for Image Segmentation Based on Cellular Neural Network
Man Guo, Dongqing Feng

80. Denoising and Recognition for Road Signs Based on Markov Random Fields

Ailan Yang, Weifeng Liu, Chenglin Wen

81. Soccer Robots’ Color Logos Recognition Based on HSI Model and Eigenvalues
Lei Yao, Deng Xiaolu, Wang Yufeng

82. Application of Image Extraction Technology Based on Edge Detection Method
Yan Yang, Guo-zheng Zhou

83. Research of a Digital Image Watermarking Algorithm Based on DCT Transform
Liang Li, Na Gao

84. The MATLAB Realization of Mandarin Digit String Speech Recognition
Peiling Zhang, Lingfei Cheng

85. A Fast Machine Vision for Automated Packaging
Yang Liu, Thanh Vinh Vo

86. Activity Analysis in Video Scenes Using an Unsupervised Learning Approach
Peini Zhang, Zhichun Mu

87. Modeling and Simulation of Ground Clutter for Radar Seeker
Shuanghong Liu, Xiaoyu Ma

88. A Fast Fractal Image Compression Algorithm Using Improved Quadtree Partitioning Scheme
Hui Guo, Yunping Zheng, Jie He

89. A New HVS-Based Fractal Image Compression Algorithm
Hui Guo, Yunping Zheng, Jie He

90. Study the Key Technologies of the Handheld Camera Panorama Mode
Xiaoliang Zhang, Lei Shi

91. Image Quality Assessment Based on Complex Representation of Structure Information
Yong Wang, Xiaohui Zhao, Xiuling Mo, Yuqing Wang

92. Dust Monitoring System Based on Video Image Processing
Yi Chu, Guohai Liu, Congli Mei, Yuhan Ding

93. Vector Cartoon Generating Method Based on Layer Representation
Ruxin Gao, Meihong Wang

94. Linguistic Description for Extracted Corner Features of the Regular-Shaped Rigid Objects
Lei Zhang, Yindan Zhou, Xingguo Zhang

95. Rigidity Recognition of the Cataract Lens Nuclear Based on Multiple Classifier Fusion
Aizhong Mi, Zhanqiang Huo

96. The Establishment of Sensor Virtual Laboratory Based on VR-Platform
Dahu Wang, Huan Liu, Hui He

97. Modeling for Interference Coupling Path of Data Acquisition System of Microprocessor Protection Device
Wei Zhang, Jiaolong Zhang

98. Study of the Web Application System Requirements Analysis UML Modeling
Hong-mei Sun, Rui-sheng Jia

99. Fault-Tolerant Control of Time-Delay Systems
Shaohua Wang

100. Prediction Strategy Level of Coal–Gas-Outburst Based on Expert System
Fuzhong Wang, Weizhe Liu

101. Development of Simulation Support Platform for Modern Tram Operation Control System
Liang Ma, Hongze Xu, Peng Zhou

102. Design of Brushless DC Motor Control System Based on Back Electric Motive Force (EMF)
Ran Dong, Hongqi Wang, Weiwei Xue

103. Analysis of Influence Factors of SRM Torque Ripple on Current Chopping Control Condition
Longsheng Yuan, Chaohui Zhao, Di Zhang, Jian Li, Feng Xiang, Shuhao Cao, Lei Chen, Huaping Li

104. Research on Control System of Belt Conveyor in Coal Mine
Li Wang, Li Zhigang

105. Research on Process Data Information System of Glass Production
Tao Zhang, Xiaowei Wang, Fashan Yu

106. A Fast Recognition Method of Workpiece Based on Improved Coding of Orientation Run Length Coding
Li Zi

107. Equation and Graphical Solution of Characteristic Parameter Relationship of Strip Steering in Rolling Process
Xianqiong Zhao, Yilun Liu, Sheng Huang

108. Study on the Crush Model of High-Pressure Grinding Rolls
Xianqiong Zhao, Sheng Huang, Chao Liu, Ling Deng

109. Optimization of Performance Parameters of High Pressure Grinding Rolls
Mu Fusheng, Deng Ling, Liu Chao, Huang Sheng

110. Design of the Human–Machine Interface of the Control System of a Novel Controllable Mechanism Type Mechanical Excavator
Yuchen Pan, Ganwei Cai, Jinling Zhang, Hongzhou Wang

111. The Design of Constant Pressure Water Supply System Based on Configuration Monitoring and PLC Control
Zongchao Cui, Yingli Lv, Xinjun Zhang

112. Analysis of the UHV Tie Line Active Power Peak Value of Weak Interconnected Grids Following Power Shortage Disturbance in China Power System
Feng Hong, Jinfu Chen, Xianzhong Duan

113. A New Substitution Waveform of Very Fast Transient Overvoltage in GIS
Huaying Dong, Guishu Liang, Xixiao Liu, Haifeng Sun, Xintong Yang, Xin Liu

114. Ray Penetration Window Technology of Mining Explosion-Proof Instrument for Measuring Ash Content of Coal
Wen-qing Wang

115. Cable Burning Analysis Caused by Power Harmonics
Yongle Ai, Yinghui Zhang, Yunjian Wang

116. Insulation Status Mobile Monitoring for Power Cable Based on a Novel Fringing Electric Field Method
Meng-yu Liang, Song-yi Dian, Tao Liu

117. Application of Bacteria Foraging Algorithm on Harmonics Optimal Control for Inverter
X. J. Li, Q. Pan, K. F. He

118. Research on Low-Voltage Early Warning System of Coalmine Power Grid
Tieying Zhao, Na Wang

119. Online Correction of Voltage Stability in the Case of Communication Interruption of Slack Node
Jun-dong Duan, Fan Zhou

120. Transient Analysis and Time Selection of Capacitor Switched Device of Reactive Power Compensation
Weifeng Yin

121. Non-Parametric Statistical Inference for Interval-Valued Steady-State Availability of Electric Power Equipment Based on Markov Renewal Process
Xianjun Qi, Xinhong Shi, Jiayi Shi

122. Simulation Study of Fault Location Based on EMD Algorithm for Small Current to Ground System
Xiaowei Wang, Lu Shan, Shu Tian, Tao Zhang, Shuai Wang

123. Methods of Harmonic Source Identification and Detection in Distribution Network
Zhiguo Hu, Junwei Tian, Yongle Ai

124. Research on Wavelet Neural Network for Fault Location in Power Distribution Network
Zhang Yujun, Wang Xiaowei

125. Study on Preventing Override Trip System for High-Voltage Power Grid of Coal Mine Underground Based on the Ethernet
Yu-mei Wang, Yi-du Guo

126. Research on the Intelligent Safety Assessment System of Colliery Power Distribution System
Duan Jun-dong, Guo Li–li, Cao Kai

127. Research on Power Quality Data Transfer Format Based on XML in Power Quality
Lu Zhao, Guohai Liu, Yue Shen

128. Design of Energy Management Terminal in Microgrid
Luo Yan, Deng Wei, Pei Wei

129. Study on Low-Voltage Switchgear Reliability Based on Fuzzy Fault Tree
Jingqin Wang, Junlan Nie, Shuyu Xu

130. An Innovative Protective Algorithm for UHV Power Transformer
Xiang-li Deng, Chuan-qi Wang, Zhe Zhang, Xiang-gen Yin

131. Partial Discharge Detection in XLPE Cable Joint Based on Electromagnetic Coupling Method
Rijun Dai, Fangcheng Lv, Heming Li

132. Fast Unrestrained Differential Protection Based on Phaselet Algorithm
Chuan-qi Wang, Xiang-li Deng, Zhe Zhang, Xiang-gen Yin

133. Analysis of Electric Wire Fracture Based on Infrared Image Diagnosis
Yanzhou Sun, Xue Zhou, Xinwei Niu

134. Sentiment Analysis of Text Using SVM
Yong Yang, Chun Xu, Ge Ren

135. Research of Condition Monitoring and Fault Diagnosis System for Induction Motor
Jiang Yongying

136. Mismatch Detection of Distributed Target in Non-Gaussian Clutter
Tao Jian

137. Relaxed Hybrid Forecasting and its Application to Railway Passenger Turnover
Xuejun Chen, Suling Zhu

138. Application and Research on Extended Kalman Prediction Algorithm in Target Tracking System
Zheng Zhang, Xiaowei Liu, Guangyou Yang, Jiang Min

139. Novel Hexagonal Opto-Electronic Detector and the Corresponding Object Recognition Criterions Used for Multi-Object Detection and Tracking
Yong Song, Kai Zhang, Xiang Li, Bangzhi Kang, Fuzhou Shang, Qun Hao

140. The Translation Method to Calculate the Radar Detection Probability Under Noise Jamming
Wang Hui-ting, Gao Bin, Zhang Man-zhi

141. Application of Compact-Type Wavelet Neural Network in Fault Diagnosis of Frequency Converter
Xin Wang, Yunyun Zhang

142. Study of Fluorescence Sensor Temperature Compensation Based on BP Neural Network
Qiongfang Yu, Qiongxia Yu, Aihua Dong

143. Temperature Sensitivity Analysis of LPFG by New Transfer Matrix Method
Guodong Wang, Rui Wang, Yunjian Wang, Suling Wang

144. Coal−Rock Interface Detection Using Digital Image Analysis Technique
Jiping Sun, Bo Su

145. Study on Ultrasonic Detecting Technology for Drill Collar Defects
Lu Yang, Yanhua Zhang, Gang Zhang

146. On-Line Safety Monitoring for Disk Braking System of Rope-Less Elevator
Hongwei Zhang, Fashan Yu, Xinhuan Wang, Youfeng Luo

147. Underground Emergency Escape System Based on the Internet of Things
Hui Li, Yingpei Sun, Li Zhang

148. Real-Time Detection System of State of Train Wheels Based on LabVIEW
De En, Ningning Wang, Xiaobin Wang, Jieyu Feng, Ningbo Zhang

149. Distributed Optimal Fusion Filter for Multi-Sensor Systems with Finite Consecutive Packet Dropouts
Haixia Chen, Shuli Sun

150. Method of Obtaining Dynamic Stress Intensity Factor by Measuring Crack Mouth Opening Displacement on a 3-Point Bending Specimen
Yayu Huang, Xiangping Hu, Yujie Shen, Taohong Liao

151. Fault Diagnosis of ZPW-2000A System Based on PSO-GA-BP Algorithm
Bo Fan, Shiwu Yang, Xingmin Wang, Yuhang Wang

152. Mine Workface Gas Emission Time-Series Fractal Properties
Meiying Qiao, Jianjun Qiao, Hui Tao, Xiaoping Ma

153. Researches on the Laser-Induced Sound as the Sound Source of Imaging Sonar
Yan-Hui Wang, Jian-Zhou Mao, Zhi-Hong Xiu

154. Analysis and Design of Sensors Based on MEMS Process
De En, Nana Wei, Huanghe Wei, Yangyang Liu, Xiaoguang Chen

155. The Study of Displacement Measurement Instrument of Displacement Sensor Based on Polarized Light
De EN, Xiaoguang Chen, Yangyang Liu, Nana Wei, Huanghe Wei

156. Optimal Filter for Stochastic Uncertain Systems with Multiplicative Noise and Sensor Failure Rates
Jing Ma, Shuli Sun

157. Study on Timing Sequences of Interface Program of Digital Temperature Sensor DS18B20
Huang Wenli, He Linlin

158. A Novel Purely Digital Temperature and Humidity Monitoring Control System
Wenli Huang, Jianfeng Cui

159. Design of Counting System Based on Pyroelectric Infrared Sensor
Yanhua Zhang, Lu Yang, Ni Jing

160. Temperature Compensation Method of Acceleration Sensor SD1221
Yanhua Zhang, Lu Yang, Zeyu Yang

161. Acquisition of Weak GPS Signals Based on Cross Correlated Interference Elimination
Chao Deng, Dandan Wang

162. An Analysis on Improved Wireless Channel Allocation Strategy
Lei Shi, Caihong Zhao

163. The Waveform Generator Based on Quartus II Software
Lili Zhao, Jian Liu, Weiwei Zhang, Caijuan Shi, Xiaodong Yan

164. An Improved Probabilistic Data Association Method for Multi-Target Tracking in Clutter
Yazhao Wang, Yingmin Jia, Junping Du, Fashan Yu

165. Improved Wavelet Threshold Denoising Method for Railway Signal
Juan Zou, Shijie Jia, Shaohua Chen

166. Performance of 100Gbit/s Transmission System Based on Non-Return to Zero and Return to Zero in Single Mode Fiber High-dispersion Fiber
Chunbo Jiang

167. Wide-Area Backup Protection Algorithm Based on Multisource Information Fusion
Zhiqin He, Zhe Zhang, Xianggen Yin, Zhenxing Li, Xing Deng

168. P2P-Based Self-Organized Streaming Media CDN Content Delivery Strategy
Qi-xing Xu, Zi-ao Zhan

169. Improved Sparse Multipath Channel Estimation via Modified Orthogonal Matching Pursuit
Jing Lu, Rui Wang

170. The Study on Distribution Optimization Method Between Supply Chain Strategic Partners
Yang Jianhua, Mu Dandan

171. Advanced Route Design Based on Properties of Nodes in Opportunistic Networks
Qilie Liu, Xiang Pang, Yun Li, Yingjun Pan

172. Study of Two Adaptive Beam-Forming Algorithms
Duan Li, Wei Li

173. Performance Analysis of 10Gbit/s Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) Signal Transmission System Over Multimode Fiber
Chunbo Jiang

174. Research of Botnet Detection Based on Multi-Stage Classifier
Xin Liang Wang, Nan Lu, CuiCui Wang

175. Network Topology Model and Fault Analysis for Electrical Control Systems
Yuan Haibin

176. CDS: A Multi-Channel MAC Protocol with Collision Detection for Wireless Sensor Networks
Yahong Guo, Desheng Zhang

177. Dynamic Positioning Control System of the Dredger
Zhang Yu-hua, Jiang Jian-guo

178. Research on Technology for Context Awareness in Pervasive Computing Environment
Xianquan Zeng, Yudong Feng

179. Optimization of Iterations Based on Turbo Code Decoding
Yanping Xu

180. Error Resilience Technique for Network Transmission in Wireless Video Surveillance System
Yu Jianguo, Shang Jianzhen

181. Research on Spread Spectrum Communication Anti-Multipath Jamming Based on MATLAB
Xuejun Li, Zhicheng He, Jigang Wu

182. Application of Signal Sparse Decomposition Based on DEPSO
Mu Fusheng, Liu Chao, Deng Ling, Huang Sheng

183. Transmission of Quantum Information and Experimental Measurement of Remote Operation of Quantum State
Z. G. Wang

184. Thyristor Ports Voltage in Double Anti-Star-Controlled Rectifier Circuit with Balancing Reactor
Feng Zhao, Bingjiao Wu

185. Research for Management System of Mining Mechanical and Electrical Equipment Based on Wireless Network
Hui He, Jizheng Sun

186. Stripes Modulating Photograph Technology Researches to Obtain the Shape Information of Fast Moving Objects
Honge Luo, Jinliang Gu, Ping Chen, Yan Xia, Baoming Li

187. Study on the Construction of Distributed Collaborative Product Design Platform Based on the Internet of Things
Jiang-bo Zheng, Hong-Xue Yan

188. A Cultural Particle Swarm Optimization Algorithm for Flow Shop Scheduling Problem
Yu-lin Zhang, Xia Zhu

189. A Scheduling Method Based on Deadlines in MapReduce
Zhang Xiaohong, Ju Shui, Jiao Zhibin

190. Product Data Sharing and Integration Technology in Network Supported Collaborative Design
Wang Qi, Ren Zhong-wei, Yu Lian-yong

191. A Solution for Management Information Systems Integration Based on WebService
Guowei Wang, Zhibin Zhang, Manjun Xue

192. Application of Association Rule Mining in College Teaching Evaluation
Sanjing Geng, Zhenghui Guo

193. Support Vector Machine Selective Ensemble Learning on Feature Clustering and Genetic Algorithm
Hui Tao, Xiao-ping Ma, Mei-ying Qiao

194. Research on Active Vibration Control of Piezoelectric Intelligent Beam Based on Energy Finite Element Method
Zhen Zhou, Rui Huo, Xiufang Zhang

195. Pipe Network Optimization for Maximal Utilization Rate of Gravity Head Based on LCA
Yujuan Fu, Yulong Zhang, Huanjie Cai, Dong Chen, Junshi He

196. A New Thinking: Personalized Recommendations on Spatial Information
Mou Naixia, Zhang Lingxian, Li Qing, Liu Wenbao

197. Power System State Estimation Based on GM (1, 1) Model
Yan Donsong, Xiao Tengjiao, Long Yarui, Huang Yuanliang

198. Communication Channel Reconstruction Technology of Wide-Area Protection Under Extreme Catastrophe
Zhenxing Li, Xianggen Yin, Zhe Zhang, Zhiqin He

199. Study on Unbalance Factor of Sequence Impedance for Parallel Multi-circuit Cable Lines
Xing Deng, Xianggen Yin, Zhe Zhang, Zhiqin He, Zhenxing Li

200. The Design and Application of CAN General Line Based on SJA1000 in the Coal Mine Long Distance Electric Communication System
Guofang Qin, Yingli Lv, Zhongqi Wang

201. Transmission Parameters Extraction of Multi-conductor Cable Based on Transmission Circuit Method
Hu Guoyou, Li Shunming, Xia Pinqi, Men Xiuhua, Guo Haidong

202. Research on the Line Fault Branch Location Method of 10kV Village Distributed Network
Shan Su, Fuzhong Wang

203. Optimal Allocation of Distributed Generators in a Distribution Network Using Adaptive Multi-Objective Particle Swarm Optimization
Shan Cheng, Min-You Chen, Peter J. Fleming, Xia Li

204. Application of DE-Based SVMs for Fouling Prediction on Thermal Power Plant Condensers
Lianghong Wu, Zhaofu Zen, Xiaoping Zhang, Xuejun Li

205. Analysis of the Current Return Paths of Power/Ground Plane Segmentation
Yong-Qin Liu, Guo-Qiang Li, Zhi-Ping Zhu, Yan Peng

206. Study of Master Manipulator Control System for Teleoperation
Zunyi Deng, Yimin Mo, Xueqin Gao, Yi Ning

207. Bidirectional Variable Probability RRT Algorithm for Robotic Path Planning
Kong Yingying, Chen Xiong, Han Jianda

208. Design of a Wearable Quantitative Muscle Rehabilitation Evaluation Robotic Hand Device
Xikai Tu, Liguo Yu, Jin He

209. Online Actor-Critic Learning for Motion Control of Non-holonomic Mobile Robot
Kai Wang, Yingmin Jia, Junping Du, Fashan Yu

210. Optimization Model and Algorithm for Modern Tram Operation Plan Adjustment
Kuo Guo, Hong-ze Xu, Peng Zhou

211. Development of Novel Vehicle Operation Control System Elementary Prototype for Modern Tram
Zhibin Yuan, Hongze Xu, Peng Zhou

212. Development of Novel Central Operation Control System Elementary Prototype for Modern Tram
Chengyuan Wu, Hongze Xu, Peng Zhou

213. Development of Modern Tram Ground Operation Control System Elementary Prototype
Zuoze Ma, Hongze Xu, Peng Zhou

214. The Intelligent Multimedia Interpretation System Based on Embedded Technology
Jie Zeng, Meng Zhang, Hu Sheng

215. Embedded Video Server Based on H.264 ASIC
Shimei Su, Yan Wang, Yi Liu

216. A SoC Design with Delta MPU Cores
Limin Liu

217. Design and Implementation of White LED Lighting Automatic Control System
Fashan Yu, Mingjie Zong, Xifang Tian

218. LPV Modeling of the Missile Attitude Control System Based on Small Deviation Equation
Shaobo Ni, Jianwu Wu, Jiayuan Shan, Lei Liu, Yongji Wang, Kun Hu

219. Adaptive Terminal Sliding Mode Control for Chaos Oscillation of Power System
Yuhui Zhang, Zhihua Zhang, Tianyun Li

220. Gain Self-Tuning of PI Controller for PMSM Servo System
Lili Cui, Ruibin Wu, Dongliang Liu

221. Compositive Diagnosis Method of Turbine-Generator Air-Gap Eccentric Fault
Li Yonggang, Zhou Guowei, Wan Shuting, Li Heming

222. The Vector Control Research of Permanent Magnet Linear Synchronous Motor
Jun Zhu, Xu Dong Wang, Bao Yu Xu, Hai Chao Feng

223. Finite Element Analysis and Optimization for Magnetic Circuit System of Moving-Coil Linear Compressor
Peng Zhao, Shulian Liu, Shuiying Zheng

224. A Method of Neural Networks Controller Design for Electric Steering Actuator
Huang Zhiyi, Zhang Weiguo, Chen Kang, Su Jianqiang

225. Research on Rotor Resistance Estimation for Induction Machines Based on Reactive Power Reference Model
Wenxiang Wei, Guorong Liu, Guanghui Zhu

226. Simulation of Double-Loop DC Motor Speed-Regulation System of Fuzzy Control
Sumin Han, Quanyou Wang

227. Study on Direct Force Control for PMLSM Based on SVPWM and the Flux Dynamic Compensation
Haixing Wang, Jikai Si, Haichao Feng

228. Study on Multi-Motor Power Balance of Controlled Speeder for Belt Conveyor
Xinhuan Wang, Hongwei Zhang, Wei Xiong

229. Research for Fuzzy PID Control Strategy in Linear Motor Feeding System
Fuzhong Wang, Panpan Li

230. Research on the Four-Switch Three-Phase Inverter Fed PMSM-FOC System
Xiaodan Wang, Hongli Qin, Duan Li

231. Research of Active Disturbances Rejection Control in Electric Wheel Dump Truck Speed Regulation System
Wenxiang Wei, Xiaoping Zhang

232. Back-EMF Estimation Based on Extended Kalman Filtering in Application of BLCD Motor
Dongliang Liu, Yao Zhang, Lei Pan

233. Study on Modeling and Simulation of Four-Phase Switched Reluctance Machine Based on Ansoft Maxwell2D
Renguo Xi, Shoujun Song, Weiguo Liu

234. Key Performance Analysis of Six-Phase Induction Machine Driving by Trapezoidal Phase Current Waveform with Magnet 6.27 Software
Beibei Xie, Xing Yuan, Yongle Ai

235. Design and Finite Element Analysis of Brushless Doubly Fed Machine with Radially Laminated Magnetic Reluctance Rotor
Feng-Ge Zhang, Qun Yang, Xiu-Ping Wang

236. Electromagnetic Design and 3D Finite Element Analysis for Axial Sectional Claw Pole Machine with Permanent Magnet Outer Rotor
Zhang Feng-ge, Wang Bo, Liu Guang-wei

237. Simulation Analysis on Temperature Field for Doubly Fed Wind Generator Used in High Altitude Condition
Ding Shuye, Ge Yunzhong, Lü Xiangping

238. The CAD System of the Wound-Rotor Brushless Doubly Fed Generator
Fei Xiong, Xuefan Wang

239. Contour Controller Design for Direct Drive XY Table System Based on Friction Observer
Li-Mei Wang, Kai Su, Bing Li

240. Maximum Torque Control of Permanent Magnet Linear Synchronous Motor Based on the Hamiltonian
Zhiping Cheng, Liucheng Jiao

241. Calculation of Winding Factor and Analysis of Armature MMF of a PMSM with Fractional-Slot and 5-Phase Winding
Shangguan Xuanfeng, Zhang Jiaolong, Zhang Wenli

242. Neural Modeling and Control of Hysteretic Dynamics in Ultrasonic Motors
Xinliang Zhang, Jingjing Du, Yonghong Tan

243. Conducting Bar Loss Analysis of Squirrel Induction Motor in Steady Operation
Xudong Wang, Pengfei Li, Xiaozhuo Xu, Yinghua Cui

244. Experiment of New Radiator in Electronic Device
Shu Xu

245. Analysis of Characteristics of Permanent Magnet Linear Motor Fed by Sinusoidal and Non-sinusoidal Power Supply
Jikai Si, Shaohua Wang, Xiaozhuo Xu, Haicao Feng, Xudong Wang

246. Research and Simulation of Photovoltaic Cells and its Maximum Power Point Tracking Method
Qi-ying Xu, Yong-sheng Zhu

247. Research of MPPT for Solar PV Generation System Based on Independent Voltage Controller
Lingzhi Yi, Hanmei Peng, Genping Wang, Xiaoxue Luo, Jie Liu, Shuhao Wang, Zhezhi Yao

248. Experimental Investigation on the Laser-Induced Breakdown Spectroscopy of Cu Sample
Ribo Ning, Qian Li, Songning Xu

249. Application of Neuron-MOS and Pass Transistor to Voltage-Mode Ternary Logic Circuit
Guoqiang Hang, Yang Yang, Xiaohui Hu, Hongli Zhu

250. Simulation Analysis of Structure Parameters on Long-Period Fiber Grating
Baishun Su

251. The Simulation of the Principle of MPPT Control of PV Systems Based on BOOST Circuit
Haizhu Yang, Mingzhe Shang, Jie Liu

252. Control and Implementation of Inverters Parallel Operation in Grid-Connected Photovoltaic
Jie Liu, Yongsheng Zhang, Haizhu Yang

253. High Precise Self-Adaptive Digital Illuminometer-Based CPLD
Xiuwu Sui, Jing Lu, Xiaoguang Qi, Dapeng Li

254. Centralized Controller and Communication Protocol Design of Remote Meter Reading System
Xiangqun Zhang, Zhongbiao Zhao

255. Frames of Subspaces for Banach Spaces
Chunyan Li

Keywords: Engineering, Electrical Engineering, Mechatronics

Author(s)
 
 
Publisher
Springer
Publication year
2012
Language
en
Edition
1
Series
Lecture Notes in Electrical Engineering
Page amount
37 pages
Category
Technology, Energy, Traffic
Format
Ebook
eISBN (PDF)
9781447124672

Similar titles